• Ngày 28 tháng 11 năm 2014
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định ban hành Quy định Thi đua, khen thưởng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/11/2014)
Quyết định ban hành Quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” (27/11/2014)
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/11/2014)
Quyết định việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/11/2014)
Quyết định ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/11/2014)
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/11/2014)
Quyết định điều chỉnh chỉnh mức giá tối thiểu một số loại tài nguyên, khoáng sản để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/11/2014)
Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (27/11/2014)
Quyết định ban hành Quy định về Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (25/11/2014)
Quyết định ban hành ưuy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (25/11/2014)