• Ngày 22 tháng 11 năm 2014
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (20/11/2014)
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên (06/11/2014)
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2015 (06/11/2014)
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua - khen thưởng (05/11/2014)
Chỉ thị về tập trung chỉ đạo và tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2014 (30/10/2014)
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (30/10/2014)
Chỉ thị về việc triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng” phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (30/10/2014)
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola (30/10/2014)
Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (30/10/2014)
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (30/10/2014)