Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 21412591

Số người đang trực tuyến: 11485

 
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

 

Tên cơ quan: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trụ sở: Phường Quang Trung- TP Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280 3856 534

FAX: 0280 3856 026

1. Trương Văn Phụng: Giám đốc

ĐTDĐ:

0913 006337

ĐTCQ:

0280.3856611

Email:

phungtv@thainguyen.gov.vn

2. Nguyễn Tiến Vinh: Phó giám đốc

ĐTDĐ:

0983386142

ĐTCQ:

0280.3851060

Email:

vinhnt@thainguyen.gov.vn

3. Đỗ Vũ Bình: Phó giám đốc

ĐTDĐ:

0912021845

ĐTCQ:

0280.3851963

Email:

binhvd@thainguyen.gov.vn

4. Lê Văn Vịnh: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0986676222

ĐTCQ:

0280.3651767

Email:

Levinh1970@gmail.com

5. Tạ Văn Thuyết: Phó Giám đốc

ĐTCQ

02803851060

6. Lê Văn Sơn: Chánh văn phòng

ĐTDĐ:

0913093108

ĐTCQ:

0280.3856062

Email:

Sonlv.gtvt@thainguyen.gov.vn

7. Trần Hoàng Anh: Phó chánh văn phòng

ĐTDĐ:

0913396944

ĐTCQ:

0280.

Email:

hoanganhgtvtthainguyen@gmail.com

8. Nguyễn Thị Chuyên: Trưởng phòng KHTC

ĐTDĐ:

0912510595

ĐTCQ:

0280.3851058

Email:

Chuyennt.gtvt@thainguyen.gov.vn

9. Nguyễn Thị Mai Hoa: Phó phòng KHTC

ĐTDĐ:

0914469942

ĐTCQ:

0280.3851058

Email:

Hoanm.gtvt@thainguyen.com.vn

10. Lê Hải Linh: Trưởng phòng QLVT

ĐTDĐ:

0913286490

ĐTCQ:

0280.3851057

Email:

linhlh@thainguyen.gov.vn

11. Bùi Xuân Trưởng: Phó phòng QLVT

ĐTDĐ:

0912332191

ĐTCQ:

0280.3855798

Email:

truongbx@thainguyen.gov.vn

12. Bạch Văn Bảy: Phó phòng QLVT

ĐTDĐ:

0912042908

ĐTCQ:

0280.3757900

Email:

bachbaytn@gmail.com

13. Tân Hoàng Long: Trưởng phòngQLGT

ĐTDĐ:

0912097639

ĐTCQ:

0280.

Email:

Longth.gtvt@thainguyen.gov.vn

14. Ngô Văn Đảng: Phó phòng QLGT

ĐTDĐ:

0912021326

ĐTCQ:

0280.

Email:

dangnv.gtvt@thainguyen.gov.vn

15. Ngô Mạnh Cường: Trưởng phòng QLĐT & XD

ĐTDĐ:

0983751494

ĐTCQ:

0280.

Email:

Cuongnm.sogtvt@thainguyen.gov.vn

16. Phạm Quang Anh: Phó phòng QLĐT &XD

ĐTDĐ:

0903481789

ĐTCQ:

0280.3855118

Email:

q.anhtn@yahoo.com.vn

17. Trương Việt Hùng: Chánh văn phòng Ban  ATGT

ĐTDĐ:

0913046049

ĐTCQ:

0280.

Email:

atgtthainguyen@gmail.com

18. Hà Huy Giang: Chánh thanh tra

ĐTDĐ:

0989537456

ĐTCQ:

0280.

Email:

gianghh@thainguyen.gov.vn

19. Nguyễn Tấn Sơn: Chủ tịch Công đoàn Ngành

ĐTDĐ:

0932643888

ĐTCQ:

0280.

Email:

soncongdoantn@gmail.com

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ