Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 21525396

Số người đang trực tuyến: 12672

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

B. HĐND & UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

 

Địa chỉ: Tiểu khu Thái An, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 01277690904

Fax: 0280.3874.410

Email: ubndphuluong@thainguyen.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Nguyễn Thị Mai: Chủ tịch UBND huyện

ĐTCQ:

02803874236

ĐTDĐ

0912580546

Email:

maint.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Phạm Bình Công: Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐTCQ:

02803874234

ĐTDĐ

0913529997

Email:

congpb@thainguyen.gov.vn

3. Lê Văn Quý: Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐTCQ:

02803874110

ĐTDĐ

0984089805

Email:

quylv.phuluong@thainguyen.gov.vn

II. VĂN PHÒNG HĐND & ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Vương Thị Vân: Chánh VP UBND huyện

ĐTCQ:

02803874410

ĐTDĐ

0982742977

Email:

vuongthivan@gmail.com

2. Trịnh Kim Thủy: Phó Chánh VP UBND huyện

ĐTCQ:

02803874232

ĐTDĐ

0946503409

Email:

Thuytk.phuluong@thainguyen.gov.vn

3. Hoàng Thị Hiền Hà: Phó Chánh VP UBND huyện

ĐTCQ:

02803674456

ĐTDĐ

0978661614

Email:

 

III. Phòng Nội vụ

1. Mông Chí Hồng: Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803674488

ĐTDĐ

0978390568

Email:

phongnv.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Lê Văn Chung: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803774659

ĐTDĐ

0912867399

Email:

phongnv.phuluong@thainguyen.gov.vn

IV. Phòng Tài chính - Kế hoạch

11. Nguyễn Thị Thảo: Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874037

ĐTDĐ

02803504787

Email:

Phongtckh.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Nguyên Thị Hợp: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

01685709781

Email:

Phongtckh.phuluong@thainguyen.gov.vn

3. Lê Đình Chiến: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803774900

ĐTDĐ

0912478334

Email:

Phongtckh.phuluong@thainguyen.gov.vn

V. Phòng Văn hóa - Thông tin

1. Bùi Quang Sơn: Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874436

ĐTDĐ

0912552459

Email:

phongvhtt.phuluong @thainguyen.gov.vn

2. Nguyễn Minh Hiến: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

0979164253

Email:

phongvhtt.phuluong @thainguyen.gov.vn

VI. Phòng Giáo dục - Đào tạo

1. Nguyễn Tiến Tuệ: Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803774774

ĐTDĐ

0982874415

Email:

phonggddt.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Nguyễn Đức Dũng: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803774786

ĐTDĐ

0978552888

Email:

phonggddt.phuluong@thainguyen.gov.vn

3. Nguyễn Văn Khánh: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874582

ĐTDĐ

0984031131

Email:

phonggddt.phuluong@thainguyen.gov.vn

VII. Phòng Y tế

1. Nguyễn Tuấn Trung: Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803774658

ĐTDĐ

0977677048

Email:

phongyt.phuluong@thainguyen.gov.vn

VIII. Phòng LĐTBXH

1. Hà Thị Hường: Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874943

ĐTDĐ

0977667226

Email:

phongldtbxh.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Lê Thái Hưng: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874231

ĐTDĐ

0912735737

Email:

phongldtbxh.phuluong @thainguyen.gov.vn

IX. Phòng Tư pháp

1. Đỗ Cảnh Dương: Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874132

ĐTDĐ

0987488530

Email:

phongtp.phuluong@thainguyen.gov.vn

X. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Lê Thị Thuý Nguyên: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874261

ĐTDĐ

0973828027

Email:

Phongnnptnt.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Nguyễn Khả Chung: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

0987186232

Email:

Phongnnptnt.phuluong@thainguyen.gov.vn

3. Lê Văn Trọng: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

0979774248

Email:

Phongnnptnt.phuluong@thainguyen.gov.vn

XI. Phòng KT-HT

5. Bàng Toàn Thắng: Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874414

ĐTDĐ

0984395801

Email:

phongktht.phuluong@thainguyen.gov.vn

XII. Phòng Thanh tra

1. Bùi Đức Thinh: Chánh Thanh tra huyện

ĐTCQ:

02803874374

ĐTDĐ

0986777370

Email:

phongtt.phuluong@thainguyen.gov.vn

XIII. Phòng Tái nguyên - Môi trường

1. Dương Thị Quỳnh:Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

02803874416

ĐTDĐ

0912898481

Email:

phongtnmt.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Đào T. Quỳnh Châm: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

01688969573

Email:

phongtnmt.phuluong@thainguyen.gov.vn

XIV. Phòng Dân tộc

1. Nông Quốc Hải: Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

0913349697

Email:

dantoc.phuluong@thainguyen.gov.vn

XV. Ban QLCĐAT&XD

1. Nguyễn Văn Thuyết: Giám đốc

ĐTCQ:

02803674730

ĐTDĐ

02803504517

Email:

banqldadtxd.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Trịnh Đức Thanh: Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

0986766518

Email:

banqldadtxd.phuluong@thainguyen.gov.vn

XVI. Ban BT GPMB

1. Vũ Thăng Long: Trưởng ban

ĐTCQ:

02803774162

ĐTDĐ

0915215676

Email:

bangpmb.phuluong@thainguyen.gov.vn

XVII. Trạm Khuyến nông

1. Phan Văn Tường: Trưởng trạm

ĐTCQ:

02803874579

ĐTDĐ

0982928207

Email:

tramkn.phuluong@thainguyen.gov.vn

XVIII. Đài TT-TH

1. Khuông T. Kim Nhung: Trưởng đài

ĐTCQ:

02803874139

ĐTDĐ

0985502722

Email:

daittth.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Lê Văn Hùng: Phó Trưởng đài

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

0977431977

Email:

daittth.phuluong@thainguyen.gov.vn

XIX. Trung tâm Dạy nghề

1. Trịnh Văn Tường: Giám đốc

ĐTCQ:

02803774686

ĐTDĐ

0947006978

Email:

ttdaynghe.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Nguyễn Hải Long: Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

0916504610

Email:

ttdaynghe.phuluong@thainguyen.gov.vn

XX. Trung tâm CBGDLDXH

1. Đặng Tố Quyên: Giám đốc

ĐTCQ:

02803604383

ĐTDĐ

02803604383

Email:

trungtamcbgdldxh.phuluong @thainguyen.gov.vn

XXI. Dự án 661

1. Nông Thị Viên: Giám đốc

ĐTCQ:

02803874382

ĐTDĐ

0986774471

Email:

duan661.phuluong@thainguyen.gov.vn

XXII. Dự án 661

1. Nguyễn Văn Toàn: Giám đốc

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

01652050688

Email:

vanphongdkqsdd.phuluong@thainguyen.gov.vn

2. Nguyễn Văn Thành: Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0280

ĐTDĐ

0983053063

Email:

vanphongdkqsdd.phuluong@thainguyen.gov.vn

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ