Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 24250121

Số người đang trực tuyến: 336

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

I. THỊ ỦY SÔNG CÔNG

Trụ sở: Thị xã Sông Công, Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280.3.862.334

Email: huyenntd.sco@thainguyen.gov.vn

1. Đ/c Dương Đình Chiến – Bí thư Thị ủy

ĐTDĐ:

0913.284.980

ĐTCQ:

0280.3509.980

Email:

chiendd.sco@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Cao Ngọc Loan – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã

ĐTDĐ:

0912.334.262

ĐTCQ:

0280.3862.288

Email:

loannc.sco@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Nguyễn Trọng Thái – Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy

ĐTDĐ:

0912.128.131

ĐTCQ:

3862.670

Email:

thaint.sco@thainguyen.gov.vn

4. Đ/c Trần Trọng Lâm - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy

ĐTDĐ:

0912.002.917

ĐTCQ:

0280.3862.964

Email:

lamtt.sco@thainguyen.gov.vn

5. Đ/c Tạ Quang Thùy – Phó trưởng ban tuyên giáo Thị ủy

ĐTDĐ:

0982.800.286

ĐTCQ:

0280.3862.964

Email:

 

6. Đ/c Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban dân vận Thị ủy

ĐTDĐ:

0989.839.839

ĐTCQ:

3861.705

Email:

hungnm.sco@thainguyen.gov.vn

     7. Đ/c Nghiêm Xuân Hiền – Phó trưởng ban dân vận giáo Thị ủy

ĐTDĐ:

0912.660.666

ĐTCQ:

3861.705

Email:

hiennx.sco@thainguyen.gov.vn

     8. Đ/c Nguyễn Thị Liễu –Trưởng ban Tổ chức Thị ủy

ĐTDĐ:

 01683.914.112

ĐTCQ:

 

Email:

 

     9. Đ/c Lê Quý Dương – Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy

ĐTDĐ:

 0912.940.810

ĐTCQ:

 

Email:

duonglq.sco@thainguyen.gov.vn

10. Đ/c Nghiêm Xuân Hà – Chánh Văn phòng Thị ủy

ĐTDĐ:

0912.859.145

ĐTCQ:

0280.3509.209

Email:

 

11. Đ/c Nguyễn Đức Giang – Phó chánh Văn phòng Thị ủy

ĐTDĐ:

0912.759.946

ĐTCQ:

 

Email:

giangnd.sco@thainguyen.gov.vn

12. Đ/c Phí Thị Hương - Phó chánh Văn phòng Thị ủy

ĐTDĐ:

0912.061.055

ĐTCQ:

 

13. Đ/c Lương Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã

ĐTDĐ:

0912.737.455

ĐTCQ:

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Trụ sở: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: hdndsongcong@thainguyen.gov.vn

Website: www.songcong.gov.vn

1. Đ/c Cao Ngọc Loan - Chủ tịch HĐND Thị xã

ĐTDĐ:

0912.334.262

ĐTCQ:

0280.3862.288

Email:

loannc.sco@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Trần Triệu Thắng - Phó Chủ tịch HĐND Thị xã

ĐTDĐ:

0913.015.682

ĐTCQ:

0280.3860.442

Email:

 

3. Đ/c Đoàn Văn An - Phó Chủ tịch HĐND Thị xã

ĐTDĐ:

0983.658.925

ĐTCQ:

0280. 3862 302

Email:

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, P.Thắng Lợi, TX.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

Website: www.songcong.gov.vn

 

1. Đ/c Nguyễn Khắc Lâm - Chủ tịch UBND thị xã

ĐTDĐ:

0913 371 285

ĐTCQ:

02803 662 998

Email

lamnk@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Đặng Mộng Điệp - Phó Chủ tịch UBND thị xã

ĐTDĐ:

0912 369 042

ĐTCQ:

02803 862 435

Email

diepdm.sc@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Đỗ Chí Thanh - Phó Chủ tịch UBND thị xã

ĐTDĐ:

0912 022 871

ĐTCQ:

02803 761 688

Email

@thainguyen.gov.vn

4. Đ/c Nguyễn Văn Kiên - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã

ĐTDĐ:

0988 128 755

ĐTCQ:

02803 860 224

Email

kiennv@thainguyen.gov.vn

5. Đ/c Hoàng Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã

ĐTDĐ:

0915 565 264

ĐTCQ:

02803 862 398

Email

haihv.sc@thainguyen.gov.vn

6. Đ/c Nguyễn Trung Hòa - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã

ĐTDĐ:

0977 405 877

ĐTCQ:

02803 860 231

Email

hoant.sc@thainguyen.gov.vn

7. Đ/c Hoàng Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã

ĐTDĐ:

0983.807.819

ĐTCQ:

 

Email

hoangtrungkien.sc@gmail.com

7. Đ/c Trần Huy Hoàng - Trưởng Phòng Nội vụ thị xã

ĐTDĐ:

0912 229 511

ĐTCQ:

02803 862 377

Email

hoangth.sc@thainguyen.gov.vn

8. Đ/c Dương Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng Nội vụ

ĐTDĐ:

 0978.560.886

ĐTCQ:

 

Email

longtht.sc@thainguyen.gov.vn

Nguyễn Xuân Nhân - Trưởng phòng Thương binh & Lao động XH thị xã

ĐTDĐ:

0912 700 997

ĐTCQ:

02803 662 564

Email

nhannx.sc@thainguyen.gov.vn

Dương Thị Xuân Nhung - Phó trưởng phòng TB&LĐXH thị xã

ĐTDĐ:

0979 392 449

ĐTCQ:

 

Email

nhungdtx.sc@thainguyen.gov.vn

Phạm Thị Mai Khanh - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

ĐTDĐ:

0982 570 828

ĐTCQ:

02803 861 497

Email

 

Nguyễn Thị Minh Xuân - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

ĐTDĐ:

0912 468 667

ĐTCQ:

02803 861 497

Email

 

Đặng Dương Thảo - Trưởng phòng Tư pháp thị xã

ĐTDĐ:

0979 730 731

ĐTCQ:

02803 862 108

Email

thaodd.sc@thainguyen.gov.vn

Tạ Văn Hạt - Trưởng phòng Kinh tế thị xã

ĐTDĐ:

0912 700 975

ĐTCQ:

02803 762 454

Email

 

Trần Minh Tâm - Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã

ĐTDĐ:

0984 558 441

ĐTCQ:

02803 862 724

Email

 

Trần Thị Minh Hằng - Trưởng phòng Y tế thị xã

ĐTDĐ:

0949 366 804

ĐTCQ:

02803 762 512

Email

 

Trịnh Văn Thuận - Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã

ĐTDĐ:

0912 064 248

ĐTCQ:

02803 862 534

Email

 

Hoàng Văn Pha - Phó trưởng phòng QLĐT thị xã

ĐTDĐ:

0912 264 744

ĐTCQ:

 

Email

 

Lưu Trí Vượng - Chánh Thanh tra thị xã

ĐTDĐ:

0983 444 625

ĐTCQ:

02803 862 652

Email

 

Trần Thái Trang - Phó phòng Thanh tra thị xã

ĐTDĐ:

01696 223 858

ĐTCQ:

02803 662 720hiuy

Email

 

Nguyễn Thi Minh Tú - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã

ĐTDĐ:

0978 194 288

ĐTCQ:

02803 862 489

Email

 

Nguyễn Văn Dụng - Phó phòng TNMT thị xã

ĐTDĐ:

0912 804 788

ĐTCQ:

02803 762 191

Email

 

Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã

ĐTDĐ:

0976 597 327

ĐTCQ:

02803 862 434

Email

 

Ngô Thượng Phương - Trưởng phòng Thống kế thị xã

ĐTDĐ:

0975 887 018

ĐTCQ:

02803 862 437

Email

 

Đoàn Đình Khang - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã

ĐTDĐ:

0915 209 208

ĐTCQ:

02803 862 058

Email

 

Lê Na - Phó phòng GD&ĐT thị xã

ĐTDĐ:

0982 609 109

ĐTCQ:

02803 862 287

Email

 

Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã

ĐTDĐ:

0912 700 974

ĐTCQ:

02803 861 657

Email

 

Đào Quý Trọng - Trưởng Ban Quản lý đô thị thị xã

ĐTDĐ:

0912 085 526

ĐTCQ:

02803 861 661

Email

 

Ngọc Kiên Định - Trưởng Ban Quản lý TTXD&GT thị xã

ĐTDĐ:

0912 007 178

ĐTCQ:

02803 509 222

Email

 

Dương Thị Bình - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã

ĐTDĐ:

0912 454 745

ĐTCQ:

02803 860 908

Email

 

Lê Hồng Thám - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã

ĐTDĐ:

0912 184 173

ĐTCQ:

 

Email

 

Nguyễn Minh Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã

ĐTDĐ:

0974 867 063

ĐTCQ:

 

Email

hoangnm@thainguyen.gov.vn

Dương Văn Hồng - Trưởng Ban Quản lý khu văn hóa thể thao thị xã

ĐTDĐ:

0912 735 361

ĐTCQ:

02803 862 869

Email

 

Dương Thị Thu Giang - Giám đốc Đài TT - TH thị xã

ĐTDĐ:

0945 51 51 52

ĐTCQ:

02803 860 246

Email

 

Trần Văn Phi - Giám đốc Trung tâm dạy nghề thị xã

ĐTDĐ:

0915 563 266

ĐTCQ:

02803 662 065

Email

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ