• Ngày 31 tháng 7 năm 2014
Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu
36/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/12/2013
Người ký
Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Quyết định phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết văn bản
Xem chi tiết tại file đính kèm 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực
Tệp đính kèm
Tải về


Văn bản khác:
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố Châu Âu bên bờ Sông Cầu (28/07/2014)
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 1) quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên (28/07/2014)
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Sông Công I và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sông Công I (giai đoạn 2) (28/07/2014)
Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Thái Nguyên (21/07/2014)
Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (16/07/2014)
Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 (16/07/2014)
Quyết địnhề việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu dân cư xóm Yên Thứ, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (16/07/2014)
Quyết định về việc thành lập Ban điều hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020" (16/07/2014)
Quyết định số 22/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, khu vực Quốc tế và cấp Quốc gia thuộc các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (16/07/2014)
Quyết định ban hành bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 18/12/2013 (10/07/2014)