Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 1464944

Số người đang trực tuyến: 1666

 
 
 
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

 

Tên cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 1, đường Đội Cấn - P. Trưng Vương - TP Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 02083.851.653

Fax: 02083.855.942

Email:: thainguyen@sbv.gov.vn

 

1. Đ/c Bùi Văn Khoa: Giám đốc

ĐTDĐ:

0912 062 703

ĐTCQ:

02083 657.568

Email:

 Khoa.buivan@sbv.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Đình Chi: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912 478 007

ĐTCQ:

02083 845 623

Email:

Chi.nguyendinh@sbv.gov.vn

3. Đ/c Bùi Tiến Đông: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912 108 508

ĐTCQ:

02083 856 366

Email:

Dong.buitien@sbv.gov.vn

4. Đ/c Mạch Văn Tám: Trưởng phòng Hành Chính - Nhân sự

ĐTDĐ:

0913 072 611

ĐTCQ:

02083 855 130

Email:

Tam.machvan@sbv.gov.vn

5. Đ/c Trần Triệu Tuyết Linh: phó trưởng phòng Hành Chính - Nhân sự

ĐTDĐ:

0912 446 556

ĐTCQ:

02083 851 653

Email:

Linh.trangtuyet@sbv.gov.vn

6. Đ/c Lê Chí Vinh: phó trưởng phòng Hành Chính - Nhân sự

ĐTDĐ:

0912 912 243

ĐTCQ:

02083 851 653

Email:

Vinh.lechi@sbv.gov.vn

7. Nguyễn Trần Sơn: Trưởng phòng Tổng hợp & KSNB

ĐTDĐ:

0912 454 767

ĐTCQ:

02083 851 643

Email:

 Son.nguyentran@sbv.gov.vn

8. Nguyễn Thị Minh Hoàn: Phó Trưởng phòng Tổng hợp & KSNB

ĐTDĐ:

0977 159 114

ĐTCQ:

02083 851 643

Email:

Hoan.nguyenminh@sbv.gov.vn

9. Nguyễn Thị Kim Nga: Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán

ĐTDĐ:

0912 246 377

ĐTCQ:

02083 855 428

Email:

Nga.nguyenkim@sbv.gov.vn

10. Dương Thị Tuyết: Phó Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán

ĐTDĐ:

0945 631 698

ĐTCQ:

02083 855 190

Email:

Tuyet.duongthi@sbv.gov.vn

11. Dương Minh Sáng: Phó Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán

ĐTDĐ:

01299 666 686

ĐTCQ:

02083 656 882

Email:

Sang.duongminh@sbv.gov.vn

12. Từ Thị Thủy: Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ

ĐTDĐ:

0912 898 469

ĐTCQ:

02083 756 635

Email:

Thuy.tuthi@sbv.gov.vn

13. Đào Thị Kim Dung: Phó trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ

ĐTDĐ:

0915 047 180

ĐTCQ:

02083 756 635

Email:

 Dung.daokim@sbv.gov.vn

14. Đinh Thị Thanh Lạng: Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng

ĐTDĐ:

0912 331 177

ĐTCQ:

02083 855 608

Email:

Lang.dinhthanh@sbv.gov.vn

15. Vũ Minh Xuân: Phó Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng

ĐTDĐ:

0912 737 617

ĐTCQ:

02083 855 608

Email:

 Xuan.vuminh@sbv.gov.vn

16. Mai Thị Thu Hà: Phó Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng

ĐTDĐ:

0912 883 377

ĐTCQ:

02083 855 608

Email:

Ha.maithu@sbv.gov.vn

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ