• Ngày 1 tháng 9 năm 2015
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình, thị xã Phổ Yên (25/08/2015)
Quyết định về việc duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (25/08/2015)
Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm kiểm lâm Ngọc Sơn II tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (25/08/2015)
Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm kiểm lâm Sảng Mộc tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai (25/08/2015)
Quyết định về việc quy định một số nội dung về trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (25/08/2015)
Quyết định về chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã cấp cho Công ty cổ phần đầu tư Phía Bắc (20/08/2015)
Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (20/08/2015)
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh Thái Nguyên (20/08/2015)
Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (20/08/2015)
Quyết định Phê duyệt điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối Kẻn thuộc xã Lục Ba, xã Vạn Thọ và xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015 (20/08/2015)