Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 38985573

Số người đang trực tuyến: 607

 
 
 
 
 
Sở, ban, ngành
   
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn -Thái Nguyên (05/11/2010 02:55 PM)
Địa chỉ: Số 16, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên ĐT: 0280.3657368 ; 0280 3657968 Fax: 0280 3852866 Email: vdb.tng@gmail.com

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Theo Quyết định số 835/QĐ-NHPT ngày 23/12/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc phê duyệt tổ chức bộ máy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn -Thái Nguyên gồm 8 phòng chức năng, nghiệp vụ sau:

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Tín dụng đầu tư

3. Phòng Tín dụng xuất khẩu

4. Phòng Bảo lãnh - Hỗ trợ sau đầu tư - Quản lý vốn uỷ thác

5. Phòng Tài chính kế toán

6. Phòng Hành chính - Quản lý nhân sự

7. Phòng Kiểm tra

8. Phòng Giao dịch Bắc Kạn

GIỚI THIỆU TÓM TẮT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI NHÁNH

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn-Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 824/QĐ-NHPT ngày 22/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam, là đơn vị  trực thuộc NHPT Việt Nam,  có nhiệm vụ triển khai thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu, theo quy định tại nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 và nghị định106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ gồm:

+ Huy động, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn;

+ Cho vay các dự án đầu tư trong nước và cho vay dự án theo Hiệp định của Chính phủ;Danh mục các dự án thuộc đối tượng vay vốn quy định tại NĐ 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ.

+ Hỗ trợ sau đầu tư;

+ Bảo lãnh tín dụng đầu tư; Bảo lãnh cho Doanh nghiệp và hợp tác xã vay vốn của Ngân hàng thương mại;

+ Cho vay xuất khẩu;

+ Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu;

+ Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu;

+ Thực hiện nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác từ các nguồn vốn của các đơn vị, các tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật, của NHPT.

+ Quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn viện trợ, vay nợ nước ngoài của Chính phủ và của NHPT để cho vay các dự án đầu tư trên theo quy định của NHPT.

+ Thực hiện nhiệm vụ thanh toán liên ngân hàng, thanh toán với khách hàng, thanh toán nội bộ trong toàn hệ thống NHPT; tổ chức công tác thanh toán quốc tế theo quy định và hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHPT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc NHPT và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên giao.

TÓM TẮ T KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 5 NĂM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010

1. Công tác tín dụng đầu tư

Đây là công tác trọng tâm của NHPT Việt Nam nói chung và Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên nói riêng. Tốc  độ tăng trưởng các chỉ tiêu: số vốn giải ngân, dư nợ của vốn tín dụng đầu tư phát triển tăng nhanh qua các năm đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội của địa phương, ước cuối năm 2010 dư nợ tín dụng đầu tư gấp 484% so với dư nợ cuối năm 2006.

Cụ thể các chỉ tiêu như sau:

                                   Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu giai đoạn 2006-2010

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ hoàn thành (%)Giải ngân

4.015.112

4.144.710

103,23%


Thu nợ gốc

868.652

826.816

95,18%


Thu nợ lãi

701.561

682.089

97,22%


Dư ­ nợ hiện tại

 

3.657.767

 


 

Tổng mức đầu tư các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư trong 5 năm 2006 - 2010 ước đạt 12.060 tỷ đồng, số vốn vay tín dụng đầu tư ước đạt 5.459 tỷ đồng, các dự án đi vào hoạt động góp phần tạo việc làm cho khoảng 5 nghìn lao động và nộp ngân sách nhà nước hàng năm ước đạt 657 tỷ đồng. Trong đó, có một số dự án trọng điểm như:

+ Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Thái Nguyên của Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam với tổng số vốn tín dụng đầu tư chấp thuận cho vay là 1.194.714 trđ. Dự án được đầu tư xây dựng tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai là các huyện miền núi, vùng dân tộc khó khăn, trình độ dân trí còn ở mức thấp, mức sống của nhân dân còn nghèo; cơ sở hạ tầng không đáng kể. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 800 lao động, đóng góp vào ngân sách địa phương 65 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, dự án đi vào hoạt động cũng sẽ gián tiếp nâng cao đời sống người dân của vùng phụ cận.

 + Dự án cải tạo mở rộng giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên với tổng số vốn  cho vay là 1.605.000 trđ. Dự án có ý nghĩa lớn đối với tỉnh nói riêng và cả nước nói chung vì cho tới nay Công ty Gang thép Thái Nguyên vẫn làm một trong những đơn vị đi đầu trong ngành sản xuất gang, thép tại Việt Nam.  Dự án đi vào hoạt động năng lực tự sản xuất phôi thép của Công ty Gang thép Thái Nguyên sẽ được tăng thêm 500.000 tấn/năm, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên và các khả năng cung cấp nguyên liệu trong nước, cung cấp đủ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép cán với giá thành thấp hơn giá nhập khẩu, tạo việc làm cho 1.521 lao động và nộp ngân sách tỉnh 210 tỷ đồng/năm.

+ Dự án khu công nghiệp Sông Công  do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư, số tiền Chi nhánh đã giải ngân cho dự án là 15.684 trđ. Hiện tại dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Sông Công nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, giải quyết việc làm cho người dân, nâng cao mức sống người dân khu vực lân cận.

2. Cho vay lại vốn ODA

                                                                   Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ hoàn thành (%)Giải ngân

 

 

 


Thu nợ gốc

373.786

429.540

114,92%


Thu nợ lãi

295.236

296.629

100,47%


Dư ­ nợ hiện tại 

 

1.292.370

 


Trong các dự án Chi nhánh hiện đang cho vay Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Thái Nguyên, hợp phần A do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư với tổng số vốn cho vay theo hợp đồng đã ký là 6.3 triệu USD và kiểm soát chi đối với hợp phần B do Điện lực Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án góp phần phục hồi nâng cấp và mở rộng hệ thống điện nông thôn đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho việc phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn giai đoạn 2010 – 2020. Tăng cường độ tin cậy và chất lượng của lưới điện, giảm tổn thất điện áp, điện năng trên lưới điện, hạ giá thành điện nông thôn nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực quản lý điện nông thôn do các địa phương quản lý, chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn theo hướng hình thành các tổ chức quản lý điện hợp pháp, độc lập về kinh tế, chắc chắn về kỹ thuật, quản lý, có khả năng đảm nhậm vốn, kinh doanh có lãi và hoàn trả vốn cho dự án. Dự án đi vào hoạt động sẽ cung cấp đầu vào thiết yếu để điện khí hoá nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo điều kiện cho người dân tại các vùng nông thôn đưa máy móc, thiết bị kỹ thuật vào đời sống và việc làm của mình từ đó nâng cao năng suất lao động, cải thiện mức sống cho người dân, góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo ở vùng nông thôn, đời sống của người dân được nâng cao cũng góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương…

3. Công tác Tín dụng xuất khẩu

Do đối tượng cho vay trên địa bàn không có nhiều, chủ yếu là xuất khẩu chè, vì vậy việc triển khai công tác tín dụng xuất khẩu còn hạn chế. Trong 5 năm , tổng số vốn giải ngân tín dụng xuất khẩu là 102.694 trđ, thu nợ gốc 102.870 trđ, thu lãi 2.809 trđ, ước dư nợ tại thời điểm 31/12/2010 là 3.805 trđ.

Trong quá trình cho vay tín dụng xuất khẩu, Chi nhánh đã bám sát và tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ của NHPT Việt Nam:

Kiểm tra chặt chẽ quá trình sử dụng tiền vay của doanh nghiệp vay vốn. Không có doanh nghiệp nào sử dụng vốn sai mục đích. Các khoản cho vay tại Thái Nguyên đều đã trả nợ đúng hạn theo hợp đồng tín dụng.

4. Công tác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư:

Các dự án cấp Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư trong thời gian qua góp phần hỗ trợ  một phần lãi suất cho các Doanh nghiệp vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư dự án, sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và trả được nợ vay.

Tổng số vốn cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư trong 5 năm là 31.966 triệu đồng  đạt 99% kế hoạch cấp hỗ trợ 5 năm được NHPT Việt Nam giao.

Số dự án được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư do Chi nhánh quản lý tại thời điểm 25/9/2010 là 07 dự án.

5. Công tác Bảo lãnh vay vốn của NHTM

Công tác Bảo lãnh cho Doanh nghiệp vay vốn của NHTM được triển khai từ cuối tháng 12/2008 theo nội dung Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội. Ngay khi nhận được chỉ đạo của Chính phủ, NHPT Việt Nam nói chung và Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên nói riêng đã tiến hành triển khai công tác này.

Ước đến hết năm 2010 tổng số hồ sơ được bảo lãnh là 23, tổng số vốn bảo lãnh là 293.050 trđ.

Trên đây là thông tin về cơ cấu tổ chức và tình hình phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên trong 5 năm vừa qua.

 Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập Trị sự

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(11/02/2011)
(07/12/2010)
(11/11/2010)
(09/11/2010)
(09/11/2010)
(08/11/2010)
(05/11/2010)
(05/11/2010)
(05/11/2010)
(05/11/2010)
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu