Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 23889883

Số người đang trực tuyến: 15

 
 
 
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Trụ sở: 31 - Đường Hoàng Văn Thụ - Phường Phan Đình Phùng - TPTN

Fax: 0280.3750.958

Email: dienluc@thainguyen.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Đinh Hoàng Dương: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2210455

0280 2200102

Email:

DuongPCTN@gmail.com

Ông Dương Thái Sơn: Phó Giám đốc Kỹ thuật

ĐTCQ:

0280 2210918

Email:

 

Ông Lại Mạnh Hồng: Phó Giám đốc XDCB

ĐTCQ

0280 2241124

0280 2200216

Email:

Laimanhhong@yahoo.com

Ông Chu Vinh Quang: Phó Giám đốc - Trưởng TTVT

ĐTCQ:

0280 2210444

0280 2200101

Email:

Quangcv@vol.vnn.vn

VĂN PHÒNG CÔNG TY

                     Tel  2210410       Fax  3750958  

Bà Lê Thị Kim Thành: Chánh văn phòng

ĐTCQ:

0280 2210488

Email:

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: Phó Chánh văn phòng

ĐTCQ:

0280 2210401

Email:

 

PHÒNG KẾ HOẠCH

Ông  Phạm Văn Đằng: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2211402

Email:

 

PHÒNG TỔ CHỨC

Ông Trịnh Khắc Huấn: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2210403

Email:

 

PHÒNG KỸ THUẬT

Ông Nguyễn Văn Nhất: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2210458

Email:

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Kim: Kế toán trưởng

ĐTCQ:

0280 2210405

Email:

 

PHÒNG VẬT TƯ

Ông Hoàng Tiến Tùng: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2210406

Email:

 

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Ông Nguyễn Văn Trung: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2210601

Email:

 

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Ông Bùi Văn Thảnh: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2210408

Email:

 

P. KINH DOANH VÀ ĐNT

Ông Trần Nguyên Thắng: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2210409

Email:

 

P.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ông Trần Hồ Nam: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2210414

Email:

 

PHÒNG ATLĐ

Ông Trần Thế Dương: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2210411

Email:

 

PHÒNG THANH TRA BV & PC

Ông Lê Đức Tuấn: Trưởng phòng

ĐTCQ:

0280 2211566

Email:

 

PHÂN XƯỞNG THIẾT KẾ

Ông Nguyễn Quang: Quản đốc

ĐTCQ:

0280 2210407

Email:

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐL

Ông Dương Văn Hạnh: Phó Trưởng trung tâm VT

ĐTCQ:

2210900

Email:

 

PHÂN XƯỞNG THÍ NGHIỆM

Ông  Lê Hoành Sấm: Phó Quản đốc

ĐTCQ:

0280 2210214

Email:

 

PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA ĐIỆN

Ông Nguyễn Mạnh Cường: Quản đốc

ĐTCQ:

0280 2210450

Email:

 

PHÂN XƯỞNG XÂY LẮP ĐIỆN

Ông Nguyễn Hoàng Trung: Quản đốc

ĐTCQ:

0280 2210470

Email:

 

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ

Ông Nguyễn Việt Cường: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2210602

Email:

 

ĐIỆN LỰC GANG THÉP

Ông Nguyễn Ngọc Anh: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2210603

Email:

 

ĐIỆN LỰC ĐỒNG HỶ

Ông Nguyễn Ngọc Lâm: Giám đốc

ĐTCQ:

2214476

Email:

 

 ĐIỆN THỊ XÃ SÔNG CÔNG

Ông Trần Đình Chiến: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2211702

Email:

 

ĐIỆN LỰC ĐẠI TỪ

Ông Tô Văn Tỉnh: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2243424

Email:

 

ĐIỆN LỰC PHÚ LƯƠNG

Ông Hà Tiến Châu: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2217423

Email:

 

ĐIỆN LỰC PHỔ YÊN

Ông  Nguyễn Đình Tín: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2215417

Email:

 

ĐIỆN LỰC PHÚ BÌNH

Ông Triệu Đức Nghĩa: Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2216215

Email:

 

ĐIỆN LỰC VÕ NHAI

Ông Hoàng An: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2202017

Email:

 

ĐIỆN LỰC ĐỊNH HOÁ

Ông Dương Công Tuyến: Giám đốc

ĐTCQ:

0280 2202019

Email:

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ