Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Phát triển Thương mại - Du lịch
   
Thông qua đồ án quy hoạch xây dựng khu du lịch vùng Hồ Núi cốc tỉnh Thái nguyên, đến năm 2012, tầm nhìn đến năm 2030 (21/04/2011 09:22 AM)
Ngị Quyết số 01/2011/NQ-HĐND ngày 03/4/2011 V/v Thông qua đồ án quy hoạch xây dựng khu du lịch vùng Hồ Núi cốc tỉnh Thái nguyên, đến năm 2012, tầm nhìn đến năm 2030(Xem chi tiết tại file đính kèm).

Điều 1. Thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

1. Phạm vi quy hoạch: Gồm 9 xã và 01 thị trấn thuộc 3 đơn vị hành chính cấp huyện là: thành phố Thái Nguyên, huyện Phổ Yên, huyện Đại Từ, với diện tích được quy hoạch là 189,4 Km2 và dân số là 44.000 người.

2. Tính chất vùng quy hoạch: Là trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và bảo tồn của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và của khu vực phía Bắc Việt Nam.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp về định hướng không gian hình thành đô thị Núi Cốc trong tương lai, đảm bảo sự phát triển hài hoà với các huyện, thành lân cận, đặc biệt là thành phố Thái Nguyên; đảm bảo vệ sinh môi trường nước thải của các khu quy hoạch và sân golf đối với Hồ Núi Cốc … để bổ sung hoàn chỉnh Đồ án và triển khai thực hiện Đồ án theo đúng Luật Xây dựng năm 2003; Luật Du lịch năm 2005; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; Quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Đối với một số khu chức năng đặc thù như sân golf, khu vui chơi có thưởng… giao Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan theo qui định hiện hành;

3. Định hướng phát triển không gian vùng

3.1. Phân vùng phát triển kinh tế

a) Khu vực phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

b) Khu vực phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và đô thị:

3.2. Tổ chức hệ thống mạng lưới đô thị, điểm dân cư nông thôn

a) Mạng lưới đô thị:

Mạng lưới đô thị trong vùng quy hoạch bao gồm: Thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ) hiện có và đô thị mới Phúc Xuân.

+ Thị trấn Quân Chu: là đô thị cấp V, là trung tâm vùng phía Nam của huyện Đại Từ, trung tâm thương mại và dịch vụ hỗ trợ sự phát triển của Vùng du lịch Hồ Núi Cốc - cửa ngõ phía Nam kết nối với tỉnh Vĩnh Phúc và khu du lịch Tam Đảo. Dự kiến đến năm 2015, dân số thị trấn đạt khoảng 4,6-5 nghìn người, nhu cầu đất phát triển các chức năng đô thị (không kể đất khu du lịch) khoảng 32-35ha; đến năm 2020, dân số đạt 5,5-6 nghìn người, nhu cầu đất 44-48ha và đến năm 2030, dân số đạt 6,5-7 nghìn người, nhu cầu đất 59-62ha. Chỉ tiêu đất đô thị bình quân theo các giai đoạn 2015 - 2020 - 2030 là 80 - 85 - 90m2/người, trong đó đất ở đạt 40 - 45 - 50m2/người.

+ Đô thị mới Phúc Xuân: là trung tâm hành chính, tài chính và thương mại, dịch vụ của vùng du lịch Hồ Núi Cốc. Dự kiến đến năm 2015, dân số đô thị này đạt khoảng 2,5-3,5 nghìn người, nhu cầu đất phát triển các chức năng đô thị (không kể đất khu du lịch) là khoảng 18-24ha; đến năm 2020, dân số đạt 8-9 nghìn người, nhu cầu đất 65-70ha và đến năm 2030, dân số đạt 10-11,5 nghìn người, nhu cầu đất 90-100ha. Chỉ tiêu đất đô thị bình quân theo các giai đoạn 2015 - 2020 - 2030 là 70 - 80 - 90m2/người, trong đó đất ở đạt 40 - 45 - 50m2/người.

b) Mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

- Lấy trung tâm xã làm hạt nhân mạng lưới điểm dân cư nông thôn được phát triển thành từng cụm tập trung trên cơ sở của các làng, xóm để phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, vùng sản xuất và du lịch,…

- Trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn, được phát triển theo các tiêu chí về nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của người dân nông thôn. Tại trung tâm các xã đều bố trí: Trường tiểu học, trung học cơ sở và trường mầm non; Trạm y tế, các công trình văn hoá thể thao,...

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2011./.
Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Nhật Tân

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(25/08/2015)
(25/08/2015)
(25/08/2015)
(25/08/2015)
(28/07/2015)
(27/07/2015)
(27/07/2015)
(27/07/2015)
(27/07/2015)
(24/07/2015)