Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến (09/11/2017 09:12 PM)
Ngày 9/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 24 tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Sau gần 2 năm quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực BCĐ 24 tỉnh chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện tiến hành rà soát, đối chiếu, kiểm tra, xây dựng kế hoạch tổ chức chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng, thân nhân đối tượng theo quy định, bảo đảm trang nghiêm, nhanh gọn. Đến ngày 31/10/2017, tổng số hồ sơ tỉnh tiếp nhận là 15.318 bộ, đã xét duyệt và báo cáo BCĐ 24 Quân khu 1, đạt tỷ lệ 106% so với khảo sát ban đầu; số đã có quyết định hưởng trợ cấp và được chi trả là 10.157 đối tượng với số tiền chi trả 21.821.100.000 đồng. Trong đó tham gia kháng chiến chống Pháp 6.859 đối tượng; kháng chiến chống Mỹ 1.254 đối tượng; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 2.044 đối tượng; số đối tượng còn sống 4.260 đối tượng; số đối tượng từ trần 5.897 đối tượng.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, , Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 24 tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 49

Trong quá trình triển khai, BCĐ 24 tỉnh, các Ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ và làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, tổ chức xét duyệt hồ sơ đối tượng chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng chế độ, chính sách cho đối tượng, góp phần cùng địa phương giải quyết an sinh xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở một số đơn vị, địa phương duy trì chưa thường xuyên, liên tục; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong chỉ đạo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách có nơi chưa sâu rộng; công tác triển khai thực hiện ở một số đơn vị, địa phương giai đoạn đầu còn chậm; việc hướng dẫn, tổ chức kê khai lập hồ sơ, xét duyệt ở cấp cơ sở của một số địa phương thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu tính tỉ mỉ.

Sau khi nghe các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giải quyết chế độ chính sách tại các địa phương; các giải pháp tháo gỡ khó khăn chung trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 49, Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 24 tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện chính sách, chế độ với người có công là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Kết quả đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và đối tượng chính sách vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm hồ sơ để giải quyết, hoàn thành mục tiêu đã đề ra; các cấp thực hiện tốt quản lý hồ sơ, tổ chức nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, là tiền đề quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện thành công chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Xuân Huy

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu