Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 32082937

Số người đang trực tuyến: 780

 
 
 
 
 
 
TỈNH ỦY
 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Trưng Vương: Thành phố Thái Nguyên: Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: (0280) 3.855.529

Fax: (0280) 3.855.531

Email: vanthu.btg@thainguyen.gov.vn;          

            bantuyengiaotn@gmail.com

 

1. Đ/c Lê Quang Dực: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban

ĐTDĐ:

 

ĐTCĐ:

(0280) 3.855.531

Email:

lequangduc@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Lê Văn Tuấn: Phó Trưởng ban Thường trực

ĐTDĐ:

0912046258

ĐTCĐ:

(0280) 3.656.997

Email:

huutx.btgtu@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Hà Minh Lợi: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0913.283 755

ĐTCĐ:

(0280) 3.857.408

Email:

loihm.btgtu@thainguyen.gov.vn

4. Đ/c Hoàng Anh Trung: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

 

ĐTCĐ:

(0280) 3.855.595

Email:

 

5. Đ/c Nguyễn Thị Thuỷ: Trưởng phòng Khoa giáo

ĐTDĐ:

0912.090 655

ĐTCQ:

(0280) 3.759.385

Email:

thuynt.btgtu@thainguyen.gov.vn

6. Đ/c Nguyễn Thu Huyền: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0912.737 045

ĐTCĐ:

(0280) 3.857.678

Email:

huyennt.btgtu@thainguyen.gov.vn

7. Đ/c Nguyễn Quốc Thái: Chánh Văn phòng Ban

ĐTDĐ:

0982.727 389

ĐTCĐ:

(0280) 3.759.387

Email:

thainq.btgtu@thainguyen.gov.vn

8. Đ/c Nông Thái Sơn: Phó Chánh Văn phòng Ban

ĐTDĐ:

 

ĐTCĐ:

(0280) 3.759.387

Email:

 

9. Đ/c Mai Sơn Thuý: Trưởng phòng Thông tin công tác tuyên giáo

ĐTDĐ:

0912.946 348

ĐTCĐ:

(0280) 3.857.722

Email:

thuyms.btgtu@thainguyen.gov.vn

10. Đ/c Vũ Thanh Khôi: Trưởng phòng Lịch sử Đảng

ĐTDĐ:

0915.644 266

ĐTCĐ:

(0280) 3.759.386

Email:

khoivt.btgtu@thainguyen.gov.vn

11. Đ/c Trần Văn Thép: Trưởng phòng Tuyên truyền

ĐTDĐ:

0912.161 848

ĐTCĐ:

(0280) 3.858.066

Email:

theptv.btgtu@thainguyen.gov.vn

12. Đ/c Nguyễn Huy Hoàng: Phó Trưởng phòng Tuyên truyền

ĐTDĐ:

0986599733

ĐTCĐ:

(0280) 3.858.066

Email:

 

13. Đ/c Hứa Thị Kiều Hoa: Phó Trưởng phòng Tuyên truyền

ĐTDĐ:

0987.984.868

ĐTCĐ:

(0280) 3.858.066

Email:

Hoahtk.btgtu@thainguyen.gov.vn

14. Đ/c Phạm Văn Thắng: Trưởng phòng Văn hoá Văn nghệ

ĐTDĐ:

01687.351 639

ĐTCĐ:

(0280) 3.657.709

Email:

thang.btgtu@thainguyen.gov.vn

15. Đ/c Nguyễn Minh Hải: Phó Trưởng phòng Tuyên truyền

ĐTDĐ:

0912.109 131

ĐTCĐ:

(0280) 3.858.066

Email:

hainm.btgtu@thainguyen.gov.vn

16. Đ/c Nguyễn Thị Hoa: Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị

ĐTDĐ:

0988.826 658

ĐTCĐ:

(0280) 3.857.409

Email:

hoant.btgtu@thainguyen.gov.vn

17. Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh: Phó Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị

ĐTDĐ:

0936201179

ĐTCĐ:

(0280) 3.857.409

Email:

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ