Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 35159116

Số người đang trực tuyến: 1166

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

I. HUYỆN ỦY (CHƯA CUNG CẤP THÔNG TIN)


HĐND VÀ UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

Trụ sở: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại Văn thư: 0280. 3867.205

Số Fax: 0280. 3867.205

Email: ubndphubinh@thainguyen.gov.vn   

 

I. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1: Đ/c Vũ Đức Đài: Chủ tịch HĐND

ĐTDĐ:

0915.214.646

ĐTCQ:

0280. 3.767.264

Email:

 

2: Đ/c Thái Quang Hải: PCT HĐND

ĐTDĐ:

0912.512.092

ĐTCQ:

0280. 3.867.247

Email:

 

II. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1: Đ/c Hoàng Thanh Giao: Chủ tịch UBND

ĐTDĐ:

0912.867.553

ĐTCQ:

0280. 3.867.248

Email:

 

2: Đ/c Hà Thị Nhàn: Phó Chủ tịch Thường trực UBND

ĐTDĐ:

0988.167.928

ĐTCQ:

 

Email:

 

3: Đ/c Hồ Việt Giang: Phó Chủ tịch UBND

ĐTDĐ:

0988.058.167

ĐTCQ:

 

Email:

 

III. PHÒNG TÀI CHÍNH

1: Đ/c Dương Minh Tuấn: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.735.711

ĐTCQ:

0280. 3.867.296

Email:

 

Email:

 

2: Đ/c Dương Thị Thoa: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0987.141.274

ĐTCQ:

0280. 3.567.399

Email:

 

IV. PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

1: Đ/c Dương Thanh Nhị: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.489.728

ĐTCQ:

0280. 3.867.261

Email:

 

2: Đ/c Dương Ngọc Tuyên: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0979.581.254

ĐTCQ:

 

Email:

 

3: Đ/c Phùng Văn Xuyên: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0985.213.455

ĐTCQ:

 

Email:

Phungxuyen.tnmt@gmail.com

V. PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

1: Đ/c Dương Văn Hoà: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0982.983.381

ĐTCQ:

 

Email:

 

2: Đ/c Dương Văn Binh: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0979.756.090

ĐTCQ:

0280. 2.216.654

Email:

 

VI. PHÒNG TƯ PHÁP

1: Đ/c Phạm Văn Dũng: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0983 867 843

ĐTCQ:

 

Email:

phamvandungpbtn@gmail.com

1: Đ/c Dương Hương Giang: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0917 772 185

ĐTCQ:

 

Email:

Giangbtcpbtn@gmail.com

VII. PHÒNG Y TẾ

1: Đ/c Dương Quang Tuấn: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0915.974.393

ĐTCQ:

0280. 2.244.837

Email:

 

VIII. PHÒNG NỘI VỤ

1: Đ/c Kiều Thị Thao: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0914.300.373

ĐTCQ:

 

Email:

 

2: Đ/c Dương Thị Hồng: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

01689.991.557

ĐTCQ:

0280. 3.667.060

Email:

Duonnghongphubinh@gmail.com

IX. THANH TRA HUYỆN

1: Đ/c Dương Đình Đức: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0982.302.787

ĐTCQ:

0280. 3.873.284

Email:

 

2: Đ/c Nguyễn Văn Thịnh: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912 501 930

ĐTCQ:

 

Email:

Thinhphubinh@gmail.com

X. PHÒNG DÂN TỘC

2: Đ/c Nguyễn Văn Hoà: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0986.231.147

ĐTCQ:

 

Email:

 

2: Đ/c Đào Văn Trung: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0973 720 785

ĐTCQ:

 

Email:

daovantrungtc@gmail.com

XI. VĂN HÓA THÔNG TIN

1: Đ/c Dương Quang Xuân: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0982.860.240

ĐTCQ:

0280. 3.867.212

Email:

 

2: Đ/c Đàm Thế Hà: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0985.610.279

ĐTCQ:

 

Email:

damthehapbtn@gmail.com

3: Đ/c Dương Văn Ký: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0936.951.579

ĐTCQ:

0280. 2.466.004

Email:

 

XII. PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH

1: Đ/c Trần Đức Minh: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.478.061

ĐTCQ:

0280. 3.507.308

Email:

 

2: Đ/c Nguyễn Đức Giang: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0976.898.255

ĐTCQ:

0280. 3.867.583

Email:

 

XIII. PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

1: Đ/c Lê Xuân Bẩy: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0982 456 610

ĐTCQ:

 

Email:

 

2: Đ/c Phạm Đăng Ninh: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0983.028.985

ĐTCQ:

0280. 3.867.220

Email:

Ninhnnpb@gmail.com

2: Đ/c Nguyễn Thị Huyền: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

01258 909 907

ĐTCQ:

 

Email:

huyennnpb@gmail.com

XIV. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1: Đ/c Ngô Tiến Sinh: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0916.137.236

ĐTCQ:

 

Email:

Sinhnt.pgdpb@gmail.com

2: Đ/c Nguyễn Thị Kim Nga: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0916.137.236

ĐTCQ:

0280.

Email:

Tccb.phongpb@gmail.com

3: Đ/c Nguyễn Văn Toán: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0973  763 666

ĐTCQ:

 

Email:

toanhtcs@gmail.com

XV. VĂN PHÒNG HĐND & UBND

1: Đ/c Nguyễn Thanh Tú: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0982 014 277

ĐTCQ:

 

Email:

 

2: Đ/c Nguyễn Đắc Vinh: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0982 767 964

ĐTCQ:

 

Email:

Nguyendacvinhpb@gmail.com

3: Đ/c Phạm Thị Loan: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

01666 160 594

ĐTCQ:

 

Email:

phamloanvppb@gmail.com

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ