Tìm kiếm
 
 
 
 
 
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
     
Đơn vị sự nghiệp công lập có được tham gia đấu thầu?
Đơn vị sự nghiệp công lập có được tham gia đấu thầu? Gửi vào lúc: 24/07/2017 10:55 AM

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc một Sở của UBND tỉnh, hoạt động theo hình thức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Xin hỏi, đơn vị tôi có đủ điều kiện tham gia đấu thầu không?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Theo Điều 5 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

- Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Đối với trường hợp trên, việc xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức thực hiện theo quy định nêu trên.

Có được lập cam kết về tài sản trước khi kết hôn?
Có được lập cam kết về tài sản trước khi kết hôn? Gửi vào lúc: 17/07/2017 03:02 PM

Tôi và chồng sắp cưới đều có tài sản riêng và con riêng trong cuộc hôn nhân trước. Lần kết hôn này chúng tôi muốn thỏa thuận tài sản với nhau để tránh những rắc rối về sau. Vậy chúng tôi có được phép lập thỏa thuận này hay không? Nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng như thế nào?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì: “Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.” .

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Như vậy, hai bạn có thể thỏa thuận chế độ tài sản trước khi kết hôn như mong muốn của hai bạn.

Nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng do các bên thỏa thuận nhưng phải có những nội dung cơ bản theo Điều 48 Luật Hôn nhân và Gia đình. Cụ thể nội dung cơ bản như sau:

- Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

- Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

- Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

- Nội dung khác có liên quan.

 

Có được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khác không?
Có được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khác không? Gửi vào lúc: 17/07/2017 02:56 PM

Ông Đào Huy Thành hỏi: Trường hợp có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi thì có được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khác không?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các hành vi bị cấm: “Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, trừ trường hợp cấp cứu”.

Do vậy, trong trường hợp ông có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi thì không được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khác trừ trường hợp cấp cứu. 

Có quyết toán thuế TNCN cho cá nhận bị tạm hoãn hợp đồng lao động?
Có quyết toán thuế TNCN cho cá nhận bị tạm hoãn hợp đồng lao động? Gửi vào lúc: 14/07/2017 02:02 PM

Cá nhân từ tháng 6 năm 2016 có văn bản tạm hoãn hợp đồng lao động nhưng các tháng 7 đến tháng 12 năm 2016 vẫn có các khoản thưởng, tại thời điểm quyết toán thuế cá nhân không có ủy quyền Quyết toán thì tổ chức chi trả có tính giảm trừ và quyết toán thuế TNCN cho cá nhận bị tạm hoãn hợp đồng lao động này không? Cán bộ đã chuyển công tác sang chi nhánh khác, trong năm có các khoản thưởng cho cán bộ trong thời gian công tác. Vậy khoản thưởng này có tính chất khấu trừ thuế 10% hay không?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Căn cứ điểm e Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2015 quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế

“e) Các khoản tiền thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức…..”

Tại điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định:

“Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a.) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, điều 2 Thông tư này.”

Tại tiết i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC quy định:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác ...hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Tại điểm đ Khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"đ)Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cá nhân đã có văn bản tạm hoãn hợp đồng lao động nhưng vẫn có khoản tiền thưởng thì đơn vị thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% và thực hiện quyết toán tại biểu 05-2/BK-TNCN.

Trường hợp các cá nhân đã chuyển công tác sang chi nhánh khác thì khoản tiền thưởng chi trả cho cá nhân phải khấu trừ 10%

 

Hỏi thông tin về tranh chấp đất đai ở đâu?
Hỏi thông tin về tranh chấp đất đai ở đâu? Gửi vào lúc: 14/07/2017 01:59 PM

Tôi dự tính mua 1 căn nhà ở phường Tân Thịnh, nhưng tôi nghe nói nhà này đang có tranh chấp. Tôi muốn biết chính xác thì nên hỏi ở đâu?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 202, Luật Đất đai năm 2013 thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình khi có đơn yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Do đó, nếu muốn biết chính xác nhà đất trên có tranh chấp hay không đề nghị bà liên hệ UBND phường Tân Thịnh (là nơi có đất) để biết thông tin chính xác.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Gửi câu hỏi
Skip portletPortlet Menu
 
Họ và tên *:
Email *:
Điện thoại:
Địa chỉ :
Chuyên mục * :
Nội dung câu hỏi *: