Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin nóng
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
Thông báo số 421/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ văn Ninh(12/11/2014 09:31 AM)
Thông báo kết luận của Phó Thủ Thướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 
Quyết định số 05/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án vay xi măng để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn(22/10/2014 08:37 AM)
Ngày 03/01/2014, UBND tỉnh đã ra quyết định số 05/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án vay xi măng để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn năm 2014
 
Văn bản số 2072 UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm(22/10/2014 08:27 AM)
Ngày 07/08/2014 UBND tỉnh đã ra văn bản số 2072 về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2014
 
Quy định xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới(22/10/2014 08:10 AM)
Ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã ra văn bản quy định xết công nhận và công bố các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
 
Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015(22/08/2014 04:57 PM)
Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới(11/06/2014 08:25 AM)
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định việc xết công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên. Mời xem trong file đính kèm.
 
Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới(11/06/2014 08:18 AM)
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2014
 
Quyết định số 769/ QĐ - UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tinh Thái Nguyên(11/06/2014 08:15 AM)
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2014. Mời xem trong file đính kèm.
 
Thông báo số 379/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh(11/04/2014 03:20 PM)
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ văn Ninh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía bắc
 
Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vay vốn tín dụng bổ sung năm 2013(11/04/2014 03:08 PM)
Quyết định của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vay vốn tín dụng ưu đãi bổ sung năm 2013 tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính Phủ
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu