Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin Hoạt động của địa phương, đơn vị
   
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham gia Ngày hội văn hóa Khmer năm 2017 tại Bạc Liêu (15/11/2017 10:08 AM)
Trong chuỗi các hoạt động của “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer” năm 2017 diễn ra từ ngày 19/11 đến 21/11/2017 tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tham gia tổ chức trưng bày triển lãm với chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam với việc đáp ứng nhu cầu bền vững của đất nước”.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, tương xứng và hài hòa với các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, an ninh quốc phòng; xây dựng môi trường sinh thái, nhân văn gắn với sự cân bằng môi trường xã hội.

Góc trưng bày và biểu diễn nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam, do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện phục vụ Festival Đờn ca tài tử Quốc gia  lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu năm 2014

Tại triển lãm Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer sẽ trưng bày trên 200 tài liệu, hiện vật thể khối và 150 ảnh tư liệu, phản ánh về đời sống vật chất, tinh thần các dân tộc trong cả nước. Nội dung trưng bày được giới thiệu thông qua hình ảnh, hiện vật, trang phục nhạc cụ và các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu theo không gian các vùng văn hóa như: Đồng bằng Bắc Bộ, thung lũng, núi cao, ven biển Miền Trung, Trường Sơn - Tây Nguyên và Nam bộ. Từ đó, khơi nguồn tự hào, tự tin dân tộc, tiếp tục bảo tồn, vun đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh về phương thức phát triển sản xuất gắn với nguyên liệu tự nhiên, thân thiện nhằm tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng dân cư phát triển một cách bền vững gắn liền với môi trường sinh thái và môi trường nhân văn. Ngoài trưng bày các hiện vật tĩnh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với các nghệ nhân tổ chức biểu diễn nhạc cụ, múa làm sinh động các hoạt động trưng bày.

Thông qua hoạt động này, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn xã hội.

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Xuân Huy - Vi Biên

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu