• Ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (24/11/2015)
Triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (24/11/2015)
Về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức để sử dụng vào mục đích xây dựng khu dân cư Phú Đại Cát, tại phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên (đợt 1) (24/11/2015)
Về việc cho Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thuê đất, để thực hiện Dự án khai thác tuyển mỏ kẽm chì Cúc Đường, tại huyện Võ Nhai (24/11/2015)
Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên (24/11/2015)
Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên (24/11/2015)
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Doanh Trí thuê, để khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ tại xã Khôi kỳ, huyện Đại Từ (đợt 2) (18/11/2015)
Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng văn phòng và Khu dịch vụ Yên Bình,tại phường Đồng Tiến - thị xã Phổ Yên (10/11/2015)
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên (09/11/2015)
Quyết định về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị (04/11/2015)