Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 24770229

Số người đang trực tuyến: 143

 
 
 
 
 
 
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CẤP HUYỆN
 

I. HUYỆN ỦY (CHƯA CUNG CẤP THÔNG TIN)


II. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND 

(CHƯA CUNG CẤP THÔNG TIN CẬP NHẬT)

Tên Cơ quan: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại Văn thư: 0280. 3867.205

Số Fax: 0280. 3867.205

Email: ubndphubinh@thai nguyen.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1- Đ/c Vũ Đức Đài: Chủ tịch HĐND

ĐTDĐ:

0915.214.646

ĐTCQ:

0280. 3.767.264

2- Đ/c Thái Quang Hải: PCT HĐND

ĐTDĐ:

0912.512.092

ĐTCQ:

0280. 3.867.247

3- Đ/c Dương Tuấn Hiếu: Uỷ viên TT HĐND

ĐTDĐ:

0979.914.919

ĐTCQ:

0280. 3.767.274

II. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1- Đ/c Đinh Hồng Thanh: Chủ tịch UBND

ĐTDĐ:

0912.895.849

ĐTCQ:

0280. 3.867.236

2- Đ/c Hoàng Thanh Giao: Phó CT UBND

ĐTDĐ:

0912.867.553

ĐTCQ:

0280. 3.867.248

3- Đ/c Nguyễn Ngô Quyết: Phó CT UBND

ĐTDĐ:

01237.030.303

ĐTCQ:

0280. 3.767.826

III. PHÒNG TÀI CHÍNH

1- Đ/c Dương Minh Tuấn: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.735.711

ĐTCQ:

0280. 3.867.296

2- Đ/c Đồng Huy Sơn : Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.640.308

ĐTCQ:

0280. 3.867.465

3- Đ/c Dương Thị Thoa: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0987.141.274

ĐTCQ:

0280. 3.567.399

IV. PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

1- Đ/c Dương Thanh Nhị: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.489.728

ĐTCQ:

0280. 3.867.261

2- Đ/c Nguyễn Thị Hoa: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0914.758.444

ĐTCQ:

0280. 3.667.604

V. PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

1- Đ/c Dương Văn Hưng: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.961.637

ĐTCQ:

0280. 3.867.225

2- Đ/c Dương Văn Binh: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0979.756.090

ĐTCQ:

0280. 2.216.654

3- Đ/c Nguyễn Quốc Trường: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.433.499

ĐTCQ:

0280.

VI. PHÒNG TƯ PHÁP

1- Đ/c Đỗ Quảng: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0985.419.113

ĐTCQ:

0280. 3.867.076

VII. PHÒNG Y TẾ

1- Đ/c Dương Quang Tuấn: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0915.974.393

ĐTCQ:

0280. 2.244.837

VIII. PHÒNG NỘI VỤ

1- Đ/c Dương Viết Dũng: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0987.524.333

ĐTCQ:

0280. 3.867.213

2- Đ/c Dương Thị Hồng: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

01689.991.557

ĐTCQ:

0280. 3.667.060

IX. THANH TRA HUYỆN

1- Đ/c Dương Đình Đức: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0982.302.787

ĐTCQ:

0280. 3.873.284

2- Đ/c Nguyễn Trường Sinh: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0978.217.184

ĐTCQ:

0280. 3.867.670

X. PHÒNG DÂN TỘC

1- Đ/c Đồng Văn Nên: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0982.599.317

ĐTCQ:

0280. 3.567.699

2- Đ/c Nguyễn Văn Hoà: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0986.231.147

ĐTCQ:

0280.

XI. VĂN HÓA THÔNG TIN

1- Đ/c Dương Quang Xuân: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0982.860.240

ĐTCQ:

0280. 3.867.212

2- Đ/c Hoàng Văn Cường: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

01666.409.676

ĐTCQ:

0280. 2.466.005

3- Đ/c Dương Văn Ký: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0936.951.579

ĐTCQ:

0280. 2.466.004

XII. PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH

1- Đ/c Trần Đức Minh: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0912.478.061

ĐTCQ:

0280. 3.507.308

2- Đ/c Nguyễn Đức Giang: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0976.898.255

ĐTCQ:

0280. 3.867.583

3- Đ/c Phạm Minh Tân: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0982.867.046

ĐTCQ:

0280. 3.507.309

XIII. PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

1- Đ/c Phạm Văn Oanh: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0988.599.707

ĐTCQ:

0280. 3.867.220

2- Đ/c Phạm Đăng Ninh: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0983.028.985

ĐTCQ:

0280. 3.867.220

XIV. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1- Đ/c Dương Minh Thắng: Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0976.178.179

ĐTCQ:

0280. 3.667.274

2- Đ/c Nguyễn Thị Kiến: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0983.708.951

ĐTCQ:

0280.

3- Đ/c Ngô Tiến Sinh: Phó Trưởng phòng

ĐTDĐ:

0916.137.236

ĐTCQ:

0280.

XV. VĂN PHÒNG HĐND & UBND

1- Đ/c Kiều Thị Thao: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0914.300.373

ĐTCQ:

0280. 3.867.297

2- Đ/c Dương Thanh Tùng: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912.739.019

ĐTCQ:

0280. 3.867.200

3- Đ/c Dương Văn Hoà: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0982.983.381

ĐTCQ:

0280. 3.567.768

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ