Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
HƯỚNG DẪN đánh giá thẩm định và công nhận xã hoàn thành các chỉ tiêu thuộc tiêu chí 08 - Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên(22/11/2017 04:49 PM)
HƯỚNG DẪN Số 1127/HD-STTTTđánh giá thẩm định và công nhận xã hoàn thành các chỉ tiêu thuộc tiêu chí 08 - Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách 09 xóm đăng ký xây dựng "Xóm nông thôn mới kiểu mẫu" năm 2017-2018(22/11/2017 04:47 PM)
QUYẾT ĐỊNH Số 3046/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách 09 xóm đăng ký xây dựng "Xóm nông thôn mới kiểu mẫu" năm 2017-2018
 
QUYẾT ĐỊNH Công nhận thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016(22/11/2017 04:38 PM)
QUYẾT ĐỊNH Số 1502/QĐ-TTgCông nhận thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016
 
Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.(01/11/2017 03:21 PM)
Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
 
Quyết định cua Thủ tướng Chính phủ Giao dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM(09/08/2017 04:12 PM)
Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Giao dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030(09/08/2017 04:09 PM)
Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 5/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai(07/08/2017 04:54 PM)
Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 28/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135(07/08/2017 04:51 PM)
Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với lực lượng bảo vệ rừng(29/06/2017 04:16 PM)
Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương(29/06/2017 04:14 PM)
Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu