• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung
Skip portlet Portlet Menu

Xây dựng Phú Lương phát triển toàn diện, bền vững

Đảng bộ huyện Phú Lương vinh dự được chọn tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010 - 2015), chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới không thể chỉ hô hào

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng để xây dựng nông thôn mới thành công, chính quyền phải làm cho dân hiểu được đây là việc của dân và người dân được hưởng lợi. Còn nếu chỉ hô hào, vận động thì khó thực hiện.

Hỗ trợ cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Theo Quyết định 971/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", sửa đổi chính sách đối với cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ cơ sở ở T.P Thái Nguyên

Đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ T.P Thái Nguyên đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ mới. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra để Đảng bộ Thành phố chuẩn bị tốt hơn cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 tới.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng Bộ Phú Lương

(Thainguyentv.vn) - Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng bộ huyện Phú Lương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả nội dung này. Nếu như đầu nhiệm kỳ vào năm 2010 huyện Phú Lương vẫn còn một Đảng bộ cơ sở yếu kém thì đến nay toàn huyện không có Đảng bộ trực thuộc yếu kém và không có chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở yếu kém.

Đảng bộ huyện Phú Lương sẵn sàng tổ chức đại hội điểm

Được Tỉnh ủy lựa chọn chỉ đạo tổ chức điểm đại hội đảng bộ cấp huyện, đến nay, Huyện ủy Phú Lương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, (nhiệm kỳ 2015-2020)

Chất lượng nhân sự cấp ủy được nâng lên

Đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí thư Thị ủy Phổ Yên cho biết: Đến ngày 27-6-2015, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn thị xã (51/51) đã tổ chức xong đại hội.

Đảng bộ huyện Phú Lương sẵn sàng tổ chức đại hội điểm

Được Tỉnh ủy lựa chọn chỉ đạo tổ chức điểm đại hội đảng bộ cấp huyện, đến nay, Huyện ủy Phú Lương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Phổ Yên: Chất lượng nhân sự cấp ủy được nâng lên

Đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí thư Thị ủy Phổ Yên cho biết: Đến ngày 27-6-2015, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn thị xã (51/51) đã tổ chức xong đại hội.

Nhiều ưu đãi về đất cho hợp tác xã nông nghiệp

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chính sách giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  ...  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Liên kết web

 

Thông tin tỷ giá

nguồn Eximbank