• Ngày 6 tháng 2 năm 2016
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định ban hành Quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (25/01/2016)
Quyết định đính chính Phụ lục Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (25/01/2016)
Quyết định hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (25/01/2016)
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban triển khai thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch trọng điểm Quốc gia Hồ Núi Cốc (12/01/2016)
Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (06/01/2016)
Về việc giao đất cho Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên, tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (06/01/2016)
Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2016 (06/01/2016)
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (05/01/2016)
Về việc Công bố bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên (05/01/2016)
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đối với một số chức danh ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (31/12/2015)