Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 1028072

Số người đang trực tuyến: 195

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Tên cơ quan : Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ : Số 17, đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên  

Điện thoại văn thư : 02803 .856474

Fax : 0280 3856 474

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Trần Dương Thịnh: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Giám đốc

ĐTDĐ

0913 027 610

ĐTCQ

02803. 653 331

 Đ/c Nguyễn Đức Tôn: Phó Giám đốc

ĐTDĐ

0915176568

ĐTCQ

02803856203

Email

tonnd.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Vũ Tiến Quân: Phó Giám đốc

ĐTDĐ

0912 549 024

ĐTCQ

02803 751 260

Email

quanvt@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Mạnh Anh: Phó Giám đốc – Trưởng Ban Tôn giáo

ĐTDĐ

0914 716 168

ĐTCQ

02803 854 047

Email

anhntm@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Lưu Thị Bích Đào: Trưởng Ban Thi đua khen thưởng

ĐTDĐ

0912 710 905

ĐTCQ

02803.855 735

Email

daoltb@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Trung Kiên: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ

0915 018 288

ĐTCQ

02803 856 474

Email

Kiennt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Ngọc Quế: Phó Trưởng phòng Chính quyền địa phương

ĐTDĐ

0914 773 895

ĐTCQ

02803851 662

Email

quehn.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy: Trưởng phòng Cán bộ, công chức

ĐTDĐ

0912 664 774

ĐTCQ

02803852 561

Email

thuyntt.sonoivu@thainguyen.vn

Đ/c Hoàng Thái Hưng: Phó Trưởng phòng Cán bộ, công chức

ĐTDĐ

0912 232 863

ĐTCQ

02803 852 561

Email

Hunght.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Văn Tuyến: Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và Đào tạo bồi dưỡng

ĐTDĐ

0912 915 515

ĐTCQ

02803757 298

Email

tuyenhv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Lan: Phó Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và Đào tạo bồi dưỡng

ĐTDĐ

0913 043 333

ĐTCQ

02803 652 517

Email

Lannt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Phạm Tuấn Cẩn: Trưởng phòng Công tác thanh niên – Cải cách hành chính

ĐTDĐ

0912 266 762

ĐTCQ

02803. 654 932

Email

canpt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Minh Chi: Phó Trưởng phòng Công tác thanh niên – Cải cách hành chính

ĐTDĐ

0916 355 886

ĐTCQ

02803 654 932

Email

chihm@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Văn Minh: Chánh Thanh tra

ĐTDĐ

0914 475 865

ĐTCQ

02803. 652 518

Email

minhnv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Trịnh Thị Mai: Phó Trưởng Ban Tôn giáo

ĐTDĐ

0912 239 333

ĐTCQ

02803. 653 309

Email

maitt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Chu Thị Hồng Yến: Phó Trưởng Ban Ban Thi đua – Khen thưởng

ĐTDĐ

0978 994 345

ĐTCQ

02803. 655 038

Email

chuhongyen.tdtn@gmail.com

Đ/c Trần Văn Minh: Phó Trưởng Ban Ban Thi đua – Khen thưởng

ĐTDĐ

0983 757 911

ĐTCQ

02803 855 211

Email

Minhtv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Ngọc Hưng: Phó Trưởng Ban Ban Thi đua – Khen thưởng

ĐTDĐ

0912 631 880

ĐTCQ

02803 758 898

Email

hungthainguyenvietnam@gmail.com

 Đ/c Ngô Doanh Thể: Chi cục trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ

ĐTDĐ

0913 313 056

ĐTCQ

02803. 855 750

Email

thend@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Vũ Quốc Cường: Phó Chi cục trưởng

ĐTDĐ

0913 532 583

ĐTCQ

02803. 657 334

Email

cuongvq@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Bích Huệ: Phó Chi cục trưởng

ĐTDĐ

0912 282 840

ĐTCQ

02803. 653 261

Email

huentb@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đoàn Đình Huy: Phó trưởng phòng công tác thanh niên - cải cách hành chính

ĐTDĐ

0912.866.586

ĐTCQ

02803.654.932

Email

doandinhhuy@gmail.com

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ