Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508200

Số người đang trực tuyến: 267

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trụ sở: Số 350 - Phường Quang Trung - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280 3856 534

Fax: 0280 3856 026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Trương Văn Phụng: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc

ĐTDĐ:

0913 006337

ĐTCQ:

0280.3856611

Email:

phungtv@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Tiến Vinh: Phó giám đốc

ĐTDĐ:

0983386142

ĐTCQ:

0280.3851060

Email:

vinhnt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Tạ Văn Thuyết: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912024182

ĐTCQ:

0280.3840808

Email:

Thuyetsogt@gmail.com/ Tavanthuyettn@gmail.com

 Đ/c Trần Hoàng Anh: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0913396944

ĐTCQ:

0280.3656632

Email:

Anhth.sogtvt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Thị Chuyên: Trưởng phòng KHTC

ĐTDĐ:

0912510595

ĐTCQ:

0280.3851058

Email:

Chuyennt.gtvt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Thị Mai Hoa: Phó phòng KHTC

ĐTDĐ:

0914469942

ĐTCQ:

0280.3851058

Email:

Hoanm.gtvt@thainguyen.com.vn

Đ/c Lê Hải Linh: Trưởng phòng Đào tạo, Sát hạch

ĐTDĐ:

0913286490

ĐTCQ:

0280.3851057

Email:

linhlh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Bạch Văn Bảy: Phó phòng Quản lý Đào tạo, sát hạch

ĐTDĐ:

0912042908

ĐTCQ:

0280.3757900

Email:

bachbaytn@gmail.com

 Đ/c Bùi Xuân Trưởng: Trưởng phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện

ĐTDĐ:

0912332191

ĐTCQ:

0280.3855798

Email:

truongbx@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Quang Vinh: Phó trưởng phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện

ĐTDĐ:

0913386159

ĐTCQ:

0280.3757900

Email:

Vinhsgt@gmail.com

Đ/c  Ngô Mạnh Cường: Trưởng phòngQLGT

ĐTDĐ:

0983751494

ĐTCQ:

0280. 3856029

Email:

Cuongnm.sogtvt@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Ngô Văn Đảng: Phó phòng QLGT

ĐTDĐ:

0912021326

ĐTCQ:

0280.3654255

Email:

dangnv.gtvt@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Vũ Hồng Quang: Trưởng phòng QLĐT & XD

ĐTDĐ:

0903477752

ĐTCQ:

0280.3759328

Email:

Vuhongquangbql@gmail.com

 Đ/c Trịnh Bá Sơn: Phó phòng QLĐT &XD

ĐTDĐ:

0986285689

ĐTCQ:

0280.3855118

Email:

Sonqldttn@gmail.com

 Đ/c Trương Việt Hùng: Chánh văn phòng Ban ATGT

ĐTDĐ:

0913046049

ĐTCQ:

0280.3653949

Email:

atgtthainguyen@gmail.com

Đ/c Phạm Công Huấn: Phó chánh văn phòng Ban ATGT

ĐTDĐ:

0913046049

ĐTCQ:

 

Email:

Huanpcatgtthainguyen@gmail.com

Đ/c Hà Huy Giang: Chánh Thanh tra

ĐTDĐ:

0989537456

ĐTCQ:

0280.3856263

Email:

gianghh@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Minh Đức: Phó chánh Thanh tra

ĐTDĐ:

0982854431

ĐTCQ:

0280.3856533

Email:

 

Đ/c Trần Văn Đông: Phó phòng quản lý GT- Phó ban quản lý vốn sự nghiệp

ĐTDĐ:

0913319217

ĐTCQ:

 

Email:

 

 

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ