• Ngày 18 tháng 4 năm 2014
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (08/04/2014)
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (04/04/2014)
Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác (31/03/2014)
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (18/03/2014)
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (18/03/2014)
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Yên Bình I (18/03/2014)
Quyết định về việc phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, giá đất ở để giao đất tái định cư và chuyển đổi nghề nghiệp tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (18/03/2014)
Quyết định về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư và giá đất ở để chuyển mục đích sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Sông Công (18/03/2014)
Quyết định về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (18/03/2014)
Quyết định số về việc phê duyệt giá đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất thời hạn 50 năm đối với Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Bắc, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên (18/03/2014)