Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Hội nghị trao đổi về hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (08/11/2017 10:40 PM)
Chiều 8/11, tại khách sạn Đông Á Plaza, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (UBND tỉnh) phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tổ chức hội nghị trao đổi về hoạt động bảo lãnh tín dụng. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện; đại diện các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì hội nghị


Thực hiện Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 1/9/2015 UBND tỉnh có Quyết định số 2279 về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Việc thành lập Quỹ nhằm triển khai chủ trương, chính sách của Nhà nước về trợ giúp phát triển DNNVV; hỗ trợ hệ thống DNNVV giải quyết khó khăn, vướng mắc nội tại, đặc biệt về vấn đề vốn kinh doanh bằng cách cấp bảo lãnh cho các DNNVV để đáp ứng điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; góp phần thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp; hướng các hoạt động của DNNVV vào các ngành nghề, khu vực cần phát triển theo định hướng của Nhà nước; khuyến khích, thúc đẩy các tầng lớp dân cư sử dụng vốn vào việc thành lập doanh nghiệp mới hoặc mở rộng quy mô; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường sự quản lý của Nhà nước về tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Sau khi đi vào hoạt động, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; triển khai thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó, đã có nhiều lượt doanh nghiệp đến khai thác thông tin và làm thủ tục bảo lãnh tại Quỹ. Đến nay, Quỹ đã cấp chứng thư bảo lãnh cho 2 lượt doanh nghiệp với tổng số tiền bảo lãnh gần 8 tỉ đồng để vay vốn ngân hàng thương mại thực hiện phương án sản xuất kinh doanh.

 

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV thị xã Phổ Yên, Giám đốc công ty TNHH Cường Đại nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện 

các thủ tục bảo lãnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và nêu ra một số vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV như: Chi phí bảo lãnh tín dụng cao hơn so với khoản vay bình thường tại các ngân hàng thương mại; thủ tục bảo lãnh còn phức tạp, do đó doanh nghiệp khó đáp ứng được các điều kiện theo quy định; nguồn vốn của Quỹ còn hạn chế; doanh nghiệp phải có tài sản bảo đảm cho khoản vay được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng và tại Quỹ dẫn đến ít doanh nghiệp nào tiếp cận được…


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã ghi nhận,  biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tổng hợp đầy đủ những ý kiến mà doanh nghiệp đã nêu giúp UBND tỉnh kịp thời báo cáo Chính phủ, các bộ, ban ngành có liên quan có hướng điều chỉnh cho phù hợp; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách đến các doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin về những khó khăn khi doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách để có hướng giải quyết phù hợp, xây dựng các quy trình xử lý công việc một cách khoa học. Đối với Hiệp hội DNNVV tỉnh, đồng chí yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ với Quỹ để tổ chức các hoạt động bảo lãnh, phân loại doanh nghiệp uy tín và cung cấp thông tin cho Quỹ; các doanh nghiệp cần nâng cao trình độ quản trị, quản lý tài chính, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh. Đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh,  cần có quy định ưu đãi về lãi suất khi thực hiện bảo lãnh của Quỹ, xử lý  rủi ro, tài sản đảm bảo… để các DNNVV tiếp cận được với hình thức vay vốn thông qua hoạt động bảo lãnh tín dụng; phối hợp với Quỹ trong công tác thẩm định. Đề nghị Sở Tài chính  tham mưu ghi vốn, đảm bảo mức vốn tối thiểu theo Điều lệ để quá trình hoạt động của Quỹ được thuận lợi. Ngoài ra, các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp về môi trường pháp lý và những thủ tục liên quan khác để doanh nghiệp làm hồ sơ bảo lãnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quỹ để quản lý có hiệu quả nguồn vốn trên.Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thanh Hiếu

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu