Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 21438635

Số người đang trực tuyến: 11886

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Tên cơ quan : Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ : Số 17, đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên  

Điện thoại văn thư : 02803 .856474

Fax : 0280 3856 474

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

  I. Ban giám đốc

1. Đ/c Trần Dương Thịnh: Giám đốc

ĐTDĐ

0913 027 610

ĐTCQ

02803. 653 331

Email

thinhtd@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Quyết Tâm: Phó Giám đốc

ĐTDĐ

0913 088 836

ĐTCQ

02803. 856 203

Email

tamnq@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Vũ Tiến Quân: Phó GĐ

ĐTDĐ

0912 549 024

ĐTCQ

02803.751 260

Email

quanvt@thainguyen.gov.vn

II. Văn phòng sở

4. Đ/c Lưu Thị Bích Đào: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ

0912 710 905

ĐTCQ

02803.855 735

Email

daoltb@thainguyen.gov.vn

5. Đ/c Phạm Thị Đương: Phụ trách   KT

ĐTDĐ

02803. 856 474

ĐTCQ

0912 737 239

Email

duongpt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

III. Phòng Chính quyền địa phương

6. Đ/c Nguyễn Đức Tôn: Trưởng phòng

ĐTDĐ

0915 176 568

ĐTCQ

02803851 662

Email

tonnd.sonoivu@thainguyen.gov.vn

7. Đ/c Hoàng Ngọc Quế: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ

0914 773 895

ĐTCQ

02803851 662

Email

quehn.sonoivu@thainguyen.gov.vn

IV. Phòng Cán bộ, công chức, viên chức

8. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ

0912 664 774

ĐTCQ

02803852 561

Email

thuyntt.sonoivu@thainguyen.vn

9. Đ/c Phạm Thị Mai Hoa: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ

0904 206 818

ĐTCQ

02803852 561

Email

hoaptm.sonoivu@thainguyen.gov.vn

V. Phòng Tổ chức bộ máy và Đào tạo bồi dưỡng

10. Đ/c Hoàng Văn Tuyến: Trưởng phòng

ĐTDĐ

0912 915 515

ĐTCQ

02803757 298

Email

tuyenhv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

VI. Phòng CTTN- Cải cách hành chính

11. Đ/c Phạm Tuấn Cẩn: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ

0912 266 762

ĐTCQ

02803. 654 932

Email

canpt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

12. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ

0912 285 576

ĐTCQ

02803. 654 932

Email

dungnt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

VII. Thanh tra Sở

13. Đ/c Nguyễn Văn Minh: Chánh Thanh tra

ĐTDĐ

0914 475 865

ĐTCQ

02803. 652 518

Email

minhnv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

VIII. Ban Tôn giáo

14. Đ/c Trần Duy Minh: Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban

ĐTDĐ

0912 007 298

ĐTCQ

02803. 854 047

Email

minhtd.donghy@thainguyen.gov.vn

15. Đ/c Trịnh Thị Mai: Phó Trưởng Ban

ĐTDĐ

0912 239 333

ĐTCQ

02803. 653 309

Email

maitt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

16. Đ/c Dương Thị Hà: TP NV

ĐTDĐ

0902 294 499

ĐTCQ

02803. 657 645

Email

hadt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

IX. Ban Thi đua - Khen thưởng

17. Đ/c Nguyễn Thị Minh Hảo: Phó Giám đốc Sở- Trưởng Ban

ĐTDĐ

0912 282 847

ĐTCQ

02803. 653 089

Email

haontm@thainguyen.gov.vn

18. Đ/c Chu Thị Hồng Yến: Phó Trưởng Ban

ĐTDĐ

0978 994 345

ĐTCQ

02803. 655 038

Email

chuhongyen.tdtn@gmail.com

X. Chi Cục Văn thư - Lưu trữ

19. Đ/c Ngô Doanh Thể: Chi cục trưởng

ĐTDĐ

0913 313 056

ĐTCQ

02803. 855 750

Email

thend@thainguyen.gov.vn

20. Đ/c Vũ Quốc Cường: Phó Chi cục trưởng

ĐTDĐ

0913 532 583

ĐTCQ

02803. 657 334

Email

cuongvq@thainguyen.gov.vn

21. Đ/c Nguyễn Thị Bích Huệ: Phó Chi cục trưởng

ĐTDĐ

0912 282 840

ĐTCQ

02803. 653 261

Email

huentb@thainguyen.gov.vn

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ