Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508174

Số người đang trực tuyến: 241

 
 
 
 
 
 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 10 - xã Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại       : 0280.3.855.564

Fax                  : 0280.3.852.921

Email              : dhnl@tnu.edu.vn; hctv_tuaf@vnn.vn

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. PGS.TS Đặng Kim Vui: Hiệu trưởng

ĐTCQ:                0280 3 852 893        

Email:                  dangkimvui@tnu.edu.vndkvui@hn.vnn.vn

2. PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông: Hiệu phó

ĐTCQ:                0280 3 852 920        

Email:                  tranngocngoan@tnu.edu.vn;  tnngoan@gmail.com

3. PGS.TS Trần Ngọc Ngoạn: Hiệu phó

ĐTCQ:                0280 3 652 334        

Email:                  tranhuevien@tnu.edu.vn - tranhuevien@gmail.com

4. PGS.TS Trần Huê Viên: Hiệu phó

ĐTCQ:                0280 3          

Email:                  tranhuevien@tnu.edu.vn - tranhuevien@gmail.com

5. PGS.TS Trần Văn Phùng: Hiệu phó

ĐTCQ:                0280 3          

Email:                  tranvanphung@tnu.edu.vn

Đảng ủy

3 852 882

Ban giám hiệu

3 852 893

BCH Công đoàn

3 852 886

Đoàn thanh niên

3 852 886

Khối phòng ban

 

Phòng Đào Tạo

3 753 030

Phòng Công nghệ thông tin  & Thư viện

3 654 977

Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ quốc tế

3 852 912

Phòng Công tác học sinh sinh viên

3 753 033

Phòng Thanh tra khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

3 654 856

Phòng Quản trị - Phục vụ

3 654 679

Phòng Hành chính Tài vụ

3 654 649

Các khoa

 

Khoa Nông Học

3 851 424

Khoa Chăn Nuôi Thú y

3 851 426

Khoa Lâm Nghiệp

3 851 427

Khoa Tài nguyên & Môi trường

3 753 035

Khoa Khuyến nông & Phát triển nông thôn

3 759 761

Khoa Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

3 753 031

Khoa đào tạo Sau đại học

3 852 925

Khoa Khoa học cơ bản

3 654 817

Khoa Công nghệ sinh học & Chế biến thực phẩm

3 832 923

Viện Khoa học sự sống

3 753 032

Các trung tâm

 

Trung tâm Thực hành thực nghiệm

3 855 651

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nông lâm nghiệp miền núi

3 851 822

Trung tâm Tài nguyên & Môi trường miền núi

3 852 917

Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học Ứng dụng

3 653 179

Trung tâm Liên kết đào tạo Quốc tế

3 654 938

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ