Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 1028017

Số người đang trực tuyến: 179

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 02803.855.688.

Fax: 02803.851.363

Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Hoàng Thái Cương: Giám đốc

ĐTDĐ:

0912452345

ĐTCQ:

02803855713

Email:

 cuonght@thainguyen.gov.vn

Đ/c Dương Văn Lộc: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912739479

ĐTCQ:

02803858613

Email:

locdv@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Nguyễn Thanh Bình: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0904000899

ĐTCQ:

02803759876

Email:

binhntvpqh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Văn Thái: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0913006308

ĐTCQ:

02803652226

Email:

thainv@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Công Việt: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0947797999

ĐTCQ:

02803759605

Email:

vietnc@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Dương Thị Thúy Hoa: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912973766

ĐTCQ:

02803752601

Email:

hoadtt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Trương Công Dương: Trưởng phòng Tổng hợp

ĐTDĐ:

0913344599

ĐTCQ:

02803857840

Email:

duongtc@thainguyen.gov.vn

Đ/c Vũ Việt Dũng: phó Trưởng phòng Tổng hợp

ĐTDĐ:

0912552488

ĐTCQ:

02803857840

Email:

dungvv.sokhdt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Mai Ngọc Khanh: Chánh Thanh Tra

ĐTDĐ:

0913313149

ĐTCQ:

02803854445

Email:

khanhmn.sokhdt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Phạm Hồng Minh: Phó Chánh Thanh Tra

ĐTDĐ:

0985453434

ĐTCQ:

02803759605

Email:

minhph.sokhdt@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc:  Trưởng phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp

ĐTDĐ:

0945289222

ĐTCQ:

02803657221

Email:

cucntk@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ma Đức Thuận: Phó Trưởng phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp

ĐTDĐ:

 01676515244

ĐTCQ:

02803857541

Email:

thuanmd@thainguyen.gov.vn

Đ/c Dương Phương Hoa:  Trưởng phòng Văn hoá xã hội

ĐTDĐ:

0979823482

ĐTCQ:

02803857841

Email:

hoadp@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Ngọc Hiệp: Phó Trưởng phòng Văn hoá xã hội

ĐTDĐ:

0912805385

ĐTCQ:

02803657218

Email:

hiephn.sokhdt@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đào Minh Sơn: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

ĐTDĐ:

0912456678

ĐTCQ:

 

Email:

 

 Đ/c Đông Thị Minh Nhung: Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

ĐTDĐ:

0986703709

ĐTCQ:

02803854211

Email:

nhungdtm@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Đào văn Cường: Trưởng phòng Kinh tế Giao thông – Xây dựng

ĐTDĐ:

0912249204

ĐTCQ:

02803657220

Email:

cuongdv@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTDĐ:

0936667688

ĐTCQ:

02803754561

Email:

hieunt.sokhdt@thainguyen.gov.vn

 Chu Văn Khanh: Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Xúc tiến đầu tư

ĐTDĐ:

0913517251

ĐTCQ:

02803855734

Email:

khanhcv.sokhdt@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ