Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (10/11/2017 10:50 AM)
Sáng 10/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát, đánh giá các đơn vị sự nghiệp công lập có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 152 đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài lĩnh vực giáo dục, y tế); trong đó  có 52 đơn vị thuộc các sở, ngành quản lý, 100 đơn vị thuộc UBND cấp huyện quản lý. Thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh đã tiến hành rà soát 52 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành quản lý. Kết quả cho thấy có 6 đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ được chi thường xuyên, trong đó có 4 đơn vị thuộc danh mục lĩnh vực thực hiện cổ phần hóa. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện quản lý, Ban chỉ đạo vẫn đang tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh kết luận: Việc rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần là việc làm cần thiết theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo thực hiện chuyển đổi 04 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông và Sở Xây dựng có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, gồm có: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên và Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông (Sở Giao thông); Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Viện Quy hoạch Xây dựng (Sở Xây dựng).

Đối với các đơn vị sự nghiệp còn lại thuộc các sở, ngành và UBND cấp huyện,  tiến hành tổ chức, sắp xếp, tinh giản bộ máy theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Giao Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh tiếp tục phối hợp, rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy để có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hải Triều

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu