Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508246

Số người đang trực tuyến: 252

 
 
 
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

 

Tên cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 1, đường Đội Cấn - P. Trưng Vương – TP Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 02803 855942

Fax: 02803 855942

Email:: nganhangnhanuoc@thainguyen.gov.vn

 

1. Đ/c Bùi Văn Khoa: Giám đốc

ĐTDĐ:

0912062703

ĐTCQ:

02803 855 428

Email:

 

2. Đ/c Nguyễn Đình Chi: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912 478 007

ĐTCQ:

02803 845 623

Email:

chind.nhnnn@thainguyen.gov.vn

3. Đ/c Bùi Tiến Đông: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0912 108 508

ĐTCQ:

02803 856 366

Email:

dongbt.nhnnn@thainguyen.gov.vn

4. Đ/c Mạch Văn Tám: Trưởng phòng Hành Chính – Nhân sự

ĐTDĐ:

0913 072 611

ĐTCQ:

02803 855 130

Email:

tammv.nhnnn@thainguyen.gov.vn

5. Đ/c Trần Triệu Tuyết Linh: phó trưởng phòng Hành Chính – Nhân sự

ĐTDĐ:

0912 446 556

ĐTCQ:

02803 851 653

Email:

linhtransbv@gmail.com

6. Đ/c Lê Chí Vinh: phó trưởng phòng Hành Chính – Nhân sự

ĐTDĐ:

0912 912 243

ĐTCQ:

02803 851 653

Email:

levhivinh73@.gmail.com.vn

7. Nguyễn Thị Kim Nga: Trưởng phòng KT-TT-TH

ĐTDĐ:

0912 246 377

ĐTCQ:

02803 855 190

Email:

 

8. Dương Minh Sáng: phó trưởng phòng KT-TT-TH

ĐTDĐ:

0913968913

ĐTCQ:

02803 855 190

Email:

NHNNVN@gmail.com

9. Dương Thị Tuyết: phó trưởng phòng KT-TT-TH

ĐTDĐ:

0945 631 698

ĐTCQ:

02803 855 190

Email:

tuyet.nhnnnn@thainguyen.gov.vn

9. Đinh Thị Thanh Lạng: Chánh thanh tra, GSNH

ĐTDĐ:

0912 331 177

ĐTCQ:

02803 855 608

Email:

langdtt.nhnnn@thainguyen.gov.vn

10. Nguyễn Thị Kim Nga: phó Chánh thanh tra, GS

ĐTDĐ:

0912 246 377

ĐTCQ:

02803 855 608

Email:

 

11. Nguyễn Trần Sơn: Trưởng phòng NCTH&KSNB

ĐTDĐ:

0912 454 767

ĐTCQ:

02803 855 442

Email:

sonnt.nhnnn@thainguyen.gov.vn

12. Nguyễn Minh Hoàn: Phó Trưởng phòng NCTH&KSNB

ĐTDĐ:

0977 159 114

ĐTCQ:

02803 851 643

Email:

 

13. Từ Thị Thủy: Trưởng phòng Tiền tệ - Quỹ

ĐTDĐ:

0912 898 469

ĐTCQ:

02803 855 824

Email:

thuytt.nhnnn@thainguyen.gov.vn

14. Đào Thị Kim Dung: Phó trưởng phòng Tiền tệ - Quỹ

ĐTDĐ:

0915 047 180

ĐTCQ:

02803 756 635

Email:

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ