Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 1028053

Số người đang trực tuyến: 215

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

Email: webmaster@thainguyen.edu.vn

 

Đ/c Phạm Việt Đức: Giám đốc

ĐTDĐ:

0913072650

ĐTCQ:

 02083852370

Email:

 Phamvietduc.so@thainguyen.edu.vn

 Đ/c Ngô Thượng Chính: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912083931

ĐTCQ:

 02083854915

Email:

ngothuongchinh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Mạnh Sơn: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912294321

ĐTCQ:

 02083856512

Email:

 Nguyenmanhson.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Văn Hưng: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0915419322

ĐTCQ:

02083854914

Email:

Nvhung.so@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Văn Hải: CT Công đoàn

ĐTDĐ:

0911234828

ĐTCQ:

02083853063

Email:

hainv@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Thảo: PCT Công đoàn

ĐTDĐ:

0914947152

ĐTCQ:

02083852374

Email:

Nguyenthithao.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đào Xuân Tân: Chánh Thanh tra

ĐTDĐ:

0912067000

ĐTCQ:

02083841067

Email:

daoxuantan.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đặng Bắc: PC Thanh tra

ĐTDĐ:

0912854343

ĐTCQ:

02083852390

Email:

bacdang.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Lê Quang Trung: TP Khảo thí

ĐTDĐ:

01666223462

ĐTCQ:

02083852421

Email:

lequantrungdaitu@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương: PTP Khảo thí

ĐTDĐ:

0912039946

ĐTCQ:

02083841068

Email:

nguyenthilanhuong.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Thị Mỹ Quang: TP GDTrH

ĐTDĐ:

0912552477

ĐTCQ:

02083852418

Email:

tranthimyquang.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Doãn Phú: PTP GDTrH

ĐTDĐ:

0912446744

ĐTCQ:

02083841964

Email:

nguyendoanphu.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Việt Cường: PTP GDTrH

ĐTDĐ:

0915643642

ĐTCQ:

02089841063

Email:

hoangvietcuong.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Hà Sơn: TH Tiểu học

ĐTDĐ:

0912501598

ĐTCQ:

02083852363

Email:

nguyenhason.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Viết Bảo: PTP Tiểu học

ĐTDĐ:

0912478780

ĐTCQ:

02083841065

Email:

Nguyenvietbao.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Thị Thúy: TP Mầm non

ĐTDĐ:

0912232503

ĐTCQ:

02083841066

Email:

tranthithuy.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt: PTP Mầm non

ĐTDĐ:

0987585221

ĐTCQ:

02083852978

Email:

nguyenthinguyet.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đào Quang Thành: TP CTTT

ĐTDĐ:

0916529616

ĐTCQ:

 

Email:

daoquangthanh.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền: PTP CTTTT

ĐTDĐ:

0977153888

ĐTCQ:

 

Email:

hienntt.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Dương Văn Quý: TP KHTC

ĐTDĐ:

0912804407

ĐTCQ:

02083852931

Email:

duongvanquy.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Phạm Tuấn Long: PTP KHTC

ĐTDĐ:

0976887766

ĐTCQ:

02083756134

Email:

Phamtuanlong.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Hoài Nam: TP TCCB

ĐTDĐ:

0982994171

ĐTCQ:

02083859067

Email:

namnh.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Quang Hoàng: PTP TCCB

ĐTDĐ:

0912804803

ĐTCQ:

02083841069

Email:

nguyenquanghoang.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Văn Khiêm: PTP GDCN

ĐTDĐ:

0914601661

ĐTCQ:

 

Email:

khiemnv.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Bùi Anh Tuấn: Chánh Văn Phòng

ĐTDĐ:

0912365609

ĐTCQ:

 02083852380

Email:

buianhtuan@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Thị Mai Loan: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912789401

ĐTCQ:

 02083608964

Email:

Loantm.so@thainguyen.gov.vn

Đ/c Phạm Hữu Mạnh: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912004943

ĐTCQ:

 02083608964

Email:

Phamhuumanh.so@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ