Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2626271

Số người đang trực tuyến: 326

 
 
 
 
 
Thông báo
   
Kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBNBD cấp huyện trong tuần 03 tháng 10 (03/11/2017 07:48 AM)
Trong tuần 03 tháng 10-2017 (từ ngày 16 đến 23/10), các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có hiệu quả, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Một số đơn vị đã quan tâm đến công tác báo cáo CCHC định kỳ, thực hiện tốt việc phát hành văn bản điện tử (Ban Quản lý các KCN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); việc tiếp nhận và giải quyết TTHC (Sở Công thương, Bảo hiểm xã hội, Giao thông vận tải, Sở Tài chính).

Tuần qua, có 671 văn bản của các sở, ban, ngành, các huyện được phát hành dưới dạng điện tử; 303 hồ sơ TTHC được giải quyết ở mức độ 3; 01 hồ sơ giải quyết ở mức độ 4; 223 hồ sơ thực hiện giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 5203 hồ sơ thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đã giải quyết 3853 hồ sơ; trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 3828 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn là 25 hồ sơ.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Một số đơn vị không gửi báo cáo theo quy định của UBND tỉnh, hồ sơ giải quyết TTHC ở mức độ 3 đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đạt tỷ lệ rất thấp, tỷ lệ gửi văn bản điện tử chưa cao.

Từ ngày 16 đến 23/10, Sở Nội vụ đã nhận được báo cáo tuần của 14 đơn vị, trong đó có 10 sở, ban, ngành và 04 đơn vị cấp huyện. Dưới đây là tổng hợp đơn vị nộp báo cáo CCHC tuần 03 tháng 10 năm 2017:
Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Kim Oanh (biên tập)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu