• Ngày 21 tháng 8 năm 2014
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định về việc quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên (11/08/2014)
Quyết định về thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nhà máy sản xuất tấm đá thạch anh nhân tạo tại cụm công nghiệp Sơn Cẩm, huyện Phú Lương đã cấp cho Công ty cổ phần Kim Thái (11/08/2014)
Quyết định về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (11/08/2014)
Quyết định về việc, phê duyệt Dự án " Khoanh định khu vực cấn hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Thái Nguyên" (11/08/2014)
Chỉ thị về việc tổ chức, chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh năm học 2014 - 2015 (06/08/2014)
Quyết định về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (06/08/2014)
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên (06/08/2014)
Chỉ thị về việc thực hiện đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng và theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (06/08/2014)
Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác tư vấn quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (06/08/2014)
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 (06/08/2014)