• Ngày 8 tháng 7 năm 2015
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân và Bộ phận giúp việc Tổ công tác tiếp công dân của tỉnh phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (03/07/2015)
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Tân Thành, huyện Phổ Yên (02/07/2015)
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Thanh Hoa, huyện Phổ Yên (02/07/2015)
Về việc điều chỉnh thời gian cho Công ty TNHH Long Bình Sông Công thuê đất (02/07/2015)
Về việc thành lập khu công nghiệp Yên Bình tỉnh Thái Nguyên (02/07/2015)
Quyết định về việc đặt tên 19 tuyến đường trên địa bàn phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (01/07/2015)
Quyết định về việc đặt tên một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (01/07/2015)
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (lần 2) Khu dân cư Nam Đại học sư phạm Thái Nguyên, phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên (29/06/2015)
Quyết định về việc thành lập khu công nghiệp Yên Bình tỉnh Thái Nguyên (29/06/2015)
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (29/06/2015)