• Ngày 8 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định về việc giao cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thuê để xây dựng Trạm khai thác thủy lợi tại huyện Võ Nhai (02/10/2015)
Về việc ban hành kế hoạch về giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015 (01/10/2015)
Quyết định phê duyệt giá đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (29/09/2015)
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất một số thửa đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (29/09/2015)
Quyết định số 2538/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất; giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (29/09/2015)
Chỉ thị về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (29/09/2015)
Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (29/09/2015)
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (29/09/2015)
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 (28/09/2015)
Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (25/09/2015)