Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508221

Số người đang trực tuyến: 288

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 
 1. HUYỆN UỶ PHÚ LƯƠNG

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại Văn thư: 0280 3874 215

Fax: 0280 3874 446

Email: vanthu.plu@thainguyen.gov.vn;   tranthihuyen.plu@thainguyen.dcs.vn

 

I.      THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đ/c Nguyễn Thị Mai: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912580546

Email

Maint.phuluong@thainguyen.gov.vn

2.     Đ/c Ma Văn Rục: Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0913 526 359

ĐTCQ:

0280 3774 282

Email:

mavanruc@thainguyen.dcs.vn

3.  Đ/c Phạm Bình Công: Phó Bí thư Huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện

ĐTDĐ:

0913529997

Email:

congpb@thainguyen.gov.vn

II. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

1.  Bế Văn Kính: UV BTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0982 774 292

ĐTCQ:

0280 3874 240

Email:

bevankinh.plu@thainguyen.dcs.vn

2. Trần Thị Thu Hằng:  Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0989 371 830

Email:

tranthithuhang.plu@thainguyen.dcs.vn

3.  Mông Chí Hồng: UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0978 390 568

ĐTCQ:

 0280 3874 468

 Email:

 Hongmc.phuluong@thainguyen.gov.vn

4.      Lê Thị Thúy Nguyên: HUV, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0973 828 027

 Email:

Nguyenltt.phuluong@thainguyen.gov.vn

5.     Lê Văn Chung:  Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912 867 399

Email:

Chunglv.phuluong@thainguyen.gov.vn

6.     Doãn Thanh Nhân: UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0917 333 082

ĐTCQ:

 0280 3504 666

Email:

Doanthanhnhan.plu@thainguyen.dcs.vn

7.     Hoàng Ngọc Khanh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912 194 402

Email:

Hoangngockhanh.plu@thainguyen.dcs.vn

8.     Nguyễn Chí Tâm: HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

ĐTDĐ:

01688 664 0280

Email:

Nguyenchitam.plu@thainguyen.dcs.vn

9.     Lèng Hữu Hiền: UV BTV,  Trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912 194 424

ĐTCQ:

 0280 3874 689

Email:

Lenghuuhien.plu@thainguyen.dcs.vn

10.   Đặng Dung Quang: Phó trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0915 459 424

Email:

Đangdungquang.plu@thainguyen.dcs.vn

11.  Hoàng Thị Xuân: Phó trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0982 605 756

Email:

Hoangthixuan.plu@thainguyen.dcs.vn

12.   Hà Thị Hường: HUV, Chánh văn phòng Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0977 667 226

Email:

Huonght.phuluong@thainguyen.gov.vn

13.  Trịnh Ngọc Trà:  Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0976 898 192

Email:

Trinhngoctra.plu@thainguyen.dcs.vn

14.  Lưu Đức Hiệu: Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

ĐTDĐ:

0976 898 127

Email:

Luuduchieu.plu@thainguyen.dcs.vn

15.  Nguyễn Thị Hương: HUV, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

ĐTDĐ:

0984 344 640

Email:

 Nguyenthihuong.plu@thainguyen.dcs.vn

16. Lý Thị Hoa: Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

ĐTDĐ:

0987 609 735

Email:

 Lythihoa.plu@thainguyen.dcs.vn

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG
 2.  

Địa chỉ: Tiểu nkhu Thái An, Thịn trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0971 485 370

Fax: 0280 3874 410

Email: Ubndphuluong@thainguyen.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1.       Nguyễn Thị Mai: Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

ĐTDĐ:

0912 580 546

Email:

Maint.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1.  Lê Văn Quý: UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

ĐTDĐ:

0280 3874 110

ĐTCQ:

0984 089 805

Email:

quylv.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Mã Minh Hải: HUV, Phó Chủ tịch HĐND Huyện

ĐTDĐ:

0912 500 982

Email:

Haimm.phuluong@thainguyen.gov.vn

II. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 1. Phạm Quang Lượng: HUV, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện

ĐTDĐ:

0979 829 659

ĐTCQ:

 

Email:

phamquangluong.plu@thianguyen.dcs.vn

 1. Khuông Thị Kim Nhung: HUV, Trưởng ban kinh tế - XH HĐND huyện

ĐTDĐ:

0985 502 722

Email:

Nhungktk.phuluong@thainguyen.gov.vn

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 1. Phạm Bình Công: Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

ĐTDĐ:

0913 529 997

ĐTCQ:

0280 3874 234

Email:

Congpb@thainguyen.gov.vn

 1. Hoàng Duy Hưng: UV BTV Huyện Ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐTDĐ:

0979 343 789

Email:

Duyhunghupl@gmail.com; Hunghd.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Nguyễn Thúy Hằng: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐTDĐ:

0913 105 222

Email:

Thuyhangtn1975@gmail.gov.vn; Hangnt.phuluong@thainguyen.gov.vn

IV. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

 1. Nguyễn Tấn Tài: HUV, Chánh văn phòng UBND huyện

ĐTDĐ:

0982 774 203

Email:

Taitn.phuluong@thaiguyen.gov.vn

 1. Hoàng Thị Hiền Hà: Phó Chánh văn phòng  HĐND và UBND huyện

ĐTDĐ:

0978 661 614

Email:

Hahienbtcpl@gmail.com; Hahth.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Lâm Việt Phương: Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện

ĐTDĐ:

0984 900 882

Email:

Phuongtienganhpl@gmail.com; Phuonglv.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Vương Thị Vân: HUV,  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

ĐTDĐ:

0982 742 977

Email

Vuongthivan@gmail.com

 1. Nguyễn Đức Dũng: HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

ĐTDĐ:

0978 552 8888

Email:

Dungnd.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Phạm Hữu Hoàn:  HUV,  Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội

ĐTDĐ:

0982 389 587

Email:

Phamhuuhoan@thainguyen.dcs.vn; Hoanph.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Bùi Đức Thinh: HUV,  Chánh Thanh tra

ĐTDĐ:

0986 777 370

Email:

Thinhbd.phuluong@thainguye.gov.vn

 1. Nguyễn Lương Đằng: HUV, Trưởng Phòng tư Pháp

ĐTDĐ:

0912 874 873

Email:

Dangnl.phuluong@thainguye.gov.vn

 1. Bùi Quang Sơn: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

ĐTDĐ:

0912 552 459

Email:

Sonbq.phuluong@thainguye.gov.vn

 1. Bàng Toàn Thắng: HUV,  Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

ĐTDĐ:

0984 395 801

Email:

Thangbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Nguyễn Tiến Tuệ: HUV,  Trưởng phòng Nội vụ

ĐTDĐ:

 0982 874 415

Email:

Tuent.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Lương Văn Hải: Trưởng Phòng Dân tộc

ĐTDĐ:

0912 120 611

Email:

Haivl.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Phan Văn Tường: HUV,  Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

ĐTDĐ:

0982 928 207

Email:

Phanvantuong.plu@thainguyen.dcs.vn; Tuongpv.phuluong@thainguyen.gov.vn

 1. Dương Thị Quỳnh: HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

ĐTDĐ:

0977 028 979

Email:

Quynhdt.phuluong@Thainguyen.gov.vn

15.                  Nguyễn Quang Hưng: Trưởng Phòng Y tế

ĐTDĐ:

0989 648 289

Email:

Hungnq.phuluong@thainguyen.gov.vn

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ