• Ngày 26 tháng 10 năm 2014
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định số: 2269/QĐ-UBND Về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho ông LY YUN HUA (Trung Quốc)thực hiện dự án tại xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên (16/10/2014)
Quyết định quy định mức giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (09/10/2014)
Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (09/10/2014)
Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (06/10/2014)
Quyết địnhquy định điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (06/10/2014)
Quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (06/10/2014)
Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (25/09/2014)
Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (22/09/2014)
Quyết định số: 1993/QĐ-UBND Về việc đổi tên Quảng trường 20/8 thành phố Thái Nguyên thành Quảng trường Võ Nguyên Giáp (15/09/2014)
Quyết định số:1983/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên (15/09/2014)