Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 33750228

Số người đang trực tuyến: 6401

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

I. THỊ ỦY SÔNG CÔNG

Trụ sở: Thị xã Sông Công, Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280.3.862.334

Email: huyenntd.sco@thainguyen.gov.vn

 

 

1. Đ/c Nguyễn Khắc Lâm – Bí thư Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0913.371 285

 

ĐTCQ:

0280.3662 998

 

Email:

lamnk@thainguyen.gov.vn

 

2. Đ/c Cao Ngọc Loan – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã

 

ĐTDĐ:

0912.334.262

 

ĐTCQ:

0280.3862.288

 

Email:

loannc.sco@thainguyen.gov.vn

 

3. Đ/c Nguyễn Trọng Thái – Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0912.128.131

 

ĐTCQ:

3862.670

 

Email:

thaint.sco@thainguyen.gov.vn

 

4. Đ/c Trần Trọng Lâm: Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0912.002.917

 

ĐTCQ:

0280.3862.964

 

Email:

lamtt.sco@thainguyen.gov.vn

 

5. Đ/c Tạ Quang Thùy – Phó trưởng ban tuyên giáo Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0982.800.286

 

ĐTCQ:

0280.3862.964

 

Email:

 

 

6. Đ/c Ngô Mạnh Hùng: Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban dân vận Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0989.839.839

 

ĐTCQ:

3861.705

 

Email:

hungnm.sco@thainguyen.gov.vn

 

7. Đ/c Nghiêm Xuân Hiền – Phó trưởng ban dân vận giáo Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0912.660.666

 

ĐTCQ:

3861.705

 

Email:

hiennx.sco@thainguyen.gov.vn

 

8. Đ/c Nguyễn Thị Liễu –Trưởng ban Tổ chức Thị ủy

 

ĐTDĐ:

 01683.914.112

 

ĐTCQ:

 

 

Email:

 

 

9. Đ/c Lê Quý Dương – Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy

 

ĐTDĐ:

 0912.940.810

 

ĐTCQ:

 

 

Email:

duonglq.sco@thainguyen.gov.vn

 

10. Đ/c Nghiêm Xuân Hà – Chánh Văn phòng Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0912.859.145

 

ĐTCQ:

0280.3509.209

 

Email:

 

 

11. Đ/c Nguyễn Đức Giang – Phó chánh Văn phòng Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0912.759.946

 

ĐTCQ:

 

 

Email:

giangnd.sco@thainguyen.gov.vn

 

12. Đ/c Phí Thị Hương: Phó chánh Văn phòng Thị ủy

 

ĐTDĐ:

0912.061.055

 

ĐTCQ:

 

 

13. Đ/c Lương Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã

 

ĐTDĐ:

0912.737.455

 

ĐTCQ:

 

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: hdndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

1. Đ/c Cao Ngọc Loan: Chủ tịch HĐND thị xã.

ĐTDĐ:

0912 334 262

ĐTCQ:

0280 3862 288

Email:

loancn@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Trần Triệu Thắng: Phó Chủ tịch HĐND thị xã.

ĐTDĐ:

0913 015 682

ĐTCQ:

0280 3860 442

Email:

thangtt.sco@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Đoàn Văn An: Ủy viên Thường trực HĐND thị xã.

ĐTDĐ:

0983 658 925

ĐTCQ:

0280 3862 302

Email:

doanan.sc@thainguyen.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

1. Đ/c Nguyễn Khắc Lâm: Chủ tịch UBND thị xã.

ĐTDĐ:

0913 371 285

ĐTCQ:

0280 3862 221

Email:

lamnk.sc@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Lê Văn Khôi: Phó Chủ tịch UBND thị xã.

ĐTDĐ:

0913 284 929

ĐTCQ:

0280 38

Email:

 

3. Đ/c Đặng Mộng Điệp: Phó Chủ tịch UBND thị xã.

ĐTDĐ:

0912 369 042

ĐTCQ:

0280 3862 435

Email:

Diepdm.sc@thainguyen.gov.vn

 

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

1. Đ/c Nguyễn Văn Kiên: Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0988 128 755

ĐTCQ:

 

Email:

kiennv.sc@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Trung Hòa: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0977 405 877

ĐTCQ:

 

Email:

Hoant.sc@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Hoàng Văn Hải: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0915 564 264

ĐTCQ:

0280 3662 398

Email:

haihv.sc@thainguyen.gov.vn

4. Đ/c Hoàng Trung Kiên: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0983 807 819

ĐTCQ:

 

Email:

hoangtrungkien.sc@gmail.com 

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3862 108

Email: tuphapsongcong@gmail.com 

 

1. Đ/c Đặng Dương Thảo: Trưởng phòng Tư pháp thị xã.

ĐTDĐ:

0979 730 731

ĐTCQ:

0280 3862 108

Email:

duongthaonc@yahoo.com 

 

 

PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 377

Fax: 0280 3862 377

Email:

 

1. Đ/c Trần Huy Hoàng: Trưởng phòng Nội vụ thị xã.

ĐTDĐ:

0912 229 511

ĐTCQ:

0280 3862 377

Email:

tranhuyhoangnv@gmail.com

2. Đ/c Dương Thị Thanh Nga: Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã.

ĐTDĐ:

0978 560 886

ĐTCQ:

0280 3762 496

Email:

duongngapnv@gmail.com

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH: XÃ HỘI THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3662 858

Email:

 

1. Đ/c Nguyễn Xuân Nhân: Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã.

ĐTDĐ:

01256 163 888

ĐTCQ:

0280 3862 858

Email:

nguyenxuanhan38@gmail.com

2. Đ/c Dương Thị Xuân Nhung: Phó Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã.

ĐTDĐ:

0979 392 449

ĐTCQ:

0280 3662 564

 

 

PHÒNG Y TẾ THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 512

Email: phongytesc@gmail.com    

 

1.Đ/c Trần Thị Minh Hằng: Trưởng phòng Y tế thị xã.

ĐTDĐ:

0949 366 804

ĐTCQ:

0280 3762 512

Email:

minhhangtt.sc@thainguyen.gov.vn

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH: KẾ HOẠCH THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 377

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Phạm Thị Mai Khanh: Trưởng phòng TC-KH thị xã.

ĐTDĐ:

0982 570 828

ĐTCQ:

 

Email:

 

2. Đ/c Nguyễn Thị Minh Xuân: Phó Trưởng phòng TC-KH thị xã.

ĐTDĐ:

0912 468 667

ĐTCQ:

 

Email:

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 089

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Tạ Văn Hạt: Trưởng phòng Kinh tế thị xã.

ĐTDĐ:

0912 700 975

ĐTCQ:

0280 3762 454

Email:

tavanhat@gmail.com

2. Đ/c Trần Minh Tâm: Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã.

ĐTDĐ:

0984 558 441

ĐTCQ:

0280 3862 724

Email:

tamktsc@gmail.com

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư:

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Hoàng Văn Pha: Phó Trưởng phòngQLĐT thị xã.

ĐTDĐ:

0912 264 744

ĐTCQ:

0280 3509 345

Email:

phaqldtsc@gmail.com

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 191

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Minh Tú: Trưởng phòng TNMT thị xã.

ĐTDĐ:

0978 194 288

ĐTCQ:

0280 3862 489

Email:

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Dụng: Phó Trưởng phòng: Giám đốc VP Đăng ký QSDĐ.

ĐTDĐ:

0912 804 788

ĐTCQ:

 

Email:

nguyenvandung.vpdk@gmail.com

3. Đ/c Dương Ngọc Trường: Phó Giám đốc VP Đăng ký QSDĐ.

ĐTDĐ:

0987 994 158

ĐTCQ:

 

Email:

ngoctruongtnmt@gmail.com

 

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 434

Email: phongvhtt.songcong@thainguyen.gov.vn

 

1.Đ/c Nguyễn Văn Minh: Trưởng phòng VHTT thị xã.

ĐTDĐ:

0912 217 058

ĐTCQ:

0280 3862 434

Email:

phongvhtt.songcong@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Quang Luân: Phó Trưởng phòng VHTT thị xã.

ĐTDĐ:

0988 367 268

ĐTCQ:

0280 3862 434

Email:

quangluan74@gmail.com

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 287

Email: phonggdsongcong@thainguyen.edu.vn

 

1.Đ/c Đoàn Đình Khang: Trưởng phòng GD&ĐT thị xã.

ĐTDĐ:

0915 209 208

ĐTCQ:

0280 3862058

Email:

khangdd.phongsc@thainguyen.edu.vn

2. Đ/c Vũ Huy Lương: Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã.

ĐTDĐ:

0914 375 175

ĐTCQ:

0280 3862 287

Email:

luongvh.phongsc@thainguyen.edu.vn

3. Đ/c Lê Na: Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã.

ĐTDĐ:

0982 609 109

ĐTCQ:

0280 3862 287

Email:

nal.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

 

THANH TRA THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 652 hoặc 0280 3662 720

Email: thanhtratxsc@gmail.com

 

1.Đ/c Lưu Trí Vượng: Chánh Thanh tra thị xã.

ĐTDĐ:

0983 444 625

ĐTCQ:

0280 3862 652

Email:

vngngkh@gmail.com

2. Đ/c Trần Thị Thái Trang: Phó Chánh Thanh tra thị xã.

ĐTDĐ:

01696 223 858

ĐTCQ:

0280 3662 720

Email:

trangthanhtra@gmail.com

BQL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3861 657

Fax: 0280 3662 209

 

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt: Giám đốc Ban QLDA thị xã.

 

ĐTDĐ:

0912 700 974

 

ĐTCQ:

0280 3861 657

 

Email:

nguyennguyet.sc@gmail.com

 

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai: Phó Giám đốc Ban QLDA thị xã.

 

ĐTDĐ:

0988 523 587

 

ĐTCQ:

0280 3861 657

 

Email:

thanhmaiqldasc@gmail.com

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG NGHIỆP THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Tổ 1, phường Mỏ Chè, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0988 112 262

Email: phamnguyen2508@gmail.com

 

 

1. Đ/c Lê Quang Tưởng: Trưởng Ban QL Trung tâm thương nghiệp thị xã.

 

ĐTDĐ:

0912 478 031

 

ĐTCQ:

0280 3862 346

 

 

 

 

Tên đơn vị:Trung tâm dạy nghề thị xã Sông Công

 

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, phường Cải Đan, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

 

Điện thoại văn thư: 0280 3662 065

 

Email: thuandnsc@gmail.com

 

1. Đ/c Trần Văn Phi: Giám đốc Trung tâm.

 

ĐTDĐ:

0915 563 266

 

ĐTCQ:

0280 3662 065

 

Email:

trungtamdaynghesc@gmail.com

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Phương: Phó Giám đốc Trung tâm.

 

ĐTDĐ:

0915 209 439

 

ĐTCQ:

0280 3662 065

 

Email:

phuongttdnsc@gmail.com

 

 

 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Số 295, đường Thắng Lợi, phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3860 908

Fax: 0280 3662 725

 

 

1. Đ/c Trần Minh Tuấn: Giám đốc Trung tâm.

 

ĐTDĐ:

0912 454 746 hoặc 0987 45 47 46

 

ĐTCQ:

0280 3860 908

 

Email:

tranminhtuan1963@gmail.com

 

2. Đ/c Nguyễn Minh Hoàng: Phó Giám đốc.

 

ĐTDĐ:

0974 867 063

 

ĐTCQ:

0280 3860 908

 

Email:

minhhoangsc@gmail.com

 

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3662 858

Email:

 

 

1. Đ/c Dương Văn Hồng: Giám đốc Trung tâm thị xã.

 

ĐTDĐ:

0912 735 361

 

ĐTCQ:

 

 

Email:

 

 

2. Đ/c Đỗ Trọng Lư: Phó Giám đốc Trung tâm thị xã.

 

ĐTDĐ:

0904 207 838

 

ĐTCQ:

 

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG & GIAO THÔNG THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Số 295, đường Thắng Lợi, Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3812 688

 

 

1.Đ/c Ngọc Kiên Định: Trưởng Ban thị xã.

 

ĐTDĐ:

0912 007 178

 

ĐTCQ:

0280 3861 688

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG & GIAO THÔNG THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3860 881

Email: tramkn@thainguyen.gov.vn

 

 

1. Đ/c Lê Quang Hùng: Trưởng Trạm khuyến nông thị xã.

 

ĐTDĐ:

0988 301 754

 

ĐTCQ:

0280 3860 881

 

Email:

lequanghungknsc@gmail.com

 

2. Đ/c Nguyễn Huy Thanh: Phó Trưởng trạm khuyến nông thị xã.

 

ĐTDĐ:

0914 548 758

 

ĐTCQ:

 

 

Email:

nguyenhuythanhknsc@gmail.com

 

 

 

 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0912 661 459

Fax:

Email:  daittthsc@gmail.com

 

 

1. Đ/c Dương Thị Thu Giang: Giám đốc Đài TTTH thị xã.

 

ĐTDĐ:

0945 51 51 52

 

ĐTCQ:

0280 3509 601

 

Email:

giangstv@gmail.com

 

2. Đ/c Lê Hải Nam: Phó Giám đốc Đài TTTH thị xã.

 

ĐTDĐ:

0912 500 033

 

ĐTCQ:

0280 3509 601

 

Email:

namstv@gmail.com

 

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TX. Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 437

Fax:

Email:  chicucthongkesc@gmail.com

 

 

1. Đ/c Ngô Thượng Phương: Chi cục Trưởng chi cục TK thị xã.

 

ĐTDĐ:

0975 887 018

 

ĐTCQ:

0280 3862 437

 

Email:

ntphuongtng@gso.gov.vn

 

2. Đ/c Lưu Thị Lan: Phó Chi cục TK thị xã.

 

ĐTDĐ:

0984 322 434

 

ĐTCQ:

0280 3862 437

 

Email:

lantk@gmail.com

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ