• Ngày 23 tháng 9 năm 2014
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định số: 1929/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (06/09/2014)
Quyết định quy định giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (29/08/2014)
Quyết định điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên (27/08/2014)
Quyết định quy định về mức chi, lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/08/2014)
Quyết định ban hành Quy định về Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/08/2014)
Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/08/2014)
Quyết định số: 1854/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên tự nguyện trả lại, tại thành phố Thái Nguyên (27/08/2014)
Quyết định số: 1853/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 về việc chi HTX Quần Sơn thuê đấ, để khai thác cát sỏi, tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (27/08/2014)
Quyết định số 1803/QĐ-UBND, Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên (25/08/2014)
Quyết định số 1818/QĐ-UBND Thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thái Nguyên (25/08/2014)