Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 30899667

Số người đang trực tuyến: 645

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Ngõ 185, Đường Lương Ngọc Quyến – T.p Thái Nguyên

Fax: 0280.3859.066

Email: vanphongso@thainguyen.edu.vn

 


2. Ông: Ngô Thượng Chính – Phó Giám đốc

 

ĐTDĐ: 0912083931

 

 

ĐTCQ: 0280.3854.915

 

 

Email: ngothuongchinh.so@thainguyen.edu.vn

 

 

3. Bà: Vũ Thị Nga – Phó Giám đốc

 

ĐTDĐ: 0912282818

 

 

ĐTCQ: 0280.3854.914

 

 

Email: vuthinga.so@thainguyen.edu.vn

 

 

4. Ông: Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Giám đốc

 

ĐTDĐ: 0912294321

 

 

ĐTCQ: 0280.3856.512

 

 

Email: nguyenmanhson.so@thainguyen.edu.vn

 

 

5. Ông: Bùi Anh Tuấn – Chánh văn phòng

 

ĐTDĐ: 0912365609

 

 

ĐTCQ: 0280.3852.380

 

 

Email: tuanba@thainguyen.gov.vn

 

 

6. Bà: Trần Thị Mai Loan – Phó Chánh văn phòng

 

ĐTDĐ:  0912789401

 

 

ĐTCQ: 0280.3841.668

 

 

Email: loantm.so@thainguyen.edu.vn

 

 

7. Ông: Phạm Hữu Mạnh – Phó Chánh văn phòng

 

ĐTDĐ:  0912004943

 

 

ĐTCQ: 0280.3841.668

 

 

Email: nguyenhuumanh.so@thainguyen.edu.vn

 

 

8. Ông: Ma Đình Hiếu – Chủ tịch Công đoàn ngành

 

ĐTDĐ: 0912500558

 

 

ĐTCQ: 0280.3853.063

 

 

Email: hieumd.so@thainguyen.edu.vn

 

 

9. Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành

 

ĐTDĐ: 0912700535

 

 

ĐTCQ: 0280.3852.374

 

 

Email: nguyenthihongngan.so@thainguyen.edu.vn

 

 

10. Ông: Đào Xuân Tân – Chánh thanh tra

 

ĐTDĐ: 0912067000

 

 

ĐTCQ: 0280.3841.067

 

 

Email: daoxuantan.so@thainguyen.edu.vn

 

 

11. Ông: Đặng Bắc - Phó Chánh thanh tra

 

ĐTDĐ: 0912854343

 

 

ĐTCQ: 0280.3852.390

 

 

Email: dangbac.so@thainguyen.edu.vn

 

 

12. Ông: Lê Quang Trung –Trưởng phòng KT&KĐCL Giáo dục

 

ĐTDĐ: 01666223462

 

 

ĐTCQ: 0280.3852.421

 

 

Email: lequangtrung.so@thainguyen.edu.vn

 

 

13. Bà: Nguyễn Thị Lan Hương – Phó Trưởng phòng KT&KĐCL Giáo dục

 

ĐTDĐ: 0912039946

 

 

ĐTCQ: 0280.3841.068

 

 

Email: nguyenthilanhuong.so@thainguyen.edu.vn

 

14. Bà Trần Thị Mỹ Quang – Trưởng phòng GDTrH

 

ĐTDĐ: 0912552427

 

 

ĐTCQ: 0280.3852.418

 

 

Email: tranmyquang.so@thainguyen.edu.vn

 

 

15. Bà Vương Kim Thu - Phó Trưởng phòng GDTrH

 

ĐTDĐ: 0915047133

 

ĐTCQ: 0280.3841.964

 

Email: vuongkimthu.so@thainguyen.edu.vn

 

16. Bà Lương Mai Hương - Trưởng phòng GDCN-GDTX

 

ĐTDĐ: 01679121344

 

 

ĐTCQ: 0280.3841.964

 

 

Email: luongmaihuong.so@thainguyen.edu.vn

 

 

17. Ông Nguyễn Hà Sơn – Trưởng phòng GDTH

 

ĐTDĐ: 0912501598

 

 

ĐTCQ: 0280.3852.363

 

 

Email: nguyenhason.so@thainguyen.edu.vn

 

 

18. Ông Nguyễn Viết Bảo – Phó Trưởng phòng GDTH

 

ĐTDĐ: 0912478780

 

 

ĐTCQ: 0280.3841.065

 

 

Email: nguyenvietbao.so@thainguyen.edu.vn

 

 

19. Bà  Nguyễn Thị Loan – Trưởng phòng GDMN

 

ĐTDĐ: 0912415469

 

ĐTCQ: 0280.341.066

 

Email: nguyenthiloan.so@thainguyen.edu.vn

 

20. Bà  Nguyễn Thị Nguyệt – Phó trưởng phòng GDMN

 

ĐTDĐ: 0912739459

 

 

ĐTCQ: 0280.341.066

 

 

Email: nguyenthinguyet.so@thainguyen.edu.vn

 

 

21. Ông Nguyễn Hoài Nam –Trưởng Phòng TCCB

 

ĐTDĐ: 0982994171

 

 

ĐTCQ: 0280.3859.067

 

 

Email: namnh.so@thainguyen.edu.vn

 

 

22. Bà: Trần Thị Thúy – Phó Trưởng Phòng TCCB

 

ĐTDĐ: 0912232503

 

 

ĐTCQ: 0280.3608.964

 

 

Email: tranthithuy.so@thainguyen.edu.vn

 

 

23. Ông Nguyễn Quang Hoàng – Phó Trưởng phòng KHTC

 

ĐTDĐ: 0912804803

 

 

ĐTCQ: 0280.3841.070

 

 

Email: nguyenquanghoang.so@thainguyen.edu.vn

 

 

24. Ông Dương Văn Quý – Phó Trưởng phòng KHTC

 

ĐTDĐ: 0912804407

 

 

ĐTCQ: 0280.3756.134

 

 

Email: duongvanquy.so@thainguyen.edu.vn

 

 

25. Ông Đào Quang Thành –Trưởng phòng Pháp chế - Học sinh, sinh viên

 

ĐTDĐ: 0916529616

 

 

ĐTCQ:

 

 

Email: daoquangthanh.so@thainguyen.edu.vn

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ