Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 1028174

Số người đang trực tuyến: 211

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

THÀNH ỦY SÔNG CÔNG

Trụ sở: Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280.3.862.334

Email: huyenntd.sco@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Dương Xuân Hùng: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

ĐTDĐ:

0913 046 046

ĐTCQ:

0280.3671.285

Email:

hungdoantng@gmail.com

Đ/c Đỗ Chí Thanh: Phó bí thư thường trực Thành ủy

ĐTDĐ:

0913.928.688

Đ/c Phan Đức Cường: Phó Bí thư Thành ủy

ĐTDĐ:

0913.509.355

ĐTCQ:

0280.3862.355

Đ/c Nghiêm Văn Hà: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

 

ĐTCQ:

0280.3509209

Đ/c Trịnh Văn Quảng: Phó Chánh văn phòng

ĐTDĐ:

0912217870

ĐTCQ:

 

Đ/c Lưu Trí Vượng: Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy

ĐTDĐ:

0983.444.625

ĐTCQ:

0280.3662.618

Đ/c Phí Thị Hương: Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.061.055

Đ/c Nguyễn Văn Kiên: Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy

ĐTDĐ:

0988.128.755

Đ/c Tạ Quang Thùy: Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy

ĐTDĐ:

0962.446.389

ĐTCQ:

0280.3862.964

Đ/c Ngô Mạnh Hùng: Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban dân vận Thành ủy

ĐTDĐ:

0989.839.839

ĐTCQ:

3861.705

Email:

hungnm.sco@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trịnh Thị Minh Tỵ: Phó ban Dân vận Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.046.516

Đ/c Lê Văn Tính – Phó ban dân vận Thành ủy

ĐTDĐ:

0963.427.666

Đ/c Nguyễn Thị Liễu: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

ĐTDĐ:

 0967.751.388

ĐTCQ:

 0280.3862.668

Đ/c Nghiêm Xuân Hiền: Phó trưởng ban dân vận giáo Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.660.666

ĐTCQ:

3861.705

Email:

hiennx.sco@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Trọng Tiến -Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

ĐTDĐ:

0983.203.815

Đ/c Nghiêm Xuân Hà – Chánh Văn phòng Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.859.145

ĐTCQ:

0280.3509.209

Email:

 

Đ/c Trịnh Văn Quảng – Phó chánh Văn phòng Thành ủy

ĐTDĐ:

0912.217.870

ĐTCQ:

0280.3862.286

 

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: hdndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

 Đ/c Nguyễn Khắc Lâm: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố

ĐTDĐ:

0913317285

ĐTCQ:

 

Email:

lamnksongcong@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Trần Triệu Thắng: Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

ĐTDĐ:

0913 015 682

ĐTCQ:

0280 3860 442

Email:

thangtt.sco@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Đoàn Văn An: Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố

ĐTDĐ:

0983 658 925

ĐTCQ:

0280 3862 302

Email:

doanan.sc@thainguyen.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

 Đ/c Lê Văn Khôi: Phó Chủ tịch UBND thị xã.

ĐTDĐ:

0913 284 929

ĐTCQ:

0280 38

Email:

 Khoilv.songcong@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Đặng Mộng Điệp: Phó Chủ tịch UBND thị xã

ĐTDĐ:

0912 369 042

ĐTCQ:

0280 3862 435

Email:

Diepdm.sc@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm: Phó Chủ tịch UBND thị xã

ĐTDĐ:

0912056535

ĐTCQ:

 

Email:

 

Đ/c Nguyễn Trung Hòa: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0977405877

ĐTCQ:

 

Email:

Hoant.songcong@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Sinh Hùng: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0985073793

ĐTCQ:

 

Email:

 

Đ/c Hoàng Văn Hải: Phó Chánh văn phòng

ĐTDĐ:

0915564264

ĐTCQ:

 

Email:

Haihv.songcong@thainguyen.gov.vn

 

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường Cách Mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 238

Fax: 0280 3862 439

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn

 

 Đ/c Nguyễn Trung Hòa: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0977 405 877

ĐTCQ:

 

Email:

Hoant.sc@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Văn Hải: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0915 564 264

ĐTCQ:

0280 3662 398

Email:

haihv.sc@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Trung Kiên: Phó Chánh Văn phòng.

ĐTDĐ:

0983 807 819

ĐTCQ:

 

Email:

hoangtrungkien.sc@gmail.com 

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3862 108

Email: tuphapsongcong@gmail.com 

 

1. Đ/c Đặng Dương Thảo: Trưởng phòng Tư pháp Thành phố.

ĐTDĐ:

0979 730 731

ĐTCQ:

0280 3862 108

Email:

duongthaonc@yahoo.com 

 

 

PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 377

Fax: 0280 3862 377

Email:

 

1. Đ/c Trần Huy Hoàng: Trưởng phòng Nội vụ Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 229 511

ĐTCQ:

0280 3862 377

Email:

tranhuyhoangnv@gmail.com

2. Đ/c Dương Thị Thanh Nga: Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố.

ĐTDĐ:

0978 560 886

ĐTCQ:

0280 3762 496

Email:

duongngapnv@gmail.com

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH: XÃ HỘI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3662 858

Email:

 

1. Đ/c Nguyễn Xuân Nhân: Trưởng phòng LĐTB&XH Thành phố.

ĐTDĐ:

01256 163 888

ĐTCQ:

0280 3862 858

Email:

nguyenxuanhan38@gmail.com

2. Đ/c Dương Thị Xuân Nhung: Phó Trưởng phòng LĐTB&XH Thành phố.

ĐTDĐ:

0979 392 449

ĐTCQ:

0280 3662 564

 

 

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 512

Email: phongytesc@gmail.com    

 

1.Đ/c Trần Thị Minh Hằng: Trưởng phòng Y tế Thành phố.

ĐTDĐ:

0949 366 804

ĐTCQ:

0280 3762 512

Email:

minhhangtt.sc@thainguyen.gov.vn

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH: KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 377

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Phạm Thị Mai Khanh: Trưởng phòng TC-KH Thành phố.

ĐTDĐ:

0982 570 828

ĐTCQ:

 

Email:

 

2. Đ/c Nguyễn Thị Minh Xuân: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 468 667

ĐTCQ:

 

Email:

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 089

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Tạ Văn Hạt: Trưởng phòng Kinh tế Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 700 975

ĐTCQ:

0280 3762 454

Email:

tavanhat@gmail.com

2. Đ/c Trần Minh Tâm: Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố.

ĐTDĐ:

0984 558 441

ĐTCQ:

0280 3862 724

Email:

tamktsc@gmail.com

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư:

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Hoàng Văn Pha: Phó Trưởng phòngQLĐT Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 264 744

ĐTCQ:

0280 3509 345

Email:

phaqldtsc@gmail.com

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3762 191

Fax:

Email:

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Minh Tú: Trưởng phòng TNMT Thành phố.

ĐTDĐ:

0978 194 288

ĐTCQ:

0280 3862 489

Email:

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Dụng: Phó Trưởng phòng: Giám đốc VP Đăng ký QSDĐ.

ĐTDĐ:

0912 804 788

ĐTCQ:

 

Email:

nguyenvandung.vpdk@gmail.com

3. Đ/c Dương Ngọc Trường: Phó Giám đốc VP Đăng ký QSDĐ.

ĐTDĐ:

0987 994 158

ĐTCQ:

 

Email:

ngoctruongtnmt@gmail.com

 

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 434

Email: phongvhtt.songcong@thainguyen.gov.vn

 

1.Đ/c Nguyễn Văn Minh: Trưởng phòng VHTT Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 217 058

ĐTCQ:

0280 3862 434

Email:

phongvhtt.songcong@thainguyen.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Quang Luân: Phó Trưởng phòng VHTT Thành phố.

ĐTDĐ:

0988 367 268

ĐTCQ:

0280 3862 434

Email:

quangluan74@gmail.com

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 287

Email: phonggdsongcong@thainguyen.edu.vn

 

1.Đ/c Đoàn Đình Khang: Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố.

ĐTDĐ:

0915 209 208

ĐTCQ:

0280 3862058

Email:

khangdd.phongsc@thainguyen.edu.vn

2. Đ/c Vũ Huy Lương: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố.

ĐTDĐ:

0914 375 175

ĐTCQ:

0280 3862 287

Email:

luongvh.phongsc@thainguyen.edu.vn

3. Đ/c Lê Na: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố.

ĐTDĐ:

0982 609 109

ĐTCQ:

0280 3862 287

Email:

nal.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

 

THANH TRA THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 652 hoặc 0280 3662 720

Email: thanhtratxsc@gmail.com

 

1.Đ/c Lưu Trí Vượng: Chánh Thanh tra Thành phố.

ĐTDĐ:

0983 444 625

ĐTCQ:

0280 3862 652

Email:

vngngkh@gmail.com

2. Đ/c Trần Thị Thái Trang: Phó Chánh Thanh tra Thành phố.

ĐTDĐ:

01696 223 858

ĐTCQ:

0280 3662 720

Email:

trangthanhtra@gmail.com

 

BQL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3861 657

Fax: 0280 3662 209

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt: Giám đốc Ban QLDA Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 700 974

ĐTCQ:

0280 3861 657

Email:

nguyennguyet.sc@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai: Phó Giám đốc Ban QLDA Thành phố.

ĐTDĐ:

0988 523 587

ĐTCQ:

0280 3861 657

Email:

thanhmaiqldasc@gmail.com

 

 

BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Tổ 1, phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0988 112 262

Email: phamnguyen2508@gmail.com

 

1. Đ/c Lê Quang Tưởng: Trưởng Ban QL Trung tâm thương nghiệp Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 478 031

ĐTCQ:

0280 3862 346

 

 

Tên đơn vị:Trung tâm dạy nghề Thành phố Sông Công

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, phường Cải Đan, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3662 065

Email: thuandnsc@gmail.com

1. Đ/c Trần Văn Phi: Giám đốc Trung tâm.

ĐTDĐ:

0915 563 266

ĐTCQ:

0280 3662 065

Email:

trungtamdaynghesc@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Văn Phương: Phó Giám đốc Trung tâm.

ĐTDĐ:

0915 209 439

ĐTCQ:

0280 3662 065

Email:

phuongttdnsc@gmail.com

 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Số 295, đường Thắng Lợi, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3860 908

Fax: 0280 3662 725

 

1. Đ/c Trần Minh Tuấn: Giám đốc Trung tâm.

ĐTDĐ:

0912 454 746 hoặc 0987 45 47 46

ĐTCQ:

0280 3860 908

Email:

tranminhtuan1963@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Minh Hoàng: Phó Giám đốc.

ĐTDĐ:

0974 867 063

ĐTCQ:

0280 3860 908

Email:

minhhoangsc@gmail.com

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3662 858

Email:

 

1. Đ/c Dương Văn Hồng: Giám đốc Trung tâm Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 735 361

ĐTCQ:

 

Email:

 

2. Đ/c Đỗ Trọng Lư: Phó Giám đốc Trung tâm Thành phố.

ĐTDĐ:

0904 207 838

ĐTCQ:

 

 

 

BAN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG & GIAO THÔNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Số 295, đường Thắng Lợi, Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3812 688

 

1.Đ/c Ngọc Kiên Định: Trưởng Ban Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 007 178

ĐTCQ:

0280 3861 688

 

 

BAN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG & GIAO THÔNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3860 881

Email: tramkn@thainguyen.gov.vn

 

1. Đ/c Lê Quang Hùng: Trưởng Trạm khuyến nông Thành phố.

ĐTDĐ:

0988 301 754

ĐTCQ:

0280 3860 881

Email:

lequanghungknsc@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Huy Thanh: Phó Trưởng trạm khuyến nông Thành phố.

ĐTDĐ:

0914 548 758

ĐTCQ:

 

Email:

nguyenhuythanhknsc@gmail.com

 

 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0912 661 459

Fax:

Email:  daittthsc@gmail.com

 

1. Đ/c Dương Thị Thu Giang: Giám đốc Đài TTTH Thành phố.

ĐTDĐ:

0945 51 51 52

ĐTCQ:

0280 3509 601

Email:

giangstv@gmail.com

2. Đ/c Lê Hải NamPhó Giám đốc Đài TTTH Thành phố.

ĐTDĐ:

0912 500 033

ĐTCQ:

0280 3509 601

Email:

namstv@gmail.com

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0280 3862 437

Fax:

Email:  chicucthongkesc@gmail.com

 

1. Đ/c Ngô Thượng Phương: Chi cục Trưởng chi cục TK Thành phố.

ĐTDĐ:

0975 887 018

ĐTCQ:

0280 3862 437

Email:

ntphuongtng@gso.gov.vn

2. Đ/c Lưu Thị Lan: Phó Chi cục TK Thành phố.

ĐTDĐ:

0984 322 434

ĐTCQ:

0280 3862 437

Email:

lantk@gmail.com

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ