Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
Thông báo số 379/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh(11/04/2014 03:20 PM)
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ văn Ninh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía bắc
 
Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vay vốn tín dụng bổ sung năm 2013(11/04/2014 03:08 PM)
Quyết định của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vay vốn tín dụng ưu đãi bổ sung năm 2013 tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính Phủ
 
Công văn số 938/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn(11/04/2014 03:01 PM)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ban hành công văn số 938 về việc quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới
 
Thông báo số 267/TB-VPCP của Phó THủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh(11/04/2014 02:56 PM)
Thông báo của Phó THủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
 
Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Viết Thuần Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 16/5/2013 về chương trình xây dựng nông thôn mới.(05/06/2013 04:25 PM)
Ngày 30/5, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Viết Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 16/5/2013
 
Công văn về việc xử lý dứt điểm việc làm thất thoát xi măng hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại xóm Giếng, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên(15/05/2013 04:03 PM)
Ngày 10/5, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 842/UBND – KTN về việc xử lý dứt điểm việc làm thất thoát xi măng hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại xóm Giếng, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên
 
UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về làm đường giao thông nông thôn tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ(02/05/2013 10:51 AM)
Ngày 24/4, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 714/UBND – KTN gửi Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo giải trình văn bản chỉ đạo số 3119/VPCP – KTTH ngày 19/4/2013 của Văn phòng Chính phủ
 
Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020(03/04/2013 09:09 AM)
Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
 
Quyết định số 342/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới(03/04/2013 08:58 AM)
Ngày 20 tháng 2 năm 2013 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 342/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
 
Công văn Số: 31/BCĐ-NV V/v rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí NTM.(28/03/2013 10:02 AM)
Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu các huyện và các Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cơ sở ra soát các tiêu chí về nông thôn mới.
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu