E-Mail (thainguyen.gov.vn)

 
 
Đăng nhập  
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
Đất nước ta ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cao, chính vì vậy số lượng phương tiện giao thông ở nước ta cũng theo đó gia tăng rất mạnh. Số lượng phương tiện gia tăng một phần thể hiện mức sống dân ta ngày càng cao nhưng cũng từ đó mà việc quản lý trật tự an toàn giao thông trở nên khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều. Đề xuất còn nhiều tranh cãi của Bộ giao thông vận tải mới đây về việc tịch thu phương tiện vi phạm đã phần nào phản ánh tình tạng rối rắm hiện nay về giao thông nước ta, nhất là giao thông đường bộ.
 
 
 

      Cổng thông tin thành phần
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thư viện ảnh