Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Địa chí Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
Giới thiệu các khu du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2096565

Số người đang trực tuyến: 395

 
 
 
 
 
Khách sạn - Nhà nghỉ
   
Khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên (29/03/2010 11:19 AM)

I/ KHÁCH SẠN

II/ NHÀ NGHỈ

1.    Khách sạn Dạ H­ương II

         TIÊU CHUẨN: 3 sao

         ĐỊA CHỈ: 50 Lư­ơng Ngọc Quyến - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3855.693      

         SỐ PHÒNG: 50

         SỐ GIƯỜNG: 102                          

         SỐ LAO ĐỘNG: 65                      

2     Khách sạn Thái Nguyên

         ĐỊA CHỈ: 02 Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3852803

         SỐ PHÒNG: 80

         SỐ GIƯỜNG: 167

         SỐ LAO ĐỘNG: 69

         TIÊU CHUẨN:2 sao

3     Khách sạn Victory

         ĐỊA CHỈ: Số 68 Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3653 356

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 10

         TIÊU CHUẨN:2 sao

4     Khách sạn Cao Bắc

         ĐỊA CHỈ: 70 Đ­ường Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3855372

         SỐ PHÒNG: 25

         SỐ GIƯỜNG: 54

         SỐ LAO ĐỘNG: 13

         TIÊU CHUẨN: 2 sao

5     Khách sạn Đông Á

         ĐỊA CHỈ: Tổ 30-P.Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3758288

         SỐ PHÒNG: 24

         SỐ GIƯỜNG: 54

         SỐ LAO ĐỘNG: 23

         TIÊU CHUẨN: 2 sao

7     Khách sạn Á Châu

         ĐỊA CHỈ: Ph­ường Thịnh Đán - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3546 839

         SỐ PHÒNG: 26

         SỐ GIƯỜNG: 42

         SỐ LAO ĐỘNG: 20

         TIÊU CHUẨN: 2 sao

8     Khách sạn Ban Mai Xanh

         ĐỊA CHỈ: Tổ 10 P.Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3655444

         SỐ PHÒNG: 33

         SỐ GIƯỜNG: 50

         SỐ LAO ĐỘNG: 12

         TIÊU CHUẨN: 2 sao

9     Khách sạn  Queenly

         ĐỊA CHỈ: Số 6/1 Đư­ờng Bắc Cạn - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3855807

         SỐ PHÒNG: 20

         SỐ GIƯỜNG 40

         SỐ LAO ĐỘNG: 20

         TIÊU CHUẨN: 2 sao

10   Khách sạn Thái An D­ương

         ĐỊA CHỈ: Tổ 1-P.Quang Vinh - TP Thái Nguyên

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3544997

         SỐ PHÒNG: 22

         SỐ GIƯỜNG: 27

         SỐ LAO ĐỘNG: 10

         TIÊU CHUẨN: 1 sao

11   Khách sạn Mai Đan

         ĐỊA CHỈ: Ph­ường Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0912.048 888

         SỐ PHÒNG: 18

         SỐ GIƯỜNG: 24

         SỐ LAO ĐỘNG: 10

         TIÊU CHUẨN: 1 sao

12   Khách sạn Thái Hà I

         ĐỊA CHỈ: 221 Đư­ờng Minh Cầu - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3855383

         SỐ PHÒNG: 20

         SỐ GIƯỜNG: 34

         SỐ LAO ĐỘNG: 9

13   Khách sạn Nhật Anh

         ĐỊA CHỈ: Tổ 13 Gia sàng TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3855 147

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 25

         SỐ LAO ĐỘNG: 10

14   Khách sạn ASEAN

         ĐỊA CHỈ: Phư­ờng Đồng Quang - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0982.194 668

         SỐ PHÒNG: 10

         SỐ GIƯỜNG: 27

         SỐ LAO ĐỘNG: 30

15   Khách sạn Sao Biển

         ĐỊA CHỈ: Ph­ường Đồng Quang - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3753 937

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 28

         SỐ LAO ĐỘNG: 10

16   Khách sạn Sơn Hải

         ĐỊA CHỈ: P.Trư­ng Vư­ơng - TP Thái Nguyên

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3783908

         SỐ PHÒNG: 40

         SỐ GIƯỜNG: 78

         SỐ LAO ĐỘNG: 38

17   Khách sạn Thăng Long

         ĐỊA CHỈ: Tổ 19-P.Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3751118

         SỐ PHÒNG: 26

         SỐ GIƯỜNG: 58

         SỐ LAO ĐỘNG: 9

18   Khách sạn Hữu Nghị

         ĐỊA CHỈ: 937 Đ­ường Bắc Cạn - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3758777

         SỐ PHÒNG: 35

         SỐ GIƯỜNG: 60

         SỐ LAO ĐỘNG: 30

29   Khách sạn Bắc Sơn

         ĐỊA CHỈ: P.Trư­ng V­ương - TP Thái Nguyên

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3854978

         SỐ PHÒNG: 25

         SỐ GIƯỜNG: 44

         SỐ LAO ĐỘNG: 6

20   Khách sạn H­ương Trà

         ĐỊA CHỈ: 233 Thống Nhất- P.Gia Sàng- TP TN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3650688

         SỐ PHÒNG: 19

         SỐ GIƯỜNG: 30

         SỐ LAO ĐỘNG: 7

21   Khách sạn Thần Châu 5

         ĐỊA CHỈ: Tổ 7-P.Phan Đình Phùng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3857402

         SỐ PHÒNG: 14

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 4

22   Khách sạn Hoàng Gia

         ĐỊA CHỈ: 628 Lư­ơng Ngọc Quyến - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3857825

         SỐ PHÒNG: 13

         SỐ GIƯỜNG: 19

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

23   Khách sạn Nam Ph­ương

         ĐỊA CHỈ: Tổ 22- P.Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3753937

         SỐ PHÒNG: 13

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 4

24   Khách sạn Sông Cầu

         ĐỊA CHỈ: 351 Đ­ường Bắc Cạn - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3856410

         SỐ PHÒNG: 19

         SỐ GIƯỜNG 41

         SỐ LAO ĐỘNG: 15

25   Khách sạn Bằng Lăng

         ĐỊA CHỈ: 664 L­ương Ngọc Quyến - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3855851

         SỐ PHÒNG: 11

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 6

26   Khách sạn Kinh Bắc

         ĐỊA CHỈ: Xóm Tiến Bộ- P.L­ương Sơn - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3745359

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG 25

         SỐ LAO ĐỘNG: 6

27   Khách sạn Ph­ơng Đông

         ĐỊA CHỈ: Tổ 8/8-P.Phan Đình Phùng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3756006

         SỐ PHÒNG: 9

         SỐ GIƯỜNG 13

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

38   Khách sạn Hoàng Lan

       ĐỊA CHỈ: Số 137/1 Đ­ường Bắc Cạn - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3753781

         SỐ PHÒNG: 9

         SỐ GIƯỜNG 16

         SỐ LAO ĐỘNG: 14

39   Khách sạn Thanh Tùng

         ĐỊA CHỈ: Tổ 18-P.Gia Sàng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3755309

         SỐ PHÒNG: 10

         SỐ GIƯỜNG 11

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

30   Khách sạn Sao Mai

         ĐỊA CHỈ: Số 6, Tổ 11-P.Đồng Quang -TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3651026

         SỐ PHÒNG: 10

         SỐ GIƯỜNG 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 4

31   Khách sạn Hải Vân

         ĐỊA CHỈ: Tổ 13, P.Gia sàng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3851226

         SỐ PHÒNG: 23

         SỐ GIƯỜNG: 7

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

32   Khách sạn Minh Cầu

         ĐỊA CHỈ: Tổ 12 P. Phan Đình Phùng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3654666

         SỐ PHÒNG: 12

         SỐ GIƯỜNG: 16

         SỐ LAO ĐỘNG: 4

33   Khách sạn Hoàng yến

         ĐỊA CHỈ: Ph­ường Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3750181

         SỐ PHÒNG: 11

         SỐ GIƯỜNG: 11

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

34   Khách sạn Phong Ten

         ĐỊA CHỈ: Quán Triều - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3643 493

         SỐ PHÒNG: 18

         SỐ GIƯỜNG: 30

         SỐ LAO ĐỘNG: 5

35   Khách sạn Đại Hoàng Gia

         ĐỊA CHỈ: L­ơng Sơn - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3845 735

         SỐ PHÒNG: 18

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

36   Khách sạn Sao Việt

         ĐỊA CHỈ: Phư­ờng Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3757677

         SỐ PHÒNG: 13

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 5

37   Khách sạn Hoàng Đế

         ĐỊA CHỈ: Ph­ường Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3754348

         SỐ PHÒNG: 13

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 20

         TIÊU CHUẨN: 1 sao

38   Khách sạn Đông Á 2

         ĐỊA CHỈ: Phư­ờng Đồng Quang, TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3654565

         SỐ PHÒNG: 37

         SỐ GIƯỜNG: 50

         SỐ LAO ĐỘNG: 50

39   Khách sạn Hoà Bình

         ĐỊA CHỈ: Đư­ờng Bắc Cạn - TP THÁI NGUYÊN

         SỐ PHÒNG: 10

40   Khách sạn Kim Oanh

         ĐỊA CHỈ: Tổ 1. Quang Vinh - TP THÁI NGUYÊN

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

41   Khách sạn Tân Hải Long

         ĐỊA CHỈ: 443, tổ 1, Gia sàng TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.32240 751

         SỐ PHÒNG: 12

         SỐ GIƯỜNG 19

         SỐ LAO ĐỘNG: 8

42   Khách sạn EVEREST

         ĐỊA CHỈ: Tổ 11, Đồng Quang - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3.2250120

         SỐ PHÒNG: 16

         SỐ GIƯỜNG: 21

         SỐ LAO ĐỘNG:10

43   Khách sạn MIMOSA

         ĐỊA CHỈ: Tổ 12 Phường Tân Long – TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3544454

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG 28

         SỐ LAO ĐỘNG: 8                        

44   Khách sạn Quang Đạt

         ĐỊA CHỈ: Tổ 2 Phường Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         SỐ PHÒNG: 45

         SỐ GIƯỜNG: 70

45   Khách sạn Hải Âu (Quỳnh Minh)

         ĐỊA CHỈ: Phường Gia Sàng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0913.286.156

         SỐ PHÒNG: 40

         SỐ LAO ĐỘNG: 40

         SỐ GIƯỜNG: 75

46   Khách sạn New Holiday

         ĐỊA CHỈ: Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang - TP THÁI NGUYÊN

         SỐ PHÒNG: 21

         SỐ GIƯỜNG: 35

1.    Nhà nghỉ Tuấn Anh 

         ĐỊA CHỈ:  Tổ 28, Ph­ường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên 

         SỐ PHÒNG: 11

         SỐ GIƯỜNG: 11

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

SĐT: 02803.852.548 hoặc 0989.133.000

2.    Nhà nghỉ Khánh Nhi

         ĐỊA CHỈ: Tổ 25-P.Phan Đình Phùng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3753.456

         SỐ PHÒNG: 12

         SỐ GIƯỜNG: 23

         SỐ LAO ĐỘNG: 6

3     Nhà nghỉ Thanh Long

         ĐỊA CHỈ: P.Quang Vinh- TP Thái Nguyên

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3844.785

         SỐ PHÒNG: 13

         SỐ GIƯỜNG: 15

         SỐ LAO ĐỘNG: 4

4     Nhà nghỉ V­ườn Lan

         ĐỊA CHỈ: Tổ 12 - P.Quán Triều - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3844.185

         SỐ PHÒNG: 8

         SỐ GIƯỜNG: 13

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

5     Nhà nghỉ Thắng Lợi

         ĐỊA CHỈ: Tổ 3/8 P.Phan Đình Phùng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3751.057

         SỐ PHÒNG: 8

         SỐ GIƯỜNG: 12

         SỐ LAO ĐỘNG: 3                        

6     Nhà nghỉ Tùng Linh

         ĐỊA CHỈ: 385 L­ương Ngọc Quyến - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3858.227

         SỐ PHÒNG: 6

         SỐ GIƯỜNG: 6

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

7     Nhà nghỉ Hư­ơng Lan

         ĐỊA CHỈ: 118  Lư­ơng Ngọc Quyến- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3852.817

         SỐ PHÒNG: 5

         SỐ GIƯỜNG: 7

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

8     Nhà nghỉ Hải Yến

         ĐỊA CHỈ: Tổ 21- P.Đồng Quang - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3851086

         SỐ PHÒNG: 26

         SỐ GIƯỜNG: 54

         SỐ LAO ĐỘNG: 6                        

9     Nhà nghỉ Bắc Nam I

         ĐỊA CHỈ: Tổ 2 phố 8- P.Gia Sàng- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3851497

         SỐ PHÒNG: 17

         SỐ GIƯỜNG: 30

         SỐ LAO ĐỘNG: 14                      

10     Nhà nghỉ Hoàng Văn Thụ

         ĐỊA CHỈ: Tổ 5- P.Phan Đình Phùng- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3855147

         SỐ PHÒNG: 14

         SỐ GIƯỜNG: 25

         SỐ LAO ĐỘNG: 10                      

11   Nhà nghỉ Tân Thái

         ĐỊA CHỈ: Tổ 16. P.Phan Đình Phùng- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3 652072

         SỐ PHÒNG: 10

         SỐ GIƯỜNG: 15

         SỐ LAO ĐỘNG: 5                        

12   Nhà nghỉ Bắc Nam II

         ĐỊA CHỈ: 101 Đ­ờng Minh Cầu- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3855680

         SỐ PHÒNG: 22

         SỐ GIƯỜNG: 44

         SỐ LAO ĐỘNG: 7                        

13   Nhà nghỉ Việt Bắc

         ĐỊA CHỈ: Tổ 24- P.Gia Sàng- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3757714

         SỐ PHÒNG: 10

         SỐ GIƯỜNG: 16

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

14   Nhà nghỉ Dạ H­ương Viên

         ĐỊA CHỈ: Số 615 tổ 10-P.Quán Triều - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3844768

         SỐ PHÒNG: 8

         SỐ GIƯỜNG: 10

         SỐ LAO ĐỘNG: 2                        

15   Nhà nghỉ Ngọc Linh

         ĐỊA CHỈ: Tổ 19- P.Gia Sàng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3753482

         SỐ PHÒNG: 6

         SỐ GIƯỜNG: 9

         SỐ LAO ĐỘNG: 9

16   Nhà nghỉ Hoàng Hôn

         ĐỊA CHỈ: 120  L­ương Ngọc Quyến - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3856013

         SỐ PHÒNG: 8

         SỐ GIƯỜNG: 12

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

17   Nhà nghỉ Tân Quang

         ĐỊA CHỈ: Tổ 21- P.Gia Sàng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3852126

         SỐ PHÒNG: 14

         SỐ GIƯỜNG: 17

         SỐ LAO ĐỘNG: 6                        

18   Nhà nghỉ Tùng Dư­ơng

         ĐỊA CHỈ: Tổ 5- P.Đồng Quang - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3653779

         SỐ PHÒNG: 16

         SỐ GIƯỜNG: 26

         SỐ LAO ĐỘNG: 4                        

19   Nhà nghỉ Việt Bắc II

         ĐỊA CHỈ: Số2/8, P Gia Sàng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3651769

         SỐ PHÒNG: 33

         SỐ GIƯỜNG: 33

         SỐ LAO ĐỘNG: 22

20   Nhà nghỉ Thiêm Thanh

         ĐỊA CHỈ: Tổ 18-P.Phan Đình Phùng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3754545

         SỐ PHÒNG: 17

         SỐ GIƯỜNG: 27

         SỐ LAO ĐỘNG: 10

21   Nhà nghỉ Mai Ngọc Th­

         ĐỊA CHỈ: Tổ 38- .Cam Giá - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3832100

         SỐ PHÒNG: 6

         SỐ GIƯỜNG: 9

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

22   Nhà nghỉ Th­ượng Hải

         ĐỊA CHỈ: Tổ 2- P.Cam Giá - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3858795

         SỐ PHÒNG: 4

         SỐ GIƯỜNG: 6

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

23   Nhà nghỉ Thuỳ Dư­ơng

         ĐỊA CHỈ: Tổ 19- P.Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3650778

         SỐ PHÒNG: 16

         SỐ GIƯỜNG: 26

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

24   Nhà nghỉ Hoàng Anh

         ĐỊA CHỈ: Tổ 24- P. Hư­ơng Sơn- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3835505

         SỐ PHÒNG: 11

         SỐ GIƯỜNG: 14

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

25   Nhà nghỉ Mai Trang

         ĐỊA CHỈ: P.Phan Đình Phùng- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3854432

         SỐ PHÒNG: 11

         SỐ GIƯỜNG: 19

         SỐ LAO ĐỘNG: 2

26   Nhà nghỉ Tân C­ương

         ĐỊA CHỈ: Tổ 22- .Phú Xá - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3831008

         SỐ PHÒNG: 9

         SỐ GIƯỜNG: 12

         SỐ LAO ĐỘNG: 4

27   Nhà nghỉ Tân Khánh

         ĐỊA CHỈ: Tổ 11, P.Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3653173

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 21

         SỐ LAO ĐỘNG: 4

        

35   Nhà nghỉ Tùng sơn Lâm

         ĐỊA CHỈ: Tổ 10, Xã Quyết Thắng-  TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3856921

         SỐ PHÒNG: 17

         SỐ GIƯỜNG: 21

         SỐ LAO ĐỘNG: 4

36   Nhà nghỉ Huyền Anh

         Tổ 21, Gia Sàng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3837333

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 26

         SỐ LAO ĐỘNG: 5                        

37   Nhà nghỉ Việt Bắc 1

         ĐỊA CHỈ: Tổ 21 Gia sàng - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3837325

         SỐ PHÒNG: 21

         SỐ GIƯỜNG: 25

         SỐ LAO ĐỘNG: 8

38   Nhà nghỉ Hồng Nhung

         ĐỊA CHỈ: Ph­ường Tân Long-TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 01688727268

         SỐ PHÒNG: 18

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 3                        

39   Nhà nghỉ Hư­ơng Thái

         ĐỊA CHỈ: Phú Xá- TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3733 722

         SỐ PHÒNG: 10

         SỐ GIƯỜNG: 12

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

40   Nhà nghỉ Thanh Tâm

         ĐỊA CHỈ: P. Quán triều - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3744 013

         SỐ PHÒNG: 8

         SỐ GIƯỜNG: 15

         SỐ LAO ĐỘNG: 5                        

41   Nhà nghỉ Hoàng Kim

         ĐỊA CHỈ: P. Tân Lập - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.2210 538

         SỐ PHÒNG: 12

         SỐ GIƯỜNG: 15

         SỐ LAO ĐỘNG: 3                        

42   Nhà nghỉ Trà My

         ĐỊA CHỈ: P. Trung Thành - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3832 717

         SỐ PHÒNG: 9

         SỐ GIƯỜNG: 9

         SỐ LAO ĐỘNG: 3                        

43   Nhà nghỉ Long Vũ

         ĐỊA CHỈ: Tổ 11, P Quang Trung - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3653622

         SỐ PHÒNG: 9

         SỐ GIƯỜNG: 13

         SỐ LAO ĐỘNG: 3                        

27   Nhà nghỉ 888

         ĐỊA CHỈ: Ph­ường Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0935806888

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 3                        

28   Nhà nghỉ Phú Hà

         ĐỊA CHỈ: P. Quang Vinh - TP THÁI NGUYÊN

        

30   Nhà nghỉ Hải Hà

         ĐỊA CHỈ: Tổ 12, Đồng Quang, TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280.3854583

         SỐ PHÒNG: 18

         SỐ GIƯỜNG: 21

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

31   Nhà nghỉ Mỏ Bạch

         ĐỊA CHỈ: Phường Hoàng Văn Thụ - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280 654887

         SỐ PHÒNG: 9

         SỐ GIƯỜNG: 13

         SỐ LAO ĐỘNG: 3

32   Nhà nghỉ không tên

         ĐỊA CHỈ: P. Tân Lập TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0280 857726

         SỐ PHÒNG: 8

         SỐ GIƯỜNG: 10

         SỐ LAO ĐỘNG: 10

33   Nhà nghỉ Thanh Mai

         ĐỊA CHỈ: P. Tân Lập - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0913 300509

         SỐ PHÒNG: 23

         SỐ GIƯỜNG: 33

         SỐ LAO ĐỘNG: 10

34   NN Nam Phư­ơng HNC

         ĐỊA CHỈ: Xã Phúc Trìu - TP THÁI NGUYÊN

         ĐIỆN THOẠI: 0913 307087

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 13

35   Nhà Khách UBND Tỉnh Thái Nguyên

         ĐỊA CHỈ: P.Trư­ng Vư­ơng -TP Thái Nguyên

         ĐIỆN THOẠI: 0280 856 918

         SỐ PHÒNG: 8

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 16

36   Nhà khách Tỉnh Uỷ TN

         ĐỊA CHỈ: P.Trư­ng Vư­ơng - TP Thái Nguyên

         ĐIỆN THOẠI: 0280 855601

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 33

         SỐ LAO ĐỘNG: 15

37   Nhà khách liên đoàn LĐ tỉnh

         ĐỊA CHỈ: P.Trư­ng Vư­ơng - TP Thái Nguyên

         SỐ PHÒNG: 15

         SỐ GIƯỜNG: 20

         SỐ LAO ĐỘNG: 5

38   Nhà nghỉ Nắc Nam 2 - Cơ sở 2

         ĐỊA CHỈ: phường Quan Triều - TP THÁI NGUYÊN

         SỐ PHÒNG: 8

         SỐ GIƯỜNG: 5

         SỐ LAO ĐỘNG: 10Nguồn:
Tác giả:

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(14/01/2016)
(07/09/2010)
(29/03/2010)
(29/03/2010)
(29/03/2010)
(29/03/2010)
(29/03/2010)
(29/03/2010)
(29/03/2010)
(29/03/2010)
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Sự kiện văn hóa
Skip portletPortlet Menu
Khai trương Làng văn hóa các dân tộc lớn nhất Việt Nam
Khai trương Làng văn hóa các dân tộc lớn nhất Việt Nam
Khai mạc Đại lễ không biểu diễn diều bay có động cơ
Thái Nguyên cùng cả nước tưng bừng đón chào ngày Quốc khánh 2.9
Thái Nguyên: Giao lưu với các điển hình thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới.
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thăm dò dư luận
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.