Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508288

Số người đang trực tuyến: 290

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Tên cơ quan : Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ : Số 17, đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên  

Điện thoại văn thư : 02803 .856474

Fax : 0280 3856 474

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Trần Dương Thịnh: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Giám đốc

ĐTDĐ

0913 027 610

ĐTCQ

02803. 653 331

 Đ/c Nguyễn Đức Tôn: Phó Giám đốc

ĐTDĐ

0915176568

ĐTCQ

02803856203

Email

tonnd.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Vũ Tiến Quân: Phó Giám đốc

ĐTDĐ

0912 549 024

ĐTCQ

02803 751 260

Email

quanvt@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Mạnh Anh: Phó Giám đốc – Trưởng Ban Tôn giáo

ĐTDĐ

0914 716 168

ĐTCQ

02803 854 047

Email

anhntm@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Lưu Thị Bích Đào: Trưởng Ban Thi đua khen thưởng

ĐTDĐ

0912 710 905

ĐTCQ

02803.855 735

Email

daoltb@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Trung Kiên: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ

0915 018 288

ĐTCQ

02803 856 474

Email

Kiennt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Ngọc Quế: Phó Trưởng phòng Chính quyền địa phương

ĐTDĐ

0914 773 895

ĐTCQ

02803851 662

Email

quehn.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy: Trưởng phòng Cán bộ, công chức

ĐTDĐ

0912 664 774

ĐTCQ

02803852 561

Email

thuyntt.sonoivu@thainguyen.vn

Đ/c Hoàng Thái Hưng: Phó Trưởng phòng Cán bộ, công chức

ĐTDĐ

0912 232 863

ĐTCQ

02803 852 561

Email

Hunght.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Văn Tuyến: Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và Đào tạo bồi dưỡng

ĐTDĐ

0912 915 515

ĐTCQ

02803757 298

Email

tuyenhv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Lan: Phó Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và Đào tạo bồi dưỡng

ĐTDĐ

0913 043 333

ĐTCQ

02803 652 517

Email

Lannt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Phạm Tuấn Cẩn: Trưởng phòng Công tác thanh niên – Cải cách hành chính

ĐTDĐ

0912 266 762

ĐTCQ

02803. 654 932

Email

canpt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Minh Chi: Phó Trưởng phòng Công tác thanh niên – Cải cách hành chính

ĐTDĐ

0916 355 886

ĐTCQ

02803 654 932

Email

chihm@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Văn Minh: Chánh Thanh tra

ĐTDĐ

0914 475 865

ĐTCQ

02803. 652 518

Email

minhnv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Trịnh Thị Mai: Phó Trưởng Ban Tôn giáo

ĐTDĐ

0912 239 333

ĐTCQ

02803. 653 309

Email

maitt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Chu Thị Hồng Yến: Phó Trưởng Ban Ban Thi đua – Khen thưởng

ĐTDĐ

0978 994 345

ĐTCQ

02803. 655 038

Email

chuhongyen.tdtn@gmail.com

Đ/c Trần Văn Minh: Phó Trưởng Ban Ban Thi đua – Khen thưởng

ĐTDĐ

0983 757 911

ĐTCQ

02803 855 211

Email

Minhtv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Ngọc Hưng: Phó Trưởng Ban Ban Thi đua – Khen thưởng

ĐTDĐ

0912 631 880

ĐTCQ

02803 758 898

Email

hungthainguyenvietnam@gmail.com

 Đ/c Ngô Doanh Thể: Chi cục trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ

ĐTDĐ

0913 313 056

ĐTCQ

02803. 855 750

Email

thend@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Vũ Quốc Cường: Phó Chi cục trưởng

ĐTDĐ

0913 532 583

ĐTCQ

02803. 657 334

Email

cuongvq@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Bích Huệ: Phó Chi cục trưởng

ĐTDĐ

0912 282 840

ĐTCQ

02803. 653 261

Email

huentb@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đoàn Đình Huy: Phó trưởng phòng công tác thanh niên - cải cách hành chính

ĐTDĐ

0912.866.586

ĐTCQ

02803.654.932

Email

doandinhhuy@gmail.com

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ