Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 23893618

Số người đang trực tuyến: 53

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 02803.855.688.

Fax: 02803.851.363

Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn

1. Đ/c Đặng Xuân Trường: Giám đốc

ĐTDĐ:

0913313109

ĐTCQ:

02803855713

Email:

 

2. Đ/c Dương Văn Lộc: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912739479

ĐTCQ:

02803858613

Email:

locdv@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Lê Văn Ninh: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912120175

ĐTCQ:

02803759876

Email:

ninhlv@thainguyen.gov.vn

4. Đ/c Đào Minh Sơn: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912456678

ĐTCQ:

02803855734

Email:

sondm@thainguyen.gov.vn

5. Đ/c Dương Thị Thúy Hoa: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912973767

ĐTCQ:

02803752601

Email:

hoadtt@thainguyen.gov.vn

6. Đ/c Trương Công Dương: Trưởng phòng Tổng hợp

ĐTDĐ:

0913344599

ĐTCQ:

02803857840

Email:

duongtc@thainguyen.gov.vn

7. Đ/c Đào Văn Cường: Trưởng phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp

ĐTDĐ:

0912249204

ĐTCQ:

02803857541

Email:

cuongdv@thainguyen.gov.vn

8. Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc: Phó trưởng phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp

ĐTDĐ:

0945289222

ĐTCQ:

02803657221

Email:

cucntk@thainguyen.gov.vn

9. Đ/c Nguyễn Tiến Tặng: Trưởng phòng Văn hóa xã hội

ĐTDĐ:

 0912552103

ĐTCQ:

02803857841

Email:

tangnt@thainguyen.gov.vn

10. Đ/c Dương Phương Hoa: Phó trưởng phòng Văn hoá xã hội

ĐTDĐ:

0979823482

ĐTCQ:

02803857841

Email:

hoadp@thainguyen.gov.vn

11. Đ/c Đàm Văn Yên: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

ĐTDĐ:

0912251231

ĐTCQ:

02803854211

Email:

yendv@thainguyen.gov.vn

12. Đ/c Đông Thị Minh Nhung: Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

ĐTDĐ:

0986703709

ĐTCQ:

02803854211

Email:

nhungdtm@thainguyen.gov.vn

13. Đ/c Dương Thị Minh: Phó trưởng phòng Kinh tế Giao thông – Xây dựng

ĐTDĐ:

0915325877

ĐTCQ:

02803857842

Email:

minhdt@thainguyen.gov.vn

14. Đ/c Ma Đức Thuận: Phó trưởng phòng Kinh tế Giao thông – Xây dựng

ĐTDĐ:

01676515244

ĐTCQ:

02803857842

Email:

thuanmd@thainguyen.gov.vn

15. Đ/c Nguyễn Ngọc Tùng: Chánh Thanh tra

ĐTDĐ:

0912262817

ĐTCQ:

028033854445

Email:

tungnn@thainguyen.gov.vn

16. Đ/c Bế Thị Biên: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTDĐ:

0912454592

ĐTCQ:

02803854237

Email:

bienbt@thainguyen.gov.vn

17. Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu: Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTDĐ:

0936667688

ĐTCQ:

02803754561

Email:

hieunt.sokhdt@thainguyen.gov.vn

18. Đ/c Nguyễn Công Việt: Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Xúc tiến đầu tư

ĐTDĐ:

0947797999

ĐTCQ:

02803759605

Email:

vietnc@thainguyen.gov.vn

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ