Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 27345491

Số người đang trực tuyến: 522

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280 3855 691

Fax: 0280 3857 943

Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn

 

1. Đ/c Bùi Văn Hoan: Giám đốc sở

ĐTDĐ:

0913256876

ĐTCQ:

3852 465

Email:

thaitm@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Phạm Quốc Chính: Phó Giám đốc Sở

ĐTDĐ:

0912 334 335

ĐTCQ:

0280 3656 949

Email:

chinhpq.sokhcn@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Thân Đức Cường: Phó Giám đốc Sở

ĐTDĐ:

0913 286 674

ĐTCQ:

0280 3750 733

Email:

tdcuong@gmail.com

4. Đ/c Phạm Thị Hiền: Chánh Văn Phòng Sở

ĐTDĐ:

0915 215 215

ĐTCQ:

0280 3756 854

Email:

hientndost@yahoo.com

5. Đ/c Tạ Ngọc Minh: Tr.phòng quản lý khoa học

ĐTDĐ:

0913 386 106

ĐTCQ:

0280 3650 500

Email:

tangocminh72@gmail.com

6. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng: Phó TP Quản lý Chuyên ngành

ĐTDĐ:

0984 045 888

ĐTCQ:

0280 3654 603

Email:

nt.dung82@gmail.com

7. Đ/c Phạm Thị Đông: Phó TP Quản lý Khoa học

ĐTDĐ:

0912 596 445

ĐTCQ:

0280 3856 335

Email:

phamdong2006@yahoo.com

8. Đ/c  Trần Thị Minh: Tr. phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

ĐTDĐ:

0912 660 708

ĐTCQ:

0280 3657 100

Email:

ttminhtn2006@gmail.com

9. Đ/c  Lê Việt Giang: Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ

ĐTDĐ:

0983 003 690

ĐTCQ:

0280 3857 941

Email:

giangkhcn@gmail.com

10. Đ/c  Đỗ Đức Thụ : Chánh Thanh tra Sở

ĐTDĐ:

0949 364 856

ĐTCQ:

0280 3853 065

11. Đ/c  Lê Vĩnh Phượng: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

ĐTDĐ:

0913 574 314

ĐTCQ:

0280 3855 317

Email:

levinhphuong2008@gmail.com

12. Đ/c  Lê Thị Dung: Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghệ

ĐTDĐ:

0913 530 030

ĐTCQ:

0280 3751 723

13. Đ/c  Nguyễn Quang Sơn: Phó GĐ Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ

ĐTDĐ:

0913 068 698

ĐTCQ:

0280 3750 281

Email:

sonnq.sokhcn@thainguyen.gov.vn

14. Đ/c  Hoàng Thị Thuý Hà:  Giám đốc Trung tâm kỹ thuật  tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng

ĐTDĐ:

0976 898 868

ĐTCQ:

0280 3755 447

Email:

hoangduongha2003@yahoo.com

15. Đ/c  Nguyễn Cao Cường: Trưởng phòng KH - TC

ĐTDĐ:

0984828333

ĐTCQ:

0280 650500

16. Đ/c  Lê Minh Đức: Giám đốc Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ

ĐTDĐ:

0988778907

ĐTCQ:

0280 3750 281

Email:

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ