Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508122

Số người đang trực tuyến: 239

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

THÀNH ỦY SÔNG CÔNG

Trụ sở: Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280.3.862.334

Email: huyenntd.sco@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Dương Xuân Hùng: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

ĐTDĐ:

0913 046 046

ĐTCQ:

0280.3671.285

Email:

hungdoantng@gmail.com

Đ/c Đỗ Chí Thanh: Phó bí thư thường trực Thành ủy

ĐTDĐ:

0913.928.688

Đ/c Phan Đức Cường: Phó Bí thư Thành ủy

ĐTDĐ:

0913.509.355

ĐTCQ:

0280.3862.355

Đ/c Nghiêm Văn Hà: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

 

ĐTCQ:

0280.3509209

Đ/c Trịnh Văn Quảng: Phó Chánh văn phòng

ĐTDĐ:

0912217870

ĐTCQ:

 

Đ/c Lưu Trí Vượng: Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy

ĐTDĐ:

0983.444.625

ĐTCQ:

0280.3662.618

Đ/c Phí Thị Hương: Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.061.055

Đ/c Nguyễn Văn Kiên: Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy

ĐTDĐ:

0988.128.755

Đ/c Tạ Quang Thùy: Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy

ĐTDĐ:

0962.446.389

ĐTCQ:

0280.3862.964

Đ/c Ngô Mạnh Hùng: Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban dân vận Thành ủy

ĐTDĐ:

0989.839.839

ĐTCQ:

3861.705

Email:

hungnm.sco@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trịnh Thị Minh Tỵ: Phó ban Dân vận Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.046.516

Đ/c Lê Văn Tính – Phó ban dân vận Thành ủy

ĐTDĐ:

0963.427.666

Đ/c Nguyễn Thị Liễu: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

ĐTDĐ:

 0967.751.388

ĐTCQ:

 0280.3862.668

Đ/c Nghiêm Xuân Hiền: Phó trưởng ban dân vận giáo Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.660.666

ĐTCQ:

3861.705

Email:

hiennx.sco@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Trọng Tiến -Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

ĐTDĐ:

0983.203.815

Đ/c Nghiêm Xuân Hà – Chánh Văn phòng Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.859.145

ĐTCQ:

0280.3509.209

Email:

 

Đ/c Trịnh Văn Quảng – Phó chánh Văn phòng Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.217.870

ĐTCQ:

0280.3862.286

 

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: hdndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

 Đ/c Nguyễn Khắc Lâm: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố

ĐTDĐ:

0913317285

ĐTCQ:

 

Email:

lamnksongcong@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Trần Triệu Thắng: Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

ĐTDĐ:

0913 015 682

ĐTCQ:

0280 3860 442

Email:

thangtt.sco@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Đoàn Văn An: Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố

ĐTDĐ:

0983 658 925

ĐTCQ:

0280 3862 302

Email:

doanan.sc@thainguyen.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

 Đ/c Lê Văn Khôi: Phó Chủ tịch UBND thị xã.

ĐTDĐ:

0913 284 929

ĐTCQ:

0280 38

Email:

 Khoilv.songcong@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Đặng Mộng Điệp: Phó Chủ tịch UBND thị xã

ĐTDĐ:

0912 369 042

ĐTCQ:

0280 3862 435

Email:

Diepdm.sc@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm: Phó Chủ tịch UBND thị xã

ĐTDĐ:

0912056535

ĐTCQ:

 

Email:

 

Đ/c Nguyễn Trung Hòa: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0977405877

ĐTCQ:

 

Email:

Hoant.songcong@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Sinh Hùng: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0985073793

ĐTCQ:

 

Email:

 

Đ/c Hoàng Văn Hải: Phó Chánh văn phòng

ĐTDĐ:

0915564264

ĐTCQ:

 

Email:

Haihv.songcong@thainguyen.gov.vn

 

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

 Đ/c Nguyễn Trung Hòa: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0977 405 877

ĐTCQ:

 

Email:

Hoant.sc@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Văn Hải: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0915 564 264

ĐTCQ:

0280 3662 398

Email:

haihv.sc@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Trung Kiên: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0983 807 819

ĐTCQ:

 

Email:

hoangtrungkien.sc@gmail.com 

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3862 108

Email: tuphapsongcong@gmail.com 

 

1. Đ/c Đặng Dương Thảo: Trưởng phòng Tư pháp Thành phố.

ĐTDĐ:

0979 730 731

ĐTCQ:

0280 3862 108

Email:

duongthaonc@yahoo.com 

 

 

PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 377

Fax: 0280 3862 377

Email:

 

1. Đ/c Trần Huy Hoàng: Trưởng phòng Nội vụ Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 229 511

ĐTCQ:

0280 3862 377

Email:

tranhuyhoangnv@gmail.com

2. Đ/c Dương Thị Thanh Nga: Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố.

ĐTDĐ:

0978 560 886

ĐTCQ:

0280 3762 496

Email:

duongngapnv@gmail.com

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH: XÃ HỘI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3662 858

Email:

 

1. Đ/c Nguyễn Xuân Nhân: Trưởng phòng LĐTB&XH Thành phố.

ĐTDĐ:

01256 163 888

ĐTCQ:

0280 3862 858

Email:

nguyenxuanhan38@gmail.com

2. Đ/c Dương Thị Xuân Nhung: Phó Trưởng phòng LĐTB&XH Thành phố.

ĐTDĐ:

0979 392 449

ĐTCQ:

0280 3662 564

 

 

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 512

Email: phongytesc@gmail.com    

 

1.Đ/c Trần Thị Minh Hằng: Trưởng phòng Y tế Thành phố.

ĐTDĐ:

0949 366 804

ĐTCQ:

0280 3762 512

Email:

minhhangtt.sc@thainguyen.gov.vn

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH: KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 377

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Phạm Thị Mai Khanh: Trưởng phòng TC-KH Thành phố.

ĐTDĐ:

0982 570 828

ĐTCQ:

 

Email:

 

2. Đ/c Nguyễn Thị Minh Xuân: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 468 667

ĐTCQ:

 

Email:

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 089

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Tạ Văn Hạt: Trưởng phòng Kinh tế Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 700 975

ĐTCQ:

0280 3762 454

Email:

tavanhat@gmail.com

2. Đ/c Trần Minh Tâm: Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố.

ĐTDĐ:

0984 558 441

ĐTCQ:

0280 3862 724

Email:

tamktsc@gmail.com

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư:

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Hoàng Văn Pha: Phó Trưởng phòngQLĐT Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 264 744

ĐTCQ:

0280 3509 345

Email:

phaqldtsc@gmail.com

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 191

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Minh Tú: Trưởng phòng TNMT Thành phố.

ĐTDĐ:

0978 194 288

ĐTCQ:

0280 3862 489

Email:

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Dụng: Phó Trưởng phòng: Giám đốc VP Đăng ký QSDĐ.

ĐTDĐ:

0912 804 788

ĐTCQ:

 

Email:

nguyenvandung.vpdk@gmail.com

3. Đ/c Dương Ngọc Trường: Phó Giám đốc VP Đăng ký QSDĐ.

ĐTDĐ:

0987 994 158

ĐTCQ:

 

Email:

ngoctruongtnmt@gmail.com

 

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 434

Email: phongvhtt.songcong@thainguyen.gov.vn

 

1.Đ/c Nguyễn Văn Minh: Trưởng phòng VHTT Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 217 058

ĐTCQ:

0280 3862 434

Email:

phongvhtt.songcong@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Quang Luân: Phó Trưởng phòng VHTT Thành phố.

ĐTDĐ:

0988 367 268

ĐTCQ:

0280 3862 434

Email:

quangluan74@gmail.com

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 287

Email: phonggdsongcong@thainguyen.edu.vn

 

1.Đ/c Đoàn Đình Khang: Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố.

ĐTDĐ:

0915 209 208

ĐTCQ:

0280 3862058

Email:

khangdd.phongsc@thainguyen.edu.vn

2. Đ/c Vũ Huy Lương: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố.

ĐTDĐ:

0914 375 175

ĐTCQ:

0280 3862 287

Email:

luongvh.phongsc@thainguyen.edu.vn

3. Đ/c Lê Na: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố.

ĐTDĐ:

0982 609 109

ĐTCQ:

0280 3862 287

Email:

nal.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

 

THANH TRA THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 652 hoặc 0280 3662 720

Email: thanhtratxsc@gmail.com

 

1.Đ/c Lưu Trí Vượng: Chánh Thanh tra Thành phố.

ĐTDĐ:

0983 444 625

ĐTCQ:

0280 3862 652

Email:

vngngkh@gmail.com

2. Đ/c Trần Thị Thái Trang: Phó Chánh Thanh tra Thành phố.

ĐTDĐ:

01696 223 858

ĐTCQ:

0280 3662 720

Email:

trangthanhtra@gmail.com

 

BQL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3861 657

Fax: 0280 3662 209

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt: Giám đốc Ban QLDA Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 700 974

ĐTCQ:

0280 3861 657

Email:

nguyennguyet.sc@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai: Phó Giám đốc Ban QLDA Thành phố.

ĐTDĐ:

0988 523 587

ĐTCQ:

0280 3861 657

Email:

thanhmaiqldasc@gmail.com

 

 

BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Tổ 1, phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0988 112 262

Email: phamnguyen2508@gmail.com

 

1. Đ/c Lê Quang Tưởng: Trưởng Ban QL Trung tâm thương nghiệp Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 478 031

ĐTCQ:

0280 3862 346

 

 

Tên đơn vị:Trung tâm dạy nghề Thành phố Sông Công

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, phường Cải Đan, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3662 065

Email: thuandnsc@gmail.com

1. Đ/c Trần Văn Phi: Giám đốc Trung tâm.

ĐTDĐ:

0915 563 266

ĐTCQ:

0280 3662 065

Email:

trungtamdaynghesc@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Văn Phương: Phó Giám đốc Trung tâm.

ĐTDĐ:

0915 209 439

ĐTCQ:

0280 3662 065

Email:

phuongttdnsc@gmail.com

 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Số 295, đường Thắng Lợi, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3860 908

Fax: 0280 3662 725

 

1. Đ/c Trần Minh Tuấn: Giám đốc Trung tâm.

ĐTDĐ:

0912 454 746 hoặc 0987 45 47 46

ĐTCQ:

0280 3860 908

Email:

tranminhtuan1963@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Minh Hoàng: Phó Giám đốc.

ĐTDĐ:

0974 867 063

ĐTCQ:

0280 3860 908

Email:

minhhoangsc@gmail.com

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3662 858

Email:

 

1. Đ/c Dương Văn Hồng: Giám đốc Trung tâm Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 735 361

ĐTCQ:

 

Email:

 

2. Đ/c Đỗ Trọng Lư: Phó Giám đốc Trung tâm Thành phố.

ĐTDĐ:

0904 207 838

ĐTCQ:

 

 

 

BAN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG & GIAO THÔNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Số 295, đường Thắng Lợi, Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3812 688

 

1.Đ/c Ngọc Kiên Định: Trưởng Ban Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 007 178

ĐTCQ:

0280 3861 688

 

 

BAN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG & GIAO THÔNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3860 881

Email: tramkn@thainguyen.gov.vn

 

1. Đ/c Lê Quang Hùng: Trưởng Trạm khuyến nông Thành phố.

ĐTDĐ:

0988 301 754

ĐTCQ:

0280 3860 881

Email:

lequanghungknsc@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Huy Thanh: Phó Trưởng trạm khuyến nông Thành phố.

ĐTDĐ:

0914 548 758

ĐTCQ:

 

Email:

nguyenhuythanhknsc@gmail.com

 

 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0912 661 459

Fax:

Email:  daittthsc@gmail.com

 

1. Đ/c Dương Thị Thu Giang: Giám đốc Đài TTTH Thành phố.

ĐTDĐ:

0945 51 51 52

ĐTCQ:

0280 3509 601

Email:

giangstv@gmail.com

2. Đ/c Lê Hải NamPhó Giám đốc Đài TTTH Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 500 033

ĐTCQ:

0280 3509 601

Email:

namstv@gmail.com

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 437

Fax:

Email:  chicucthongkesc@gmail.com

 

1. Đ/c Ngô Thượng Phương: Chi cục Trưởng chi cục TK Thành phố.

ĐTDĐ:

0975 887 018

ĐTCQ:

0280 3862 437

Email:

ntphuongtng@gso.gov.vn

2. Đ/c Lưu Thị Lan: Phó Chi cục TK Thành phố.

ĐTDĐ:

0984 322 434

ĐTCQ:

0280 3862 437

Email:

lantk@gmail.com

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ