Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin nóng
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015()
 
Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới()
 
Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới()
 
Quyết định số 769/ QĐ - UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tinh Thái Nguyên()
 
Thông báo số 379/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh()
 
Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vay vốn tín dụng bổ sung năm 2013()
 
Công văn số 938/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn()
 
Thông báo số 267/TB-VPCP của Phó THủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh()
 
Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Viết Thuần Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 16/5/2013 về chương trình xây dựng nông thôn mới.()
 
Công văn về việc xử lý dứt điểm việc làm thất thoát xi măng hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại xóm Giếng, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên()
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu