Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
Chỉ thị về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ Hội Xuân 2017(15/12/2016 03:31 PM)
Chỉ thị số 10278/CT-BNN-TCLN Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ Hội Xuân 2017
 
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý(15/12/2016 03:27 PM)
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 
Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.(15/12/2016 03:16 PM)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 4322/BVHTTDL–VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 
Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới(15/12/2016 10:43 AM)
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 
Quyết định của Thủ tướng v/v ban hành kết hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020(15/12/2016 10:41 AM)
Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng v/v ban hành kết hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020(15/12/2016 10:39 AM)
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 
Thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới(15/12/2016 10:36 AM)
Thông báo số 322/TB-VPCP, ngày 12/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước
 
Quyết định của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và hộ nghèo(29/11/2016 08:46 AM)
Quyết định Số 6977/BNN-VPĐP Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017
 
Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020(29/11/2016 08:38 AM)
Quyết định Số 1600/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 
Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020(29/11/2016 08:36 AM)
Quyết định số 1584/QĐ-TTg Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu