Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2624378

Số người đang trực tuyến: 311

 
 
 
 
 
Tin tức và Sự kiện
   
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (13/11/2017 09:48 AM)
Báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế; xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi; hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 02 tháng cuối năm 2017… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.

Báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5085/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, các trường cao đẳng thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện các việc sau đây:

1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo Kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy.

2. Báo cáo thực trạng và đề xuất phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, kế hoạch tinh giản biên chế

Triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5084/UBND-KSTT, chỉ đạo như sau:

Kể từ ngày 25/9/2017, mọi thông tin liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện gửi về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh tại địa chỉ:

Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ Email: kstthc.ubnd@thainguyen.gov.vn;

Điện thoại liên hệ:   02083.854.636;  số Fax: 02083.855.385

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung theo Quyết định số 3523/QĐ-UBND, ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương niêm yết công khai “Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính” tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, trụ sở UBND cấp xã và công khai trên Trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình theo địa chỉ tiếp nhận mới; trong đó phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức: Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn; Gửi đến cơ quan; qua số điện thoại chuyên dùng hoặc số fax; qua địa chỉ thư điện tử.

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 8/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5032/UBND-CNN giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp địa phương về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các FTA đã ký kết nói riêng, đặc biệt là cơ hội và thách thức từ các FTA, cách thức tận dụng các cam kết FTA trong hoạt động kinh doanh với đối tác nước ngoài, phù hợp với đặc thù và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ động nắm bắt sự quan tâm, mức độ sẵn sàng và năng lực sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương để giúp định hướng, tranh thủ tận dụng các FTA; chú trọng nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương; cung cấp các linh kiện, phụ kiện và tham gia chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI trong các FTA; chủ động đề xuất với UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc cần sự hỗ trợ của Trung ương.

Chđộng tham mưu cho UBND tỉnh thúc đẩy quan hệ hợp tác, kể cả việc tích cực đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận hợp tác kinh tế - thương mại cấp địa phương với các nước đối tác FTA; tham gia các chương trình hợp tác tiểu vùng.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao kiến thức và năng lực cho các cán bộ làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương trong việc xây dựng chính sách cũng như thực thi các cam kết quốc tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-CNN.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 11710/VPCP-NC ngày 02/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 18/11/2015, Công văn số 87/UBND-KTN ngày 12/01/2016, Công văn số 1234/UBND-CNN ngày 25/4/2016, Công văn số 473/UBND-CNN ngày 16/02/2017, Thông báo số 47/TB-UBND ngày 31/3/2017, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2015, Công văn số 1736/UBND-CNN ngày 09/5/2017 và Công văn số 2815/UBND-CNN ngày 11/7/2017.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra các phương tiện đường thủy, đặc biệt đối với các phương tiện lắp đặt hệ thống bơm hút cát không có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm theo quy định, đình chỉ không cho lưu hành đối với các phương tiện tự ý lắp hệ thống bơm hút cát sai quy định.

Xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5102/UBND-CNN, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất khi có thông tin, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm về chất lượng xăng dầu, tiến hành lấy mẫu thử nghiệm để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc lấy mẫu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN và Quyết định số 457/QĐ-TĐC ngày 06/4/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và lưu ý tăng cường lấy mẫu tại các bể chứa xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tăng cường khả năng phát hiện gian lận về chất lượng.

Chủ động, phối hợp với các tổ chức đánh giá sự phù hợp để tiến hành thử nghiệm đối với các mẫu xăng dầu nghi ngờ vi phạm về chất lượng, đồng thời làm rõ ảnh hưởng, tác hại của xăng có chứa chất dung môi do pha chế trái phép đối với động cơ xe, môi trường, trật tự an toàn xã hội.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm định tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu cần chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp gian lận đo lường, chất lượng xăng dầu thông qua hệ thống công nghệ như: lắp đặt van tách khí, chia ngăn bể đong cố định… nhằm mục đích che dấu việc bán hàng kém chất lượng.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 02 tháng cuối năm 2017

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5116 /UBND-CNN, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020”. 

2. Tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên hệ thống thông tin truyền thông, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền tại cơ sở.

3. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, xử lý triệt để đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, chở quá số người và quá tải trọng, thay đổi kích thước thành, thùng xe;      tổ chức phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với các lực lượng chức năng khác và Công an xã, phường, thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tham gia giao thông ngay từ các tuyến đường giao thông nông thôn; duy trì hoạt động 24 giờ/24 giờ hằng ngày tại trạm kiểm tra tải trọng xe. 

4. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và tuyến Thái Nguyên – Chợ Mới: Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên và các địa phương dọc tuyến cao tốc chạy qua chủ động phối hợp với Cục Quản lý đường bộ cao tốc - Tổng cục Đường bộ Việt nam, đơn vị được giao quản lý tuyến đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và tham gia giao thông trên đường cao tốc. Đơn vị được giao quản lý tuyến thường xuyên kiểm tra, cảnh báo, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc, báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý.

Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên như: dừng, đón, trả khách, hàng hóa không đúng quy định; xe máy lưu thông không đúng quy định; xe quá tải trọng; chạy quá tốc độ quy định, không đảm bảo khoảng cách an toàn... Sở Giao thông vận tải - Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh: Tổ chức, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các địa phương, trường học, các đơn vị tổ chức tốt “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”; thăm hỏi động viên, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông; duy trì thường xuyên hoạt động trạm kiểm tra tải trọng xe. Phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra bổ sung các loại biển báo, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông; kịp thời tổ chức hướng dẫn, phân luồng, tổ chức giao thông hợp lý chống ùn, tắc; đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động vận tải.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt: Các đơn vị quản lý đường sắt phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí đường ngang cắt qua đường sắt không có rào chắn, bổ sung thiết bị, nhân lực cảnh báo các vị trí có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, Cục quản lý đường bộ cao tốc, đơn vị được giao quản lý tuyến đường qua địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiếp tục thực hiện công tác lập lại trật tự lòng đường, lề đường, vỉa hè theo kế hoạch; ngăn chặn, xử lý các đường ngang dân sinh mở trái phép trên đường bộ, đường sắt, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, họp chợ.

Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5098/UBND-KT, có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô hoạt động tương đương với đối tượng thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trườngcơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô hoạt động tương đương với đối tượng thuộc danh mục phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 2. Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô hoạt động tương đương với đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

3. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 154/2015/NĐ-CP.

Kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5100/UBND-KGVX, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu, thu - chi sai quy định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước ngày 31/12/2017.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thu Hà - Thanh Mai (tổng hợp)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(25/10/2017)
(05/10/2017)
(28/09/2017)
(28/08/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(04/07/2017)
(04/07/2017)
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu