Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
Tỉnh ủy
HĐND - Đoàn ĐBQH
Ủy ban nhân dân
Ủy ban MTTQ
Sở, ban, ngành
Thành phố, huyện, thị xã
Hiệp hội, đoàn thể
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42508207

Số người đang trực tuyến: 274

 
 
 
 
 
 
CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
 

BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

Điện thoại văn thư: 0280.3657788

Fax: 0280.3657799

Email:thainguyen@vnpost.vn 

Website: thainguyenpost.vn  

 

1. Đ/c Hà Thị Noa: Giám đốc

ĐTDĐ:

0913286570

ĐTCQ:

0280:3655675

Email:

noaht.bdtnn@vnpost.vn

2. Đ/c Đinh Minh Hải: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0913286448

ĐTCQ:

0280:3501999

Email:

minhhai.tnn@vnpost.vn

haidm.bdtnn@vnpost.vn

3. Đ/c Vũ Thị Hải: Trưởng phòng Kế toán

ĐTDĐ:

0912002703

ĐTCQ:

0280:3851738

Email:

haivt.bdtnn@vnpost.vn

4. Đ/c Hoàng Thanh Phong: Phó phòng Kế toán

ĐTDĐ:

0945 824 999

ĐTCQ:

0280:3851738

Email:

 

5. Đ/c Lâm Văn Vượng: Trưởng phòng HCTC

ĐTDĐ:

0912737299

ĐTCQ:

0280: 3657686

Email:

vuonglv.bdtnn@vnpost.vn

6. Đ/c Nguyễn Thúy Ngọc: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh

ĐTDĐ:

0913284992

ĐTCQ:

0280:3855206

Email:

ngocnt.bdtnn@vnpost.vn

7. Đ/c Nguyễn Thị Liên Hương: Phó phòng Kế hoạch kinh doanh

ĐTDĐ:

0912110999

ĐTCQ:

0280: 3855206

Email:

huongntl.bdtnn@vnpost.vn

8. Đ/c Phan Thị Hương Thủy: Trưởng phòng Kĩ thuật Nghiệp vụ

ĐTDĐ:

0917931546

ĐTCQ:

0280: 3851751

Email:

thuypth.bdtnn@vnpost.vn

9. Đ/c Phạm Văn Đoan: Phó phòng Kĩ thuật Nghiệp vụ

ĐTDĐ:

0912 926 318

ĐTCQ:

0280: 3855204

Email:

 

Các đơn vị khác
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ