Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 1028052

Số người đang trực tuyến: 214

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

HUYỆN ỦY HUYỆN VÕ NHAI

 

Trụ sở:  Xóm Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại Văn thư: 0208 3 8827 213

Số Fax: 0208 3820 256

Email:  

 

HUYỆN ỦY HUYỆN VÕ NHAI

Đ/c: Nguyễn Văn Tiệu: Phó Bí thư Huyện ủy

ĐTDĐ:

0912 274 707

ĐTCQ:

 0208 3 827 215

Đ/c: Hoàng Minh Hiền:  Phó Bí thư TT

ĐTDĐ:

0915 263 763

ĐTCQ:

0208 3 827 743

Đ/c: Nông Minh Tuấn: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0976 041 054

ĐTCQ:

0208 3 626 123

Email:

Minhtuan.vphu@gmail.com

Đ/c: Trần Trọng Ba: Phó Chánh văn phòng  

ĐTDĐ:

0918 336 044

ĐTCQ:

 0208 3827 456

Email:

Tranba.vphu@gmail.com

Đ/c: Vũ Thị Huệ: Trưởng Ban tổ chức

ĐTDĐ:

0914 436 470

ĐTCQ:

0208 3827 743

Email:

Vuhuehuvn@gmail.com

Đ/c: Vũ Thị Minh Phương: Phó Trưởng ban Tổ chức

ĐTDĐ:

 0914 436 470

ĐTCQ:

 

Email:

Minhphuong17btc@gmail.com

Đ/c: Đặng Thành Chung: Phó Trưởng ban Tổ chức

ĐTDĐ:

0976 508 555

ĐTCQ:

 

Email:

Chungbtc2016@gmail.com

Đ/c: Lê Định Tấn: Trưởng ban Tuyên giáo

ĐTDĐ:

0912 601 600

ĐTCQ:

0208 3727 359

Email:

Letanhuvn@gmail.com

Đ/c: Ma Thị Bích Nguyệt:  Phó Trưởng ban Tuyên giáo

ĐTDĐ:

0915 644 665

ĐTCQ:

0208 3827 311

Email:

mathibichnguyet@gmail.com

Đ/c: Hà Văn Quang: Trưởng ban Dân vận

ĐTDĐ:

0988 826 673

ĐTCQ:

0208 3727 359

Email:

Quangnhanvonhai@gmail.com

Đ/c: Ma Văn Đủ: Phó Trưởng ban Dân vận

ĐTDĐ:

0946 222 143

ĐTCQ:

0208 3827 095

Email:

Dudanvan@gmail.com

Đ/c: Hoàng Văn Chấn: Phó Trưởng ban Dân vận

ĐTDĐ:

0912 710 910

Đ/c: Dương Văn Ngoan: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  

ĐTDĐ:

0915 589 520

ĐTCQ:

0208 3727 257

Email:

Duongvanngoan.vn@gmail.com

Đ/c: Nông Viết Lâm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  

ĐTDĐ:

0977 040 487

Đ/c: Lương Thu Trang: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  

ĐTDĐ:

0985 172  272

Email:

Thutrang111288@gmail.com

 

B. HĐND VÀ UBND HUYỆN VÕ NHAI

 

Địa chỉ: phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai

Điện thoại Văn thư: 02803.827.212

Fax: 02803.827.214

Email:

 

I. Lãnh đạo HĐND và UBND huyện

 Đ/c Đ/c Dương Văn Tiến: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Chủ tịch UBND

ĐTDĐ:

0982.294.111

ĐTCQ:

0280.3.609.729

Email:

duongtien.tdtn@gmail.com

tiendv.tinhdoan@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đào Xuân Phượng: UV BTV Huyện ủy, Phó CT UBND huyện

ĐTCQ

02803827258

ĐTDĐ

0913052873

Email

phuongdx.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Văn Nương: UV BTV Huyện ủy, Phó CT UBND huyện

ĐTCQ

02803627199

ĐTDĐ

0915644667

Email

nuongnv@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Phạm Việt Tiến: Huyện ủy viên, Phó CT HĐND huyện

ĐTCQ

02803827203

ĐTDĐ

0915207323

Email

tienpv.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Bùi Thị Sen: Huyện ủy viên, Ủy viên TT HĐND huyện

ĐTCQ

02803627258

ĐTDĐ

0983228555

Email

senbt.vonhai@thainguyen.gov.vn

II. Văn phòng HĐND và UBDN huyện Võ Nhai

 Đ/c Nguyễn Đức Thịnh: Huyện ủy viên, Chánh VP HĐND & UBND

ĐTCQ

02803827738

ĐTDĐ

0915456007

Email

thinhnd.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Hạc Xuân Toán: Phó chánh VP HĐND & UBND

ĐTCQ

02803827209

ĐTDĐ

0914902818

Email

toanhv.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đỗ Thị Ngọc: Phó chánh VP HĐND & UBND

ĐTCQ

02803827320

ĐTDĐ

0913363383

Email

ngocdt.vonhai@thainguyen.gov.vn

III. Phòng Nội vụ

 Đ/c Dương Văn Hào: Trưởng Phòng

ĐTCQ

02803827413

ĐTDĐ

0915604676

Email

haovd.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Triệu Tiến Văn: Phó phòng

ĐTCQ

02803727476

ĐTDĐ

0915640680

Email

vantt.vonhai@thainguyen.gov.vn

IV. Phòng Tài chính Kế hoạch

 Đ/c Trịnh Thị Tú Quyên: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803727479

ĐTDĐ

0986373474

Email

quyentq.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Lao Văn Thắng: Phó phòng

ĐTCQ

02803727326

ĐTDĐ

0912440566

Email

thangvl.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàng Kim Chung: Phó phòng

ĐTCQ

02803827277

ĐTDĐ

0949127968

Email

chungkh.vonhai@thainguyen.gov.vn

V. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hứa Văn Bình: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827337

ĐTDĐ

0918324771

Email

binhvh.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ngô Việt Hoa: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0912662861

Email

hoanv.voanhai@thainguyen.gov.vn

VI. Phòng NN & PTNT

 Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827400

ĐTDĐ

0975242168

Email

hungnv.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Triệu Văn Hiên: Phó phòng

ĐTCQ

02803827212

ĐTDĐ

0912111267

Email

hienvn.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Thị Mai Huyên: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0988775157

Email

huyenntm.vonhai@thainguyen.gov.vn

VII. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 Đ/c Hoàng Thị Dậu: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803727414

ĐTDĐ

0982012359

Email

dauht.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Đặng Thành Chung: Phó phòng

ĐTCQ

02803603234

ĐTDĐ

0976508555

Email

chungdt.vonhai@thainguyen.gov.vn

VIII. Phòng Y tế

 Đ/c Hà Văn Quyền: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803727477

ĐTDĐ

0912109882

Email

quyenvh.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Triệu Văn Hanh: Phó phòng

ĐTCQ

02803727456

ĐTDĐ

01275949883

Email

hanhvt.vonhai@thainguyen.gov.vn

IX. Phòng Dân tộc

Đ/c Đặng Văn Đức: Trưởng phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0916592477

Email

ducv.vonhai@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Việt Hưng: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0948519665

Email

hungnv.vonhai@thainguyen.gov.vn

X. Phòng Tư Pháp

 Đ/c Bùi Văn Lợi: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827251

ĐTDĐ

0988626744

Email

loivb.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Hoàn Văn Thảo: Phó phòng

ĐTCQ

02803827251

ĐTDĐ

0915644686

Email

thaoht.vonhai@thainguyen.gov.vn

XI. Phòng Giáo dục và Đào Tạo

 Đ/c Hoàng Văn Chấn: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827437

ĐTDĐ

0912710910

Email

chanvh.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Ma Văn Son: Phó phòng

ĐTCQ

02803827275

ĐTDĐ

0914401896

Email

sonmv.vonhai@thainguyen.gov.vn

XII. Phòng Tài Nguyên và Môi trường

 Đ/c Nguyễn Thị Lan: Trưởng phòng

ĐTCQ

02803827415

ĐTDĐ

0912062535

Email

lannt.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Chu Thế Minh: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0915528924

Email

minhct.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Hồng Sơn: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0915644557

Email

sonnh.vonhai@thainguyen.gov.vn

XIII. Phòng Văn hóa - Thông tin

 Đ/c Trần Đức Tịch: Trưởng phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0982776144

Email

tichnd.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Ma Tiến Chiển: Phó phòng

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0915804050

Email

chientm.vonhai@thainguyen.gov.vn

XIV. Thanh tra huyện

 Đ/c Nguyễn Anh Thống: Chánh thanh tra

ĐTCQ

02803827408

ĐTDĐ

0915640680

Email

thongna.vonhai@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Hồng Quân: Phó chánh thanh tra

ĐTCQ

 

ĐTDĐ

0979827455

Email

quannh.vonhai@thainguyen.gov.vn

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ