Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất - Quỹ Đầu tư phát triển đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. (12/01/2018 09:02 PM)
Chiều 12/1, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất - Quỹ Đầu tư phát triển đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, năm 2017, Quỹ Phát triển đất đã thẩm định và thực hiện ứng vốn 15 lượt cho 6 dự án, với tổng số tiền đã ứng là trên 123 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, phục vụ lợi ích giáo dục, y tế, du lịch, lợi ích công cộng… Các dự án được ứng vốn từ Quỹ đều có lãi 40% trở lên, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách các cấp, đáp ứng kịp thời cho các dự án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa có nguồn vốn thực hiện; cải thiện điều kiện sống của nhân dân trong tỉnh. Trong năm, đơn vị cũng đã thực hiện đôn đốc, thu hồi vốn ứng đến hạn được trên 76 tỷ đồng. Đối với Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong năm 2017 đã tổ chức tiếp xúc, hướng dẫn một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tiếp cận với nguồn vốn bảo lãnh tín dụng để thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Lũy kế đến thời điểm hiện nay, Quỹ đã thực hiện bảo lãnh 2 lượt  cho doanh nghiệp vay vốn tại tổ chức tín dụng với tổng dư nợ cho vay là 7,6 tỷ đồng. Đối với Quỹ Đầu tư phát triển, tính đến thời điểm hiện nay đã thực hiện ký hợp đồng huy động vốn được trên 44 tỷ đồng và ký hợp đồng cho vay vốn để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng đường giao thông đô thị, dự án xây dựng nhà ở xã hội tại T.P Thái Nguyên với số dư nợ cho vay đã được giải ngân là trên 49 tỷ đồng…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, Quỹ Phát triển đất sẽ tập trung quyết liệt thu hồi vốn ứng các dự án đến hạn năm 2018. Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận nguồn vốn theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật; trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện thẩm định hồ sơ ứng vốn cho các đơn vị theo quy định. Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của Quỹ để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thông tin liên hệ, tiếp cận nguồn vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Quỹ Đầu tư phát triển xây dựng kế hoạch, dự kiến cho vay nguồn vốn của quỹ từ 2 đến 3 dự án; đầu tư trực tiếp từ 1 đến 3 dự án…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất - Quỹ Đầu tư phát triển trong năm qua. Bên cạnh những phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Hội đồng quản lý các quỹ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đôn đốc, thu hồi các khoản vốn đã ứng và các khoản phí, khoản nợ của các đơn vị; tính toán kỹ khả năng thu hồi vốn đã ứng cho các doanh nghiệp, đơn vị; nghiên cứu, lựa chọn một số dự án mang để thực hiện đầu tư trực tiếp; có phương án tham mưu, đề xuất việc sát nhập các quỹ vào làm một theo chủ trương chung của tỉnh; đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ theo quy định…Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Duy Linh

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu