Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 1028037

Số người đang trực tuyến: 199

 
 
 
 
 
 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại       : 0208.3.275.999

Fax                  : 0208.3.490.866

Email              : truongdhnl@tuaf.edu.vn

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Trần Văn Điền: Hiệu trưởng

ĐTDD:                0912.151.016        

Email:                  tranvandien@tuaf.edu.vn

2. Nguyễn Thế Hùng: Hiệu phó

ĐTDD:                0912.415.152        

Email:                  nguyenthehung@tuaf.edu.vn

3. Nguyễn Ngọc Nông: Hiệu phó

ĐTDD:                0983.640.215        

Email:                  nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

4. Trần Văn Phùng: Hiệu phó, Viện trưởng

ĐTDD:                0912.249.218

Email:                  tranvanphung@tuaf.edu.vn

5. Trần Huê Viên: Hiệu phó

ĐTDD:                             0912.130.444   

ĐTCQ:

Email:                  tranhuevien@tuaf.edu.vn

6. Nguyễn Chí Hiểu: Trưởng phòng HCTC

ĐTDD:                             0983.640.119   

ĐTCQ:                              6.275.999

Email:                  nguyenchihieu@tuaf.edu.vn

7. Nguyễn Thị Ngân: Phó Trưởng phòng HCTC

ĐTDD:                             0915.217.020  

ĐTCQ:                              6.275.999

Email:                  nguyenthingan@tuaf.edu.vn

8. Nguyễn Quý Ly: Phó Trưởng phòng HCTC

ĐTDD:                             0913.043.819  

ĐTCQ:                              6.285.020

Email:                  nguyenquyly@tuaf.edu.vn

9. Đinh Ngọc Lan: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

ĐTDD:                             0914.389.928  

ĐTCQ:                              6.285.012

Email:                  dinhngoclan@tuaf.edu.vn

10. Trần Thị Dự: KT Trưởng

ĐTDD:                             0983.856.925  

ĐTCQ:                              6.285.012

Email:                  tranthidu@tuaf.edu.vn

11. Lê Sỹ Trung: Trưởng phòng Đào tạo

ĐTDD:                             0912.150.620  

ĐTCQ:                             

Email:                  lesytrungtuaf@tuaf.edu.vn

12. Đào Thanh Vân: Phó Trưởng phòng Đào tạo (sau Đại học)

ĐTDD:                             0912.039.940  

ĐTCQ:                              3852.925

Email:                  daothanhvan@tuaf.edu.vn

13. Nguyễn Văn Thái: Phó Trưởng phòng Đào tạo (sau Đại học)

ĐTDD:                             0912.003.793  

ĐTCQ:                              3852.925

Email:                  nguyenvanthai@tuaf.edu.vn

14. Nguyễn Thúy Hà: Phó Trưởng phòng Đào tạo (Đại học)

ĐTDD:                             0912.973.729  

ĐTCQ:                              6285.014

Email:                  nguyenthuyha@tuaf.edu.vn

15. Lê Văn Thơ: Phó Trưởng phòng Đào tạo (Đại học)

ĐTDD:                             0912.003.756  

ĐTCQ:                              6285.013

Email:                  levantho@tuaf.edu.vn

16. Nguyễn Quang Tính: Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên

ĐTDD:                             0916.245.995  

ĐTCQ:                              6285.023

Email:                  nguyenquangtinh@tuaf.edu.vn

17. Đỗ Quốc Tuấn: Phó Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên

ĐTDD:                             0912.500.027 & 0963.250.027  

ĐTCQ:                              6285.025

Email:                  doquoctuan@tuaf.edu.vn

18. Lê Quốc Tuấn: Phó Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên

ĐTDD:                             0962.632.983 & 0904.979.297  

ĐTCQ:                             

Email:                  lequoctuan@tuaf.edu.vn

19. Đặng Thái Phương: Phó Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên

ĐTDD:                             0977.249.562  

ĐTCQ:                              3852.924

Email:                  dangthaicuong@tuaf.edu.vn

20. Nguyễn Hữu Thọ: Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế

ĐTDD:                             0912.530.872  

ĐTCQ:                             

Email:                  nguyenhuutho@tuaf.edu.vn

21. Lê Minh: Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế

ĐTDD:                             0989.537.442  

ĐTCQ:                              6285.017

Email:                  leminh@tuaf.edu.vn

22. Phạm Bằng Phương: Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế

ĐTDD:                             0987.809.070  

ĐTCQ:                              6285.027

Email:                  phambangphuong@tuaf.edu.vn

23. Nguyễn Hưng Quang: Trưởng phòng Quản trị phục vụ

ĐTDD:                             0985.588.164  

ĐTCQ:                              6285.010

Email:                  nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

24. Vũ Thị Quý: Phó Trưởng phòng Quản trị phục vụ

ĐTDD:                             0948.857.655  

ĐTCQ:                              6285.010

Email:                  vuthiquy@tuaf.edu.vn

25. Nguyễn Thanh Hiếu: Phó Trưởng phòng Quản trị phục vụ

ĐTDD:                             0979.001.818  

ĐTCQ:                              6285.010

Email:                  nguyenthanhhieu@tuaf.edu.vn

26. Nguyễn Đức Thạnh: Trưởng phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục

ĐTDD:                             0989.153.954  

ĐTCQ:                              6285.024

Email:                 nguyenducthanh@tuaf.edu.vn

27. Lê Minh Toàn: Phó Trưởng phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục

ĐTDD:                             0912.551.563  

ĐTCQ:                              6285.024

Email:                 leminhtoan@tuaf.edu.vn

28. Trần Thị Thanh Tâm: Phó Trưởng phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục

ĐTDD:                             0984.674.707  

ĐTCQ:                              6285.024

Email:                 tranthithanhtam@tuaf.edu.vn

29. Đặng Xuân Bình: Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

ĐTDD:                             0982.970.929  

ĐTCQ:                              6285.011

Email:                 dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

30. Vương Vân Huyền: Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

ĐTDD:                             0983.309.598  

ĐTCQ:                              6285.011

Email:                 vuongvanhuyen@tuaf.edu.vn

31. Dương Thế Phùng: Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

ĐTDD:                             0912.552.400  

ĐTCQ:                              6285.011

Email:                 duongthephung@tuaf.edu.vn

32. Trần Văn Phùng: Viện trưởng viện Khoa học Sự sống

ĐTDD:                             0912.249.218  

ĐTCQ:                              3753.032

Email:                 tranvanphung@tuaf.edu.vn

33. Lê Sỹ Lợi: Phó Viện trưởng viện Khoa học Sự sống

ĐTDD:                             0912.551.516  

ĐTCQ:                              3753.032

Email:                 lesyloi@tuaf.edu.vn

34. Đặng Xuân Bình: Chủ tịch Công đoàn

ĐTDD:                             0982.970.929  

ĐTCQ:                              6285.011

Email:                 dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

35. Trần Trung Kiên: Phó Chủ tịch Công đoàn

ĐTDD:                             0913.339.208  

ĐTCQ:                             

Email:                 trantrungkien@tuaf.edu.vn

36. Nguyễn Hữu Thọ: Phó Chủ tịch Công đoàn

ĐTDD:                             0912.530.872  

ĐTCQ:                             

Email:                 nguyenhuutho@tuaf.edu.vn

37. Bùi Đình Lãm: Bí thư ĐTN

ĐTDD:                             0912.530.872  

ĐTCQ:                              6285.021

Email:                 buidinhlam@tuaf.edu.vn

38. Dương Xuân Lâm: Phó Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội sinh viên

ĐTDD:                             0912.424.798  

ĐTCQ:                              6285.021

Email:                 duongxuanlam@tuaf.edu.vn

39. Trần Hải Đăng: Phó Bí thư ĐTN

ĐTDD:                             0988.398.299  

ĐTCQ:                              6285.021

Email:               

40. Bùi Minh Tuấn: Phó Chủ tịch Hội sinh viên

ĐTDD:                             0988.231.555  

ĐTCQ:                              6285.021

Email:               buiminhtuan@tuaf.edu.vn

41. Đàm Quang Tuấn: Phó Chủ tịch Hội sinh viên

ĐTDD:                             01699.809.444  

ĐTCQ:                              6285.021

Email:               tuanteotopls52@gmail.com

42. Nguyễn Viết Hưng: Trưởng khoa Nông học

ĐTDD:                             0912.386.574  

ĐTCQ:                              3851.379

Email:               nguyenviethung@tuaf.edu.vn

43. Nguyễn Thị Lân: Phó Trưởng khoa Nông học

ĐTDD:                             0914.659.128  

ĐTCQ:                              3851.379

Email:               nguyenthilan@tuaf.edu.vn

44. Lưu Thị Xuyến: Phó Trưởng khoa Nông học

ĐTDD:                             0912.551.528  

ĐTCQ:                              3851.379

Email:               luuthixuyen@tuaf.edu.vn

45. Phan Thị Hồng Phúc: Trưởng khoa Chăn nuôi thú ý

ĐTDD:                             0988.706.238  

ĐTCQ:                              3851.426

Email:               phanthihongphuc@tuaf.edu.vn

46. Hà Văn Doanh: Phó Trưởng khoa Chăn nuôi thú ý

ĐTDD:                             0912.004.570  

ĐTCQ:                              3851.426

Email:               havandoanh@tuaf.edu.vn

47. Nguyễn Thị Thúy Mỵ: Phó Trưởng khoa Chăn nuôi thú ý

ĐTDD:                             0977.008.369  

ĐTCQ:                              3851.426

Email:               nguyenthithuymy@tuaf.edu.vn

48. Hà Thị Hảo: Phó Trưởng khoa Chăn nuôi thú ý

ĐTDD:                             0915.214.747  

ĐTCQ:                              3851.426

Email:               hathihao@tuaf.edu.vn

49. Nguyễn Thị Dung: Trưởng khoa Cơ bản

ĐTDD:                             

ĐTCQ:                             3654.817

Email:               nguyenthidung@tuaf.edu.vn

50. Lèng Thị Lan: Phó Trưởng khoa Cơ bản

ĐTDD:                       0989.142.696      

ĐTCQ:                            

Email:               lengthilan@tuaf.edu.vn

51. Lành Thị Ngọc: Phó Trưởng khoa Cơ bản

ĐTDD:                       0916.642.222      

ĐTCQ:                            

Email:               lanhthingoc@tuaf.edu.vn

52. Dương Văn Sơn: Trưởng khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

ĐTDD:                       0912.349.765      

ĐTCQ:                             3759.761

Email:               duongvanson@tuaf.edu.vn

53. Hà Quang Trung: Phó Trưởng khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

ĐTDD:                       0963.640.154      

ĐTCQ:                            

Email:               haquangtrung@tuaf.edu.vn

54. Cù Ngọc Bắc: Phó Trưởng khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

ĐTDD:                       0983758.762      

ĐTCQ:                            

Email:               cungocbac@tuaf.edu.vn

55. Trần Quốc Hưng: Trưởng khoa Lâm nghiệp

ĐTDD:                       0912.450.173      

ĐTCQ:                            

Email:               tranquochung@tuaf.edu.vn

56. Hồ Ngọc Sơn: Phó Trưởng khoa Lâm nghiệp

ĐTDD:                       0976.501.716      

ĐTCQ:                            

Email:               hongocson@tuaf.edu.vn

57. Nguyễn Văn Mạn: Phó Trưởng khoa Lâm nghiệp

ĐTDD:                       0912.530.923      

ĐTCQ:                            

Email:               nguyenvanmano@tuaf.edu.vn

58. Đặng Kim Tuyến: Phó Trưởng khoa Lâm nghiệp

ĐTDD:                       0984.287.719      

ĐTCQ:                            

Email:               dangkimtuyen@tuaf.edu.vn

59. Đỗ Thị Lan: Trưởng khoa Môi trường

ĐTDD:                       0983.640.105

ĐTCQ:                            

Email:               dothilan@tuaf.edu.vn

60. Dư Ngọc Thành: Phó Trưởng khoa Môi trường

ĐTDD:                       0912.805.166

ĐTCQ:                            

Email:               dungocthanh@tuaf.edu.vn

61. Nguyễn Thanh Hải: Phó Trưởng khoa Môi trường

ĐTDD:                       0983.090.796

ĐTCQ:                            

Email:               nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

62. Vũ Thị Thanh Thủy: Trưởng khoa Quản lý tài nguyên

ĐTDD:                       0915.590.066

ĐTCQ:                             3753.035

Email:               vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

63. Phan Đình Binh: Phó Trưởng khoa Quản lý tài nguyên

ĐTDD:                       0984.941.626

ĐTCQ:                             3753.035

Email:               phandinhbinh@tuaf.edu.vn

64. Nguyễn Thị Lợi: Phó Trưởng khoa Quản lý tài nguyên

ĐTDD:                       0915.212.968

ĐTCQ:                             3753.035

Email:               nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

65. Trương Thành Nam: Phó Trưởng khoa Quản lý tài nguyên

ĐTDD:                       0986.767.535

ĐTCQ:                             3753.035

Email:               truongthanhnam@tuaf.edu.vn

66. Nguyễn Văn Duy: Trưởng khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm

ĐTDD:                       0915.384.836

ĐTCQ:                            

Email:               nguyenvanduy@tuaf.edu.vn

67. Trần Văn Chí: Phó Trưởng khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm

ĐTDD:                       0965.051.219

ĐTCQ:                            

Email:               tranvanchi@tuaf.edu.vn

68. Dương Văn Cường: Phó Trưởng khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm

ĐTDD:                       0913.804.003

ĐTCQ:                            

Email:               duongvancuong@tuaf.edu.vn

69. Lương Hùng Tiến: Phó Trưởng khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm

ĐTDD:                       0917.343.027

ĐTCQ:                             

Email:               luonghungtien@tuaf.edu.vn

70. Phan Thị Thu Hằng: Giám đốc Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội

ĐTDD:                       0912.430.378

ĐTCQ:                             3852.883

Email:               phanthithuhang@tuaf.edu.vn

71. Trần Trung Kiên: Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội

ĐTDD:                       0913.339.208

ĐTCQ:                             3852.883

Email:               trantrungkien@tuaf.edu.vn

72. Đàm Xuân Vận: Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học ứng dụng

ĐTDD:                       0982.166.696

ĐTCQ:                             3653.188

Email:               damxuanvan@tuaf.edu.vn

73. Nguyễn Hải Bằng: Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học ứng dụng

ĐTDD:                       0989.739.239

ĐTCQ:                             3654.977

Email:               haibang@tuaf.edu.vn

74. Vũ Văn Thông: Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiên cứu & Phát triển thủy sản vùng đông bắc

ĐTDD:                       0912.010.997

ĐTCQ:                             3852.911

Email:               vuvanthong@tuaf.edu.vn

75. Nguyễn Thanh Tiến: Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

ĐTDD:                       0988.757.733

ĐTCQ:                             3852.927

Email:               nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn

76. Mai Thị Ngọc An: Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

ĐTDD:                       0972.681.973

ĐTCQ:                             3852.927

Email:               maithingocan@tuaf.edu.vn

77. Hoàng Thị Bích Thảo: Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế

ĐTDD:                       0974.408.029

ĐTCQ:                             3654.938

Email:               hoagnbichthao@tuaf.edu.vn

78. Nguyễn Thị Mai Thu: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế

ĐTDD:                       0914.598.895

ĐTCQ:                             3654.938

Email:               maithu812@tuaf.edu.vn

79. Trần Thị Thu Hà: Viện trưởng viện nghiên cứu & Phát triển Lâm nghiệp

ĐTDD:                       0915.047.167

ĐTCQ:                             3854.005

Email:               tranthithuhaplln@tuaf.edu.vn

80. Lê Văn Phúc: Phó Viện trưởng viện nghiên cứu & Phát triển Lâm nghiệp

ĐTDD:                       0912.737.511

ĐTCQ:                             3854.005

Email:               lethoaphuc@gmail.com

81. Trần Văn Điền: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi

ĐTDD:                       0912.151.016

ĐTCQ:                             3851.822

Email:               tranvandien@tuaf.edu.vn

82. Hồ Ngọc Sơn: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi

ĐTDD:                       0976.501.716

ĐTCQ:                             3851.822

Email:               hongocson@tuaf.edu.vn

83. Đào Thanh Vân: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới

ĐTDD:                       0912.039.940

ĐTCQ:                             3852.925

Email:               daothanhvan@tuaf.edu.vn

84. Hà Duy Trường: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới

ĐTDD:                       0982.263.909

ĐTCQ:                             3852.925

Email:               haduythuong@tuaf.edu.vn

85. Nguyễn Thế Huấn: Giám đốc Trung tâm khảo nghiệm & chuyển giao giống cây trồng vật nuôi

ĐTDD:                       0912.479.928

ĐTCQ:                             

Email:              

86. Lê Thị Nga: Văn phòng Trung tâm khảo nghiệm & chuyển giao giống cây trồng vật nuôi

ĐTDD:                       0972769.456

ĐTCQ:                            

Email:              

87. Nguyễn Văn Hiểu: Giám đốc Trung tâm địa tin học

ĐTDD:                       0904.031.103

ĐTCQ:                            

Email:               nguyenvanhieu@tuaf.edu.vn

88. Dương Văn Thảo: Quản lý Văn phòng chương trình đào tạo chất lượng cao

ĐTDD:                       0968.732.218

ĐTCQ:                             3751.216

Email:               duongvanthao@tuaf.edu.vn

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ