Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin nóng
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
Thông báo số 70/TB-UBND của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đánh giá kết quả chương trình XDNTM quý I năm 2016(04/07/2016 03:21 PM)
Thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chương trình XDNTM tỉnh tại hội nghị đánh giá kết quả XDNTM tỉnh quí I và triển khai nhiệm vụ năm 2016
 
Thông báo số 91/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đánh giá kết quả NTM(04/07/2016 03:12 PM)
Thông báo của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chương trình NTM tỉnh tại hội nghị đánh giá kết quả chương trình MTQG xây dựng NTM đối với 15 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016
 
Thông Báo số 148/TB-UBND kết luận của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội đánh giá kết quả thực hiện năm 2015(04/07/2016 02:58 PM)
Thông Báo kết luận của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBNd tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM tỉnh tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
 
Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký dự kiến có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí NTM(17/06/2016 03:42 PM)
Quyết định của UBND về việc phê duyệt dnh sách các xã đăng ký dự kiến có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 và xây dựng xã NTM tiên tiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 
Văn bản số 1068/QĐ-UBND về việc kiện tàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh(17/06/2016 03:34 PM)
Quyết định UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020
 
Công văn v/v sáng tác tác phẩm về nông thôn mới năm 2015, tuyên truyền phục vụ hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM(16/11/2015 03:45 PM)
Ngày 16/11, UBND tỉnh - Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới có Công văn số 245/BCĐ-UBND v/v V/v sáng tác tác phẩm về nông thôn mới năm 2015, tuyên truyền phục vụ hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Văn bản số 127/BC-BCĐ về kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM tỉnh 6 tháng đầu năm(11/08/2015 08:33 AM)
Văn bản của BCĐ chương trinhg xây dựng nông thôn mới tỉnh về báo cáo kết quả xây dựng chương trình NTM tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 và dự ước kết quả 6 tháng cuối năm và mục tiêu kế hoạch đến năm 2020
 
Nghị định của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(16/07/2015 02:43 PM)
Nghị định số 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn(16/07/2015 02:23 PM)
Nghị định của Chính phủ : Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng NTM và nâng cao đời sống của nông dân
 
Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL-TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị(08/07/2015 02:47 PM)
Quyết định số 458/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL-TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu