Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin nóng
 
 
 
 
 
Các văn bản chỉ đạo, điều hành
Thông tư số 55/TT-BNNPTNT về việc Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình XDNTM(13/04/2015 03:16 PM)
Thông tư Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
 
Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho chương trình XDNTM(13/04/2015 02:49 PM)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
 
Thông Báo số 2551/TB-BNN-VP Kết luận của Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó Trưởng BCĐ Chương trình MTQG về XDNTM(13/04/2015 02:26 PM)
Thông báo Kết luận của Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó Trưởng BCĐ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị toàn quốc Văn phòng điều phối NTM cấp tỉnh tại thành phố Lạng Sơn
 
Thông báo số 449/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực BCĐ XDNTM(09/04/2015 08:25 AM)
Thông báo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc hop thường trực BCD trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
 
Quyết định số 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành công tác XDNTM năm 2015(09/04/2015 08:19 AM)
Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM
 
Thông Báo số 18/TBUBND về việc thông báo kết luận của đồng chí Đặng Viết Thuần(09/04/2015 08:10 AM)
Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về việc họp hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình NTM năm 2014
 
Thông báo số 421/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ văn Ninh(12/11/2014 09:31 AM)
Thông báo kết luận của Phó Thủ Thướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 
Quyết định số 05/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án vay xi măng để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn(22/10/2014 08:37 AM)
Ngày 03/01/2014, UBND tỉnh đã ra quyết định số 05/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án vay xi măng để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn năm 2014
 
Văn bản số 2072 UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm(22/10/2014 08:27 AM)
Ngày 07/08/2014 UBND tỉnh đã ra văn bản số 2072 về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2014
 
Quy định xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới(22/10/2014 08:10 AM)
Ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã ra văn bản quy định xết công nhận và công bố các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu