Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin nóng
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015(22/08/2014 04:57 PM)
Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới(11/06/2014 08:25 AM)
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định việc xết công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên. Mời xem trong file đính kèm.
 
Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới(11/06/2014 08:18 AM)
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2014
 
Quyết định số 769/ QĐ - UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tinh Thái Nguyên(11/06/2014 08:15 AM)
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2014. Mời xem trong file đính kèm.
 
Thông báo số 379/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh(11/04/2014 03:20 PM)
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ văn Ninh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía bắc
 
Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vay vốn tín dụng bổ sung năm 2013(11/04/2014 03:08 PM)
Quyết định của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vay vốn tín dụng ưu đãi bổ sung năm 2013 tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính Phủ
 
Công văn số 938/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn(11/04/2014 03:01 PM)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ban hành công văn số 938 về việc quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới
 
Thông báo số 267/TB-VPCP của Phó THủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh(11/04/2014 02:56 PM)
Thông báo của Phó THủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
 
Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Viết Thuần Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 16/5/2013 về chương trình xây dựng nông thôn mới.(05/06/2013 04:25 PM)
Ngày 30/5, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Viết Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 16/5/2013
 
Công văn về việc xử lý dứt điểm việc làm thất thoát xi măng hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại xóm Giếng, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên(15/05/2013 04:03 PM)
Ngày 10/5, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 842/UBND – KTN về việc xử lý dứt điểm việc làm thất thoát xi măng hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại xóm Giếng, xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu