Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2626282

Số người đang trực tuyến: 337

 
 
 
 
 
Tin tức và Sự kiện
   
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13: Cho ý kiến, biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng (09/11/2017 09:21 PM)
Ngày 9/11, các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy lần thứ 13 (mở rộng)- khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để cho thảo luận, cho ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thảo luận tại tổ 1

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và tập trung nghiên cứu vào các nội dung, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; báo cáo phân bổ vốn đầu tư công năm 2017, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 và đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn; báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2017; báo cáo kết quả sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU cuả BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2018”; Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo Đề cương Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW,  Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” của tỉnh.

Sau khi nghe các nội dung được trình, trên tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã chia thành 4 tổ để thảo luận và cho ý kiến vào từng vấn đề cụ thể. Đã có trên 40 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận. Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí với nội dung các văn bản. Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết (số 18, 19, 20, 21) của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng, khóa XII…

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Các đại biểu cho rằng: Cần đánh giá cụ thể và làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của một số chỉ tiêu đạt thấp và giảm so với kế hoạch; một số dự án chưa triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và người dân trong vùng dự án; việc xử lý đối với các dự án vi phạm còn chậm; đánh giá lại kết quả thực hiện các chính sách về công tác về công tác dân tộc để sát với thực tế…Về các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ căn cứ, cơ sở khoa học để xác định chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, trong đó có một số chỉ tiêu đề ra thấp hơn năm trước.

Đồng chí Lê Thanh Tuyết, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư thị ủy Phổ Yên cho ý kiến vào dự thảo thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TW

Đối với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng, khóa XII, các đại biểu đều cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo, kế hoạch, đề án, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết. Tuy nhiên, với dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TW, nhiều ý kiến băn khoăn về việc thời gian chuẩn bị phương án bố trí nhân sự, giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức do tinh giảm, báo cáo Ban chỉ đạo đề án trước ngày 15/11/2017 là khá gấp gáp, khó có khả năng thực hiện đảm bảo chất lượng nên cần điều chỉnh lộ trình thời gian thực hiện trong kế hoạch… Bên cạnh đó, đối với việc sát nhập văn phòng cấp ủy, HĐND, UBND cấp huyện, nhiều đại biểu cho rằng cần có thể chế, cơ chế cụ thể, nghiên cứu kỹ, thận trọng, cân nhắc về thời gian thực hiện; đồng thời tăng cường việc thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức , viên chức, người lao động trước khi triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình và phải có hướng dẫn, chính sách cụ thể…

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã báo cáo, giải trình làm rõ từng vấn đề và tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu để hoàn chỉnh các báo cáo

Đồng chí Trần Quốc Tỏ , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến. Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị: Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2017; đồng thời bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và vận dụng linh hoạt, sáng tạo với tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch năm 2018 phù hợp, khả thi và hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm trong quản lý ngân sách, tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp về chống thất thu thuế, phí và lệ phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo kẻ hở cho nhũng nhiễu, tiêu cực; bảo đảm điều kiện thuận lợi, tạo môi trường thông thoáng cho các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Gắn kết công nghiệp địa phương với công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ nhau cùng phát triển; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dành cho đầu tư phát triển; chủ động tháo gỡ khó khăn đối với các công trình, dự án lớn, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến sự phát triển về KT-XH. Chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi hoặc yêu cầu cam kết về tiến độ, nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí... Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.  Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của BCT “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), cụ thể là Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy  yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Coi trọng vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy đảng, vai trò điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền vận động, thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ, kiên trì, kiên quyết, chặt chẽ về thủ tục và quy trình, hợp lý về lộ trình, không nóng vội, không trì hoãn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực, khả thi và ổn định để phát triển. Thống nhất cao nhận thức về tình hình và nguyên nhân, quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện mà các Nghị quyết đã đề cập tới. Trong đó lưu ý việc tinh giảm về đầu mối và biên chế đã đề cập tới việc “thống nhất thực hiện” là phải được kiên quyết tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bới lũ lụt do cơn bão số 12 gây ra

Buổi sáng cùng ngày, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do cơn bão số 12 gây ra, tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã ủng hộ với số tiền trên 160 triệu đồng. Cũng trong dịp này, tỉnh đã quyết định trích từ quỹ cứu trợ của tỉnh 1 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho tỉnh Khánh Hòa - đơn vị kết nghĩa với Thái Nguyên và cũng là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất và 1 tỷ đồng chuyển về quỹ cứu trợ của TW để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Duy Linh - Thanh Hiếu

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(25/10/2017)
(05/10/2017)
(28/09/2017)
(28/08/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(04/07/2017)
(04/07/2017)
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu