Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508082

Số người đang trực tuyến: 200

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

HUYỆN UỶ VÕ NHAI

 

Trụ sở: Thị trấn Đình cả - huyện Võ nhai - tỉnh Thái nguyên

Điện thoại văn thư: 02823827213

FAX: 02823827256

 

 Đ/c Đ/c Nguyễn Văn Tiệu: Bí thư huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912274707

ĐTCQ:

 

Email:

nguyenvantieu.vnh@dcs.vn

 Đ/c Triệu Anh Duyên - Phó bí thư thường trực huyện uỷ

ĐTDĐ:

0915209070

ĐTCQ:

0280.3827216

Email:

duyenta.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c Lê Định Tấn - Chánh Văn phòng huyện uỷ

ĐTDĐ:

0912601600

ĐTCQ:

0280.3627123

Email:

tanld.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c Phạm Xuân Thái - Phó văn phòng huyện uỷ

ĐTDĐ:

0972881135

ĐTCQ:

0280.3827456

Email:

thaipx.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Hoàng Minh Hiền - Trưởng Ban tổ chức

ĐTDĐ:

0915263763

ĐTCQ:

0280.3827743

Email:

hienhm.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Triệu Đức Hùng - Phó ban tổ chức

ĐTDĐ:

0987123603

ĐTCQ:

0280.3827410

Email:

hungtd.vn@thainguyen.gov.vn

hungtd.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Vũ Thị Huệ - Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ

ĐTDĐ:

0914436470

ĐTCQ:

0280.3827252

Email:

huevt.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Nông Viết Lâm - Phó chủ nhiệm UBKT huyện uỷ

ĐTDĐ:

0977040487

ĐTCQ:

0280.3827252

Email:

lamnv.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Nịnh Văn Hào - Trưởng ban Tuyên giáo huyện uỷ

ĐTDĐ:

0915589555

ĐTCQ:

0280.3727258

Email:

haonv.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Lâm Văn Lực - Phó ban tuyên giáo huyện uỷ

ĐTDĐ:

0988722695

ĐTCQ:

0280.3827311

Email:

luclv.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Dương Văn Ngoan - Trưởng ban Dân vận

ĐTDĐ:

0915589520

ĐTCQ:

0280.3727359

Email:

ngoandv.vn@thainguyen.gov.vn

Đ/c  Ma Văn Đủ - Phó ban Dân vận

ĐTDĐ:

0946222143

ĐTCQ:

0280.3827095

Email:

dumv.vn@thainguyen.gov.vnB. HĐND VÀ UBND HUYỆN VÕ NHAI

 

Địa chỉ: phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai

Điện thoại Văn thư: 02803.827.212

Fax: 02803.827.214

Email:

 

I. Lãnh đạo HĐND và UBND huyện

 Đ/c Đ/c Dương Văn Tiến: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Chủ tịch UBND

ĐTDĐ:

0982.294.111

ĐTCQ:

0280.3.609.729

Email:

duongtien.tdtn@gmail.com

tiendv.tinhdoan@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đào Xuân Phượng: UV BTV Huyện ủy, Phó CT UBND huyện

ĐTCQ

02803827258

ĐTDĐ

0913052873

Email

phuongdx.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Văn Nương: UV BTV Huyện ủy, Phó CT UBND huyện

ĐTCQ

02803627199

ĐTDĐ

0915644667

Email

nuongnv@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Phạm Việt Tiến: Huyện ủy viên, Phó CT HĐND huyện

ĐTCQ

02803827203

ĐTDĐ

0915207323

Email

tienpv.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Bùi Thị Sen: Huyện ủy viên, Ủy viên TT HĐND huyện

ĐTCQ

02803627258

ĐTDĐ

0983228555

Email

senbt.vonhai@thainguyen.gov.vn

II. Văn phòng HĐND và UBDN huyện Võ Nhai

 Đ/c Nguyễn Đức Thịnh: Huyện ủy viên, Chánh VP HĐND & UBND

ĐTCQ

02803827738

ĐTDĐ

0915456007

Email

thinhnd.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hạc Xuân Toán: Phó chánh VP HĐND & UBND

ĐTCQ

02803827209

ĐTDĐ

0914902818

Email

toanhv.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đỗ Thị Ngọc: Phó chánh VP HĐND & UBND

ĐTCQ

02803827320

ĐTDĐ

0913363383

Email

ngocdt.vonhai@thainguyen.gov.vn

III. Phòng Nội vụ

 Đ/c Dương Văn Hào: Trưởng Phòng

ĐTCQ

02803827413

ĐTDĐ

0915604676

Email

haovd.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Triệu Tiến Văn: Phó phòng

ĐTCQ

02803727476

ĐTDĐ

0915640680

Email

vantt.vonhai@thainguyen.gov.vn

IV. Phòng Tài chính Kế hoạch

 Đ/c Trịnh Thị Tú Quyên: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803727479

ĐTDĐ

0986373474

Email

quyentq.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Lao Văn Thắng: Phó phòng

ĐTCQ

02803727326

ĐTDĐ

0912440566

Email

thangvl.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Kim Chung: Phó phòng

ĐTCQ

02803827277

ĐTDĐ

0949127968

Email

chungkh.vonhai@thainguyen.gov.vn

V. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hứa Văn Bình: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827337

ĐTDĐ

0918324771

Email

binhvh.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ngô Việt Hoa: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0912662861

Email

hoanv.voanhai@thainguyen.gov.vn

VI. Phòng NN & PTNT

 Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827400

ĐTDĐ

0975242168

Email

hungnv.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Triệu Văn Hiên: Phó phòng

ĐTCQ

02803827212

ĐTDĐ

0912111267

Email

hienvn.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Thị Mai Huyên: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0988775157

Email

huyenntm.vonhai@thainguyen.gov.vn

VII. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 Đ/c Hoàng Thị Dậu: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803727414

ĐTDĐ

0982012359

Email

dauht.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Đặng Thành Chung: Phó phòng

ĐTCQ

02803603234

ĐTDĐ

0976508555

Email

chungdt.vonhai@thainguyen.gov.vn

VIII. Phòng Y tế

 Đ/c Hà Văn Quyền: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803727477

ĐTDĐ

0912109882

Email

quyenvh.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Triệu Văn Hanh: Phó phòng

ĐTCQ

02803727456

ĐTDĐ

01275949883

Email

hanhvt.vonhai@thainguyen.gov.vn

IX. Phòng Dân tộc

Đ/c Đặng Văn Đức: Trưởng phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0916592477

Email

ducv.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Việt Hưng: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0948519665

Email

hungnv.vonhai@thainguyen.gov.vn

X. Phòng Tư Pháp

 Đ/c Bùi Văn Lợi: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827251

ĐTDĐ

0988626744

Email

loivb.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàn Văn Thảo: Phó phòng

ĐTCQ

02803827251

ĐTDĐ

0915644686

Email

thaoht.vonhai@thainguyen.gov.vn

XI. Phòng Giáo dục và Đào Tạo

 Đ/c Hoàng Văn Chấn: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827437

ĐTDĐ

0912710910

Email

chanvh.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Ma Văn Son: Phó phòng

ĐTCQ

02803827275

ĐTDĐ

0914401896

Email

sonmv.vonhai@thainguyen.gov.vn

XII. Phòng Tài Nguyên và Môi trường

 Đ/c Nguyễn Thị Lan: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827415

ĐTDĐ

0912062535

Email

lannt.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Chu Thế Minh: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0915528924

Email

minhct.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Hồng Sơn: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0915644557

Email

sonnh.vonhai@thainguyen.gov.vn

XIII. Phòng Văn hóa - Thông tin

 Đ/c Trần Đức Tịch: Trưởng phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0982776144

Email

tichnd.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Ma Tiến Chiển: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0915804050

Email

chientm.vonhai@thainguyen.gov.vn

XIV. Thanh tra huyện

 Đ/c Nguyễn Anh Thống: Chánh thanh tra

ĐTCQ

02803827408

ĐTDĐ

0915640680

Email

thongna.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Hồng Quân: Phó chánh thanh tra

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0979827455

Email

quannh.vonhai@thainguyen.gov.vn

 

 

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ