• Ngày 30 tháng 9 năm 2016
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Về việc thành lập đoàn giám sát về thực hiện pháp luật về cử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (21/09/2016)
Về việc thành lập đoàn giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các loại hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (21/09/2016)
Về việc ban chế làm hành Quy việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 (21/09/2016)
Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (21/09/2016)
Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, để thực hiện dự án xây dựng Chung cư TBCO3 tại phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên (đợt3) (29/08/2016)
Về việc thành lập Ban kiểm soát Quỹ phát triển khoa học tỉnh Thái Nguyên (29/08/2016)
Giấy phép thăm dò nước dưới đất (17/08/2016)
Về việc thu hồi đất cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuê để xây dựng văn phòng làm việc do trúng thầu đấu giá tài sản trên đât và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ (17/08/2016)
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần may thời trang DG Việt Nam thuê đất để xây dựng Trung tâm trưng bày và thiết kế thời trang, tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ (đợt 1) (17/08/2016)
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (17/08/2016)