Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 37268162

Số người đang trực tuyến: 528

 
 
 
 
 
Tin tức và Sự kiện
   
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 25/02 đến 01/3 (03/03/2013 10:12 PM)
Chuẩn bị tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu; Đánh giá tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án; Kiểm tra cụ thể tiến độ các dự án giao thông đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí đối với các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; Thực hiện triệt để tiết kiệm việc mua sắm tài sản nhà nước… là chỉ đạo, điều hành nổi bật trong tuần từ ngày 25/02 đến 01/3 của UBND tỉnh.

*Ngày 25/02 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08 về việc tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu lần thứ V năm 2012. Theo nội dung kế hoạch, Lễ tôn vinh dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 05/3/2013 tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Lễ tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu lần thứ V sẽ có khoảng 500 đại biểu gồm đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng LĐLĐ Việt Nam. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu QH; Lãnh đạo các sở, Ban, Ngành, MTTQ và các đoàn thể; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Đại diện lãnh đạo, CNLĐ trực tiếp của các Doanh nghiệp được tôn vinh; Các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương của tỉnh. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Lễ tôn vinh đảm bảo trang trọng, có tác dụng tuyên truyền, khích lệ phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

*Ngày 22 tháng 02 năm 2013, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án: Dự án Đường cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên (Nút giao Yên Bình và Nút giao Tân Lập), Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 cũ (bổ sung giai đoạn II), Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử Sam Sung tại Khu công nghiệp Yên Bình. Hội nghị do đồng chí Nhữ Văn Tâm Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác GPMB tỉnh chủ trì. Sau khi nghe Sở Giao thông Vận tải, các ngành, địa phương, các chủ đầu tư,  báo cáo về quá trình thực hiện GPMB các dự án trên, những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, những khó khăn tồn tại cần giải quyết trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến  chỉ đạo như sau:

1- Đối với Dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên:

a- UBND huyện Phổ Yên:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo CT GPMB tỉnh và các ngành liên quan để giải quyết dứt điểm công tác GPMB Nút giao Yên Bình- Dự án đường cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Trong đó, quan tâm giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, thời gian hoàn thành trong tháng 3 năm 2013.

-  Tăng cường tuyên truyền động viên các hộ nằm trong phạm vi GPMB Nút giao Yên bình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Đối với các hộ xây dựng đón bồi thường thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; nếu các hộ chống đối phải xây dựng kế hoạch cưỡng chế, bảo vệ thi công.

b- UBND thành phố Thái Nguyên: 

- Rà soát công tác GPMB trên toàn tuyến, vị trí nào còn tồn tại phải khẩn trương có biện pháp giải quyết; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường GPMB nút giao Tân Lập,  trong đó chú ý đến việc xây dựng các khu tái định cư. Đối với các hộ đã nhận tiến bồi thường hỗ trợ phải động viên các hộ di chuyển ngay để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Thời gian hoàn thành công tác GPMB Nút giao Tân lập trước 15/3/2013.

c- Ban quản lý Dự án 2:

- Khẩn trương định vị các mố cầu vượt tại Nút giao Tân lập để tiến hành GPMB trước.

- Xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải về thu hồi toàn bộ diện tích bị ngập úng, diện tích nhỏ lẻ khó canh tác ngoài cọc GPMB.

- Tiến hành ngay việc xây dựng các đường gom bổ sung và hạ lưu các cống thoát nước.

- Đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết.

2- Đối với Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 cũ:

- UBND huyện Phổ Yên và UBND thị xã Sông Công: phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo CT GPMB tỉnh và các ngành liên quan giải quyết dứt điểm công tác GPMB đối với đoạn bổ sung từ Km 45+00 – Km 51+00. Thời gian xong trước 30 tháng 3 năm 2013.

- UBND thành phố Thái Nguyên: Tập trung chỉ đạo công tác GPMB đối với đoạn từ Km 63+200 – Km 64+ 500, đảm bảo có mặt bằng triển khai thi công trong tháng 3 năm 2013.

- Sở Giao thông vận tải đôn đốc các đơn vị có các công trình công cộng tích cực, chủ động di chuyển để tạo điều kiện cho nhà thầu.

- Đối với đường quy hoạch thuộc thị trấn Ba Hàng: Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án tăng cường ATGT, huyện Phổ Yên nghiên cứu và báo cáo UBND tỉnh.

3- Đối với Dự án xây dựng nhà máy điện tử Sam Sung tại Khu công nghiệp Yên Bình:

- UBND huyện Phổ Yên: Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng thực hiện Dự án để nhân dân hiểu về lợi ích của Dự án khi được đầu tư vào địa phương; Tập trung huy động cả hệ thống chính trị của huyện tham gia vào công tác GPMB Dự án SamSung.

- Các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ được giao tại Công văn số 170/UBND-TH ngày 29/01/2013, Thông báo số 12/TB-UBND ngày 08/02/2013 và Thông báo số 13/TB-UBND ngày 21/3/2013 của UBND.

4- Về kinh phí GPMB:

- UBND huyện Phổ Yên, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên và các ngành có công trình công cộng phải di chuyển chủ động ứng kinh phí để  thực hiện công tác GPMB các dự án đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ.

- Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu, cân đối nguồn vốn phục vụ công tác GPMB để các dự án sớm hoàn thành.

*Ngày 28/02 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 315 giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan kiểm tra cụ thể tiến độ các dự án giao thông đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án quá hạn chưa triển khai thực hiện theo đúng quy định.

*Để đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí đối với các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 01/3 UBND tỉnh đã có công văn số 321 yêu cầu Cục Thuế tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Công khai các thủ tục hành chính liên quan đến thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường tại trụ sở cơ quan thuế các cấp để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia kê khai, nộp thuế, phí.

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra cụ thể lượng hàng tồn kho, việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với từng tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong thực hiện thu nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Chỉ đạo cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm chủ động tích cực tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp, các ngành các biện pháp chỉ đạo cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định.

3. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan nâng cao chất lượng, nội dung công tác tuyên truyền chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức trong nhân dân, các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã để từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, các ngành liên quan đối với quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản và nguồn thu từ hoạt động này.

4. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm tạo sự công bằng trong chấp hành chính sách, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đối thoại với các tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường để nắm bắt những vướng mắc về chính sách, chế độ trong quá trình thực hiện để giải quyết kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

6. Yêu cầu các doanh nghiệp được phép xuất khẩu khoáng sản chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định về các loại thuế, phí, lệ phí trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản.

7. Tổng hợp các khoản thu thuế, phí, lệ phí đối với các doanh nghiệp được xuất khẩu khoáng sản và các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 31/3/2013.

*Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn tỉnh, ngày 01/3 UBND tỉnh đã có Công văn số 320 yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của mình, hướng dẫn đôn đốc việc đăng ký, kê khai nộp các loại thuế theo qui định; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Các đơn vị không chấp hành nghiêm túc pháp luật về thuế, phí, lệ phí, sẽ phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

*Ngày 01/3 UBND tỉnh có Công văn số 319 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện triệt để tiết kiệm việc mua sắm tài sản nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10/11/2012 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (UBND tỉnh đã có Công văn chỉ đạo số 2660/UBND-KTTH ngày 07/12/2012). Việc mua săm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 phải đảm bảo trong dự toán được giao, không bổ sung kinh phí ngoài dự toán; đúng tiêu chuẩn định mức; trình tự mua sắm thực hiện theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

*Thực hiện Chỉ thị số 485/CT-BNN-BNN-BVTV ngày 6/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường phòng trừ chuột, bảo vệ mùa màng; công văn số 221/BTNNMT-TCMT ngày 22/01/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, ngày 28/02 Uỷ ban nhân dân tỉnh có công văn số 301    gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tăng cường phòng trừ chuột, bảo vệ mùa màng và không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp.

 Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thu Hà (tổng hợp)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(24/06/2016)
(23/06/2016)
(22/06/2016)
(21/06/2016)
(21/06/2016)
(21/06/2016)
(20/06/2016)
(20/06/2016)
(19/06/2016)
(17/06/2016)
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu