E-Mail (thainguyen.gov.vn)

 
 
Đăng nhập  
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
Ngày 13/12/2013, chính phủ đã ra nghị quyết số 124 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn. Đây là bước chuyển mình đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của một thị trấn trung tâm huyện Đại Từ và cũng là dấu mốc quan trọng từng bước khẳng định sự phát triển của một thị trấn mới. Tuy nhiên việc mở rộng này cũng đặt ra cho huyện và thị trấn không ít những khó khăn cần thực hiện
 
 
 

      Cổng thông tin thành phần
Skip portlet Portlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thư viện ảnh