Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin nóng
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký dự kiến có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí NTM(17/06/2016 03:42 PM)
Quyết định của UBND về việc phê duyệt dnh sách các xã đăng ký dự kiến có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 và xây dựng xã NTM tiên tiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 
Văn bản số 1068/QĐ-UBND về việc kiện tàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh(17/06/2016 03:34 PM)
Quyết định UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020
 
Công văn v/v sáng tác tác phẩm về nông thôn mới năm 2015, tuyên truyền phục vụ hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM(16/11/2015 03:45 PM)
Ngày 16/11, UBND tỉnh - Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới có Công văn số 245/BCĐ-UBND v/v V/v sáng tác tác phẩm về nông thôn mới năm 2015, tuyên truyền phục vụ hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Văn bản số 127/BC-BCĐ về kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM tỉnh 6 tháng đầu năm(11/08/2015 08:33 AM)
Văn bản của BCĐ chương trinhg xây dựng nông thôn mới tỉnh về báo cáo kết quả xây dựng chương trình NTM tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 và dự ước kết quả 6 tháng cuối năm và mục tiêu kế hoạch đến năm 2020
 
Nghị định của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(16/07/2015 02:43 PM)
Nghị định số 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn(16/07/2015 02:23 PM)
Nghị định của Chính phủ : Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng NTM và nâng cao đời sống của nông dân
 
Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL-TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị(08/07/2015 02:47 PM)
Quyết định số 458/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL-TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
 
Thông báo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị trực tuyến hội nhập kinh tế quốc tế(03/07/2015 03:49 PM)
Thông báo số 3128/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị trực tuyến về hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiepj và phát triển nông thôn
 
Tăng mức vay vốn hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn(11/06/2015 02:36 PM)
Từ ngày 25/7/2015, theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP , cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc ở nông thôn sẽ được tăng mức hỗ trợ vay vốn.
 
Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới(26/05/2015 03:25 PM)
Quyết định số 276/QĐ-TTg về việc ban hành chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu