• Ngày 23 tháng 2 năm 2017
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (21/02/2017)
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (21/02/2017)
Quyết định Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (14/02/2017)
Quyết định phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (14/02/2017)
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa và thành phố Thái Nguyên (14/02/2017)
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (14/02/2017)
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (14/02/2017)
Quyết định về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các đơn vị cấp huyện năm 2016 (14/02/2017)
Nghị định Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (14/02/2017)
Quyết định Ban hành danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân (14/02/2017)