Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508181

Số người đang trực tuyến: 248

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 02803.855.688.

Fax: 02803.851.363

Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Hoàng Thái Cương: Giám đốc

ĐTDĐ:

0912452345

ĐTCQ:

02803855713

Email:

 cuonght@thainguyen.gov.vn

Đ/c Dương Văn Lộc: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912739479

ĐTCQ:

02803858613

Email:

locdv@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Nguyễn Thanh Bình: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0904000899

ĐTCQ:

02803759876

Email:

binhntvpqh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Văn Thái: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0913006308

ĐTCQ:

02803652226

Email:

thainv@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Công Việt: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0947797999

ĐTCQ:

02803759605

Email:

vietnc@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Dương Thị Thúy Hoa: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912973766

ĐTCQ:

02803752601

Email:

hoadtt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Trương Công Dương: Trưởng phòng Tổng hợp

ĐTDĐ:

0913344599

ĐTCQ:

02803857840

Email:

duongtc@thainguyen.gov.vn

Đ/c Vũ Việt Dũng: phó Trưởng phòng Tổng hợp

ĐTDĐ:

0912552488

ĐTCQ:

02803857840

Email:

dungvv.sokhdt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Mai Ngọc Khanh: Chánh Thanh Tra

ĐTDĐ:

0913313149

ĐTCQ:

02803854445

Email:

khanhmn.sokhdt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Phạm Hồng Minh: Phó Chánh Thanh Tra

ĐTDĐ:

0985453434

ĐTCQ:

02803759605

Email:

minhph.sokhdt@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc:  Trưởng phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp

ĐTDĐ:

0945289222

ĐTCQ:

02803657221

Email:

cucntk@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ma Đức Thuận: Phó Trưởng phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp

ĐTDĐ:

 01676515244

ĐTCQ:

02803857541

Email:

thuanmd@thainguyen.gov.vn

Đ/c Dương Phương Hoa:  Trưởng phòng Văn hoá xã hội

ĐTDĐ:

0979823482

ĐTCQ:

02803857841

Email:

hoadp@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Ngọc Hiệp: Phó Trưởng phòng Văn hoá xã hội

ĐTDĐ:

0912805385

ĐTCQ:

02803657218

Email:

hiephn.sokhdt@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đào Minh Sơn: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

ĐTDĐ:

0912456678

ĐTCQ:

 

Email:

 

 Đ/c Đông Thị Minh Nhung: Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

ĐTDĐ:

0986703709

ĐTCQ:

02803854211

Email:

nhungdtm@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Đào văn Cường: Trưởng phòng Kinh tế Giao thông – Xây dựng

ĐTDĐ:

0912249204

ĐTCQ:

02803657220

Email:

cuongdv@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTDĐ:

0936667688

ĐTCQ:

02803754561

Email:

hieunt.sokhdt@thainguyen.gov.vn

 Chu Văn Khanh: Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Xúc tiến đầu tư

ĐTDĐ:

0913517251

ĐTCQ:

02803855734

Email:

khanhcv.sokhdt@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ