Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 41350546

Số người đang trực tuyến: 1451

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

HUYỆN UỶ PHÚ LƯƠNG

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Văn thư: 0280 3874 215

Fax: 0280 3874 446

Email: vanthu.plu@thainguyen.gov.vn;   tranthihuyen.plu@thainguyen.dcs.vn

 

Đ/c Nguyễn Thị Mai: Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912580546

ĐTCQ:

 

Email

Maint.phuluong@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Ma Văn Rục - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0913 526 359

ĐTCQ:

0280 3774 282

 Email:

mavanruc@thainguyen.dcs.vn

Đ/c Phạm Bình Công – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

ĐTDĐ:

0913529997

ĐTCQ:

 

 Email:

congpb@thainguyen.gov.vn

 Bế Văn Kính - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0982 774 292

ĐTCQ:

0280 3874 240

 Email:

bevankinh.plu@thainguyen.dcs.vn

 Trần Thị Thu Hằng – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0989 371 830

ĐTCQ:

 

 Email:

tranthithuhang.plu@thainguyen.dcs.vn

 Phan Văn Tường - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0982 928 207

ĐTCQ:

 

 Email:

 

6- Doãn Thanh Nhân - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0917 333 082

ĐTCQ:

0280 3874 468

 Email:

doanthanhnhan.plu@thainguyen.dcs.vn

7- Phạm Hữu Hoàn - Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0982 389 587

ĐTCQ:

 

Email:

phamhuuhoan@thainguyen.dcs.vn

8- Hoàng Thị Xuân - Phó Ban tổ chức Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0982 605 756

ĐTCQ:

 

Email:

hoangthixuan.plu@thainguyen.dcs.vn

9- Hoàng Duy Hưng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0979 343 789

ĐTCQ: 

0280 3504 666

Email:

hoangduyhung.plu@thainguyen.dcs.vn

10- Hoàng Ngọc Khanh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912 194 402

ĐTCQ:

 

Email:

hoangngockhanh.plu@thainguyen.dcs.vn

11- Trần Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0986 882634

ĐTCQ:

 

Email:

tranminh.plu@thainguyen.dcs.vn

12- Nguyễn Chí Tâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

ĐTDĐ:

016886640280

ĐTCQ:

 

Email:

nguyenchitam.plu@thainguyen.dcs.vn

13- Lèng Hữu Hiền - UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912 194 424

ĐTCQ: 

0280 3874  689

Email:

lenghuuhien.plu@thainguyen.dcs.vn

14- Đặng Dung Quang - Phó trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0915 459 424

ĐTCQ:

 

Email:

dangdungquang.plu@thainguyen.dcs.vn

15- Nguyễn Thị Hương - Chánh Văn phòng Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0984 344 640

ĐTCQ:

 

Email:

nguyenthihuong.plu@thainguyen.dcs.vn

16- Nguyễn Tấn Tài - Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0982 774 203

ĐTCQ:

0280 3874 444

Email:

nguyentantai.plu@thainguyen.dcs.vn

17- Lương Ngọc Vinh – Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0988 978 937

ĐTCQ:

0280 3874 447

Email:

 

18- Lương Văn Hải - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

ĐTDĐ:

0912 120 611

ĐTCQ:

0280 3874 271

Email:

 

19- Lý Thị Hoa -  Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

ĐTDĐ:

0987 609 735

ĐTCQ:

 

Email:

 

 

B. HĐND & UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

 

Địa chỉ: Tiểu khu Thái An, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 01277690904

Fax: 0280.3874.410

Email: ubndphuluong@thainguyen.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đ/c Phạm Bình Công: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

ĐTCQ:

02803874234

ĐTDĐ

0913529997

Email:

congpb@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Lê Văn Quý: Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐTCQ:

02803874110

ĐTDĐ

0984089805

Email:

quylv.phuluong@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Duy Hưng: Phó Chủ tịch

ĐTCQ:

0979343789

ĐTDĐ

 

Email:

duyhunghupl@gmail.com

Đ/c Nguyễn Tấn Tài: CVP HĐND & UBND

ĐTCQ:

0982774203

ĐTDĐ

 

Email:

taint.phuluong@thianguyen.gov.vn

Đ/c Hoàng Thị Hiền Hà: Phó Chánh VP HĐND & UBND

ĐTCQ:

0978661614

ĐTDĐ

 

Email:

hahienbtcpl@gmail.com

Đ/c Lâm Việt Phượng: Phó Chánh VP HĐND & UBND

ĐTCQ:

0984900882

ĐTDĐ

 

Email:

phuongtienganhpl@gmail.com

II. Lãnh đạo HĐND huyện

Đ/c Bùi Hồng Sơn: Chủ tịch

ĐTCQ:

0912580156

ĐTDĐ

 

Email:

buihongsonbdv@gmail.com

Đ/c Mông Chí Hồng: Phó Chủ tịch

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0978390568

Email:

mongchihongpl@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thúy Hằng: Ủy viên Thường trực

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0912873025

Email:

thuyhangtn1975@thainguyen.gov.vn

III. VĂN PHÒNG HĐND & ỦY BAN NHÂN DÂN

 Đ/c Vương Thị Vân: TP Tài chính - KH

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0982742977

Email:

vuongthivan@gmail.com

Đ/c Nguyễn Đức Dũng: TP Giáo dục và ĐT

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0978552888

Email:

dungnd.phuluong@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hà Thị Hường: TP Lao động TB và XH

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0977667226

Email:

 Huonght.phuluong@thainguyen.gov.vn

Đ/c Bùi Đức Thinh: Chánh Thanh Tra

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0986777370

Email:

thinhbd.phuluong@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Lương Đằng: TP Tư Pháp

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0912874873

Email:

dangnl.phuluong@thainguyen.gov.vn

Đ/c Bùi Quang Sơn: TP Văn hóa - TT

ĐTCQ:

0912552459

ĐTDĐ

 

Email:

Sonbq.phuluong@thainguyen.gov.vn

Đ/c Bàn Toàn Thắng: TP Kinh tế và HT

ĐTCQ:

 0984395801

ĐTDĐ

 

Email:

thangbt.phuluong@gmail.com.vn

Đ/c Lê Thị Thúy Nguyên: TP Nông nghiệp và PTNT

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0973828027

Email:

nguyenltt.phuluong@thainguyen,gov.vn

Đ/c Nguyễn Tiến Tuệ: TP Nội vụ

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0982874415

Email:

tuent.phuluong@thainguyen.gov.vn  

Đ/c Lương Văn Hải: TP Dân tộc

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ

0912120611

Email:

Haivl.phuluong@thainguyen.gov.vn  

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ